Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

FFalkowski Władysław, ur. 31 marca 1909 roku, s. Władysława, mieszkał w Lipnie. Oskarżony niesłusznie o napad na członka SS. Rozstrzelany na Rynku w Lipnie 3 listopada 1940 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Władysław Falkowski, sygn. IPN By115/752.

Ferszt Maria, nauczycielka szkoły powszechnej nr 2 w Lipnie. Zginęła w czasie powstania w gettcie warszawskim w 1943 roku.

*Z.Góźdź, T.Pawłowski, Wierni Bogu, s.25; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.188.

Fedorowicz Bronisław, ur. 9 lutego 1905 roku, syn Michała, młynarz, mieszkał w Dobrzyniu nad Drwęcą. Aresztowany 15 listopada 1939 roku, więziony w Wąbrzeźnie. Rozstrzelany w lasach koło Wąbrzeźna w dniu 1 grudnia 1939 roku. W 1947 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Bronisław Fedorowicz, sygn. IPN By 161/358.

Felka Władysław, ur. w 1920 roku, mieszkał w Kosiorach, pow.Rypin. Aresztowany w lipcu 1944 roku przez Jagdkommando i natychmiast rozstrzelany.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Kosiory); Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939 – 1945. Województwo włocławskie, Warszawa 1981, s.23; Tablica nagrobna na cmentarzu w Rogowie.

Figiel Józef, ur. ok. 1920 roku, mieszkał w Lipnie. W 1941 roku został skierowany na roboty przymusowe u rolnika w Prusach Wschodnich. Nie pojechał jednak w terminie na wyznaczone miejsce pracy. Urzędnik z miejscowego Arbeitsamtu (Urzędu Pracy) o nazwisku Wahl przybył po niego, a następnie oskarżył o stawianie oporu. Sąd Specjalny w Toruniu skazał J. Figla na karę śmierci. Wyrok wykonano 3 czerwca 1942 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.102.

Filipowicz Jan, ur. 10 października 1914 roku we wsi Łukaszewo, pow. Rypin i tam zamieszkały. Aresztowany przez Gestapo został w dniu 8 kwietnia 1943 roku osadzony w obozie Stutthof, gdzie zmarł w dniu 23 czerwca 1943 roku.

*Stutthof.org; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Łukaszewo).

Filipski Teodor, ur. ok. 1885 roku, mieszkał w Szustku, pow. Rypin. Zostal zamordowany w więzieniu 6 stycznia 1944 roku

*R.Piotrowski, Słownik, s.102.

Flaczyński Franciszek, ur. 29 stycznia 1881 roku, s. Tomasza, ksiądz, magister teologii, kanonik kolegiaty pułtuskiej. Wyższe Seminarium Duchowne ukończył w Płocku. Jako wyróżniający się student został skierowany na dalsze studia do Akademii Duchownej w Petersburgu. Tam w 1906 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie do kraju, w 1909 roku, mianowany został profesorem Seminarium Duchownego w Płocku. Od 24 września 1935 roku był proboszczem w Skrwilnie, pow. Rypin. Zbudował tu Dom Katolicki, rozwinął w parafii życie eucharystyczne, współpracował z nauczycielami i prowadził różne organizacje parafialne. Aresztowany przez Selbstschutz 22 października 1939 roku razem z nauczycielami gminy Skrwilno. Więziony w Rypinie, Oborach i Grudziądzu. Przeszedł przez obozy koncentracyjne w Stutthofie i Sachsenhausen od 10 kwietnia 1940 roku. Wywieziony do Dachau, a następnie 28 maja 1942 roku do zakładu eutanazji Hartheim i tego dnia zamordowany.

*M. M. Grzybowski, Martyrologium, s. 84-88; M. Krajewski, Nowy Słownik, T. 1, s. 278-279; http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: Olszewicz Bolesław, Lista strat kultury polskiej, 1947-gdzie rok urodzenia 1880); J.Adamska, J.Sziling, Polscy księża, s.68.

Florianowicz Zygmunt, ur. 22 grudnia1899 roku, s. Antoniego, urzędnik, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku i wywieziony do Grudziądza, a następnie do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen–Oranienburg i tam zamordowany w dniu 23 maja 1940 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Zygmunt Florianowicz, sygn. IPN By 161/12.

Frydrych Czesław, ur. 18 maja 1910 roku, s. Szymona, mieszkał w Nowogrodzie, pow. Lipno. Aresztowany 30 marca 1944 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Buchenwald. W 1948 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Czesław Frydrych, sygn. IPN By 115/361.

Frydrychowicz Stefania (nazwisko panieńskie Melibruda),ur. 4 kwietnia 1900 roku. Córka Józefa i Marianny z Bedrow, mieszkała we wsi Blizno, pow Rypin. Podejrzana o utrzymywanie kontaktów z partyzantami i dostarczanie im pożywienia. Rozstrzelana przez Jagdkommando 19 sierpnia 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stefania Frydrychowicz, sygn. IPN By 161/400.

Frygier Feliks, ur. 19 sierpnia 1910 roku,s. Władysława, robotnik, mieszkał we wsi Karw, pow. Rypin. W 1941 roku wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Ślad po nim zaginął. W 1948 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Feliks Frygier, sygn. IPN By 161/477.

Frymarkiewicz Leon, ur. 20 kwietnia 1897 roku mieszkał we wsi Ławiczek pow. lipnowski. Aresztowany i w listopadzie 1944 roku, osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, nr 102848 i tam zamordowany.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.27; straty.pl.

Frymarkiewicz Stanisława, ur. 1922 roku,mieszkała we wsi Ławiczki, pow. Lipno. Rozstrzelana przez Jagdkomando 17 grudnia 1944 roku w lesie koło Karnkowa za domniemane utrzymywanie kontaktów z partyzantami.

*W.Drzewiecki, Walka, s.104.

Frymarkiewicz Stanisława, ur. 1924 roku, w Obozie, wsi w powiecie lipnowskim, była stryjeczną siostrą wymienionej wyżej Stanisławy. Rozstrzelana przez Jagdkommando 17 grudnia 1944 roku w lesie koło Karnkowa, za utrzymywanie kontaktów z partyzantami.

*W.Drzewiecki, Walka, s.104.

Frymarkiewicz Leon, ur. 20 kwietnia 1897 roku s. Kazimierza, mieszkał w powiecie lipnowskim. Wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Zginął prawdopodobnie w czasie działań wojennych 13 lutego 1945 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.105.