Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

UUrbański Jan, ur. 26 października 1907 roku, s. Wacława, nauczyciel Szkoły Powszechnej w Hucie Skępskiej, pow. Lipno. Aresztowany 17 października 1939 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Hohenbruch, gdzie zmarł 16 czerwca 1940 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Urbański, sygn. IPN By 115/653; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.222; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.191.

Urbański Feliks, mieszkał we wsi Liciszewy, gm. Skępe, rolnik. Rozstrzelany przez żołnierzy Wehrmachtu we wrześniu 1939 roku. Zwłoki zakopano w miejscu egzekucji.

*R.Piotrowski, Słownik, s.235.

Urbański Kazimierz, 3 marca 1902 roku, s. Ignacego, mieszkał we wsi Cisse, gm. Szczutowo. W 1940 roku wywieziony do Niemiec na roboty przymusowe. Zginął podczas nalotu 24 lipca 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Kazimierz Urbański, sygn. IPN By 161/405.

Uzarowicz Zygmunt, nauczyciel i długoletni burmistrz miasta Lipna. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 r. Osadzony w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen (Oranienburg), później przetransportowany do obozau w Dachau, a następnie do Buchenwaldu. Tam też podczas jednego z porannych apeli został pobity do nieprzytomności i zakończył życie w dniu 9 marca 1942 roku.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.25; D.Kostecka, Lipno Małe Miasto, s.61.