Indeks Alfabetyczny osobowy ofiar represji Niemieckich Okresu II w.ś. mniejszość żydowska