Powiat brodnicki

Lokalizacja Forma Dane historyczne Współrzędne geograficzne
Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki (szkoła podstawowa) Tablica w formie prostokąta, wykonana z lastriko o wymiarach: wys. 100 cm, szer. 70 cm Tablica z 1966 roku poświęcony pamięci nauczycieli ze szkoły w Świedziebni zamordowanych  przez hitlerowców 53.153219,19.549317
Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki, teren nowego cmentarza Na mogile pomordowanych umieszczony pomnik z lastriko w formie prostokąta o wymiarach: szer. 426 cm, dł. 223 cm Mogiła i pomnik poświęcony pomordowanym przez okupanta hitlerowskiego, w dniu 20.01.1942 r. mieszkańcom Świedziebni i okolic wykonane w 1945 roku staraniem mieszkańców parafii Świedziebnia 53.156617,19.549706
Fiałki, Miasto i Gmina Górzno, Powiat Brodnica Pamięci Dominika Grzonkowskiego Leśniczego Leśnictwa Buczkowo w latach 1936-1944, 4 XII 1944 roku poległ w tych lasach w walce z hitlerowcami, Pracownicy Nadleśnictwa Ruda – Brodnica AD 2017 Z inicjatywy Pracowników Nadleśnictwa Ruda-Brodnica w 2017 roku w lesie za Fiałkami stanął kamień z tablicą poświęcony pamięci Dominika Grzonkowskiego, leśniczego Leśnictwa Buczkowo w latach 1936-1944. 4 grudnia 1944 roku poległ w tych lasach w walce z hitlerowcami, drugi z kamieni na swojej tablicy wspomina postać Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruda w latach 1929-1939 Bolesława Jana Kiszkiela,  24 września 1939 roku zginął pod Kobryniem na Kresach ( Białoruś) z rąk nacjonalistów. Literatura: Z dziejów Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu 1925-2010, Toruń 2010  
Zaborowo, Miasto i Gmina Górzno, Powiat Brodnica W tym miejscu 21.10.1944r. Zostali zamordowani przez hitlerowców mieszkańcy Zaborowa, Anna Boberek lat 64, Wawrzyniec Boberek lat 66, Marianna Łaska lat 39, Anna Lewicka lat 38, Grzegorz Narodzonek lat 20, Pamiętaj! Z inicjatywy Nadleśnictwa Brodnica Radnych Gminy Miasto Górzno, a także najprawdopodobniej w 2017 ufundowano kamień z płytą i kutym żelaznym krzyżem dla upamiętnienia pięciorga zamordowanych mieszkańców Zaborowa w dniu 21.10.1944 roku. Obok stoi starszy Krzyż wykonany w czynie społecznym przez lokalnego kowala Mirosława Ludę i Andrzeja Kwasa. Krzyż jest żelazny, na blasze wybite są napisy wspominające rozstrzelanych w tym miejscu mieszkańców Zaborowa. Blacha jest opleciona koroną cierniową wykutą z żelaznego pręta.  
Górzno, powiat brodnicki Pomnik w kształcie prostopadłościanu. Od strony Rynku, od góry umieszczony orzeł w koronie – godło Polski. Niżej, pośrodku tablica oraz druga tablica w formie trapezu na dole, o wymiarach: wys. 110 cm, szer. dół. 64 cm, góra 70 cm Pomnik poświęcony pamięci pomordowanych w obozach zagłady i za współpracę z partyzantami w latach 1939 – 1945 Wrzesień 1966 Listopad 2013