Powiat lipnowski

Lokalizacja Forma Dane historyczne Współrzędne geograficzne
Klasztor Ojców Bernardynów, Skępe, powiat lipnowski Tablica granitowa umieszczona w krużganku klasztoru w Skępem o wymiarach: wys. 54 cm, szer. 92 cm Tablica poświęcona Ojcom Bernardynom zamordowanym w czasie II wojny światowej 52.865882,19.331786
Radomice, gmina Lipno, powiat lipnowski Pomnik w kształcie prostopadłościanu na podbudowie betonowej obłożonej płytkami. Od góry biały orzeł w koronie. Niżej tablica z lastriko o wymiarach: wys. 112 cm, szer. 50 cm Pomnik poświęcony pamięci pomordowanych i poległych w czasie II wojny światowej mieszkańców Radomic i okolic W 1986 r staraniem KOŁA GMINNEGO ZBOWID I SPOŁECZEŃSTWA RADOMIC 52.819083,19.135726
Tłuchowo, gmina Tłuchowo, powiat lipnowski Pomnik w formie dużego głazu ociosanego do formy prostopadłościanu, usadowiony na betonowej podstawie, pokrytej płytami z lastriko. U góry umieszczony orzeł w koronie. Niżej metalowa tablica o wymiarach: wys. 64 cm, szer. 54 cm. Na podstawie z lastriko umieszczone 10 tabliczek miedzianych o wymiarach wys. 25 cm, szer. 30 cm Pomnik poświęcony pamięci osób zamordowanych w czasach okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945, wykonany w 1978r. 52.746773, 19.465340
Stalmierz, gmina Chrostkowo, powiat lipnowski Pomnik wykonany z lastriko. Na nim usadowiony duży głaz, na którym umieszczono granitową tablicę o wymiarach: wys. 86 cm, szer. 64 cm Pomnik poświęcony żołnierzom ze wsi Stalmierz poległym w obronie w obronie ojczyzny w latach 1939 – 1945 52.975484, 19.196958
Karnkowo, gmina Lipno, powiat lipnowski Mogiła, na niej pomnik oraz granitowa tablica, z napisem SZCZĄTKI OKOŁO 300 OSÓB ZAMORDOWANYCH PRZEZ HITLEROWCÓW W LATACH CZEŚĆ ICH PAMIĘCI Grób w którym złożone zostały zwłoki osób zamordowanych przez okupanta hitlerowskiego w latach 1939 – 1945 z terenu Karnkowa i okolic  
Lipno, powiat lipnowski, Tablica wmurowana w ścianę, ozdobioną kutym łańcuchem i kamieniami, tablica z tekstem MIEJSCE STRACEŃ NIEWINNIE ROZSTRZELANYCH 10 OBYWATELI MIASTA LIPNA PRZEZ OKUPANTA HITLEROWSKIEGO W DNIU 3.XI.1940 R. JAN KUPIECKI JÓZEF SZCZEPAŃSKI KAZIMIERZ RAJKOWSKI WŁADYSŁAW FALKOWSKI ZDZISŁAW ZMYSŁOWSKI FRANCISZEK WENDERLICH KAZIMIERZ JĘDRZEJEWSKI WŁADYSŁAW MAĆKIEWICZ TADEUSZ PAGE JAN ZAWADZKI CZEŚĆ ICH PAMIĘCI RODACY Tablica wmurowana na murze, w miejscu w którym w czasie okupacji hitlerowcy rozstrzelali 10-ciu mieszkańców Lipna.  
Żagno, Gmina Skępe, Powiat Lipno,   z inicjatywy ówczesnego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) w 1979 roku postawiono pamiątkową tablicę. W tym miejscu w dniu 2 września 1944 roku 4 mieszkańców okolicy  
Żuchowo, Gmina Skępe, Powiat Lipno,   z inicjatywy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) w 1979 roku postawiono pamiątkową tablicę. W dniu 2 września 1944 roku zginęli tu Józef Jabłoński i Stanisław Wojciechowski. Zostali rozstrzelani za kontakty z grupą Bolesława Żołnowskiego. Byli pracownikami młyna w Żuchowie. Wydał ich zarządca młyna Jahnke.  
Bobrowniki, gmina Bobrowniki, powiat lipnowski Pomnik na mogile wykonany z granitu o wymiarach: szer. 110 cm, dług. 220 cm. Na pomniku od strony południowej umieszczony krzyż Mogiła i pomnik poświęcony zamordowanym przez hitlerowców Polakom z Bobrownik, Radomic i Grabin – 23 osoby 52.778689, 18.954103