Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

B


do C


Baczyński Antoni, nauczyciel szkoły nr 2 w Rypinie. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany 2 listopada 1939 roku w lasach skrwilneńskich.
*R.Piotrowski, Słownik, s.68, M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.192.

Badaczewska Helena, ur. w 1885 roku, mieszkała w Osieku, pow. Lipno. Podejrzana o utrzymywanie kontaktów z partyzantami. Rozstrzelana przez Jagdkommando 23.12.1944 roku.
*R.Piotrowski, Słownik, s.68.

Bakowski Julian, mieszkał we wsi Mazowsze. Aresztowany 22 kwietnia 1942 roku za rzekome pobicie Niemca. Powieszony w egzekucji publicznej.
*R.Lewandowski, Martyrologia powiatu lipnowskiego w latach 1939-1945, Lipno 1984, s.7.

Balasiewicz Edward, ur. 18 maja 1900 roku w Winnicy, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Płonczynie. Aresztowany w Lipnie wraz z innymi nauczycielami został osadzony w obozie Hohenbruch na terenie Prus Wschodnich. Następnie skierowany do obozu koncentracyjnego Mauthausem-Gusen. Zmarł w obozie w Dachau w dniu 7 grudnia 1940 roku.
*Straty.pl, W dotychczasowej literaturze, jako miejsce śmierci wymieniany był obóz Mauthausen-Gusen, M.Walczak, Ludzie nauki, s.176; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.187; M. Krajewski, Nowy słownik, s. 48.

Banasiak Andrzej, ur. w 1906 roku, s. Wincentego, robotnik, mieszkał w Dobrzyniu nad Wisłą. W 1940 roku został aresztowany przez okupanta hitlerowskiego i wywieziony do więzieniu w Lipnie. Od tego czasu ślad po nim zaginął. W 1956 roku sąd uznał go za zmarłego.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Andrzej Banasiak, sygn. IPN By 115/815.

Baranowski Stefan, ur. 11 kwietnia 1919 roku, s. Teofila, mieszkał w Żuchowie, pow. Lipno. Wywieziony na roboty przymusowe do Elbląga, a następnie do obozu koncentracyjnego Stutthof. Zginął podczas bombardowania obozu 8 kwietnia 1945 roku.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stefan Baranowski, sygn. IPN By 115/534; R.Specjalski, Lipno i okolice,s.41.

Baranowski Stefan, mieszkał w Suminku, pow. Lipno. Rostrzelany 22 grudnia 1944 roku w lesie pod Karnkowem.
*R.Lewadowski,Martyrologia, s.14.

Barańska Józefa, ur. 25 października 1902 roku, mieszkała w Okalewie, pow. Rypin. Rozstrzelana w lasach skrwilnieńskich w kilka dni po aresztowaniu.
*R.Piotrowski, Słownik, s.68; M.Krajewski, Nowy Słownik, s.65.

Barczykowski Eugeniusz, mieszkał w okolicy Dulska, pow. Rypin. Aresztowany i wywieziony na roboty przymusowe, prawdopodobnie zmarł w czasie wojny na terenie III Rzeszy.
*M.Krajewski, Okolica Chopina, Dąbrowskiej i Dziewanowskich, Brodnica 2018, s.312.

Barejkowski Władysław, ur. w 1917 roku, mieszkał we wsi Grzeszyn, pow. Lipno. Rozstrzelany w miejscu zamieszkania bez podania przyczyny przez żandarmerię i Jagdkommando 18 września 1944 roku.
*R.Piotrowski, Słownik, s.68.

Bartczak Józef, robotnik, mieszkał w Borzyminie, pow. Rypin. Zamordowany w obozie koncentracyjnym Stutthof w 1944 r.oku
*A IPN Bydgoszcz, Ankiety dotyczące zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego w latach 1939-1945, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Borzymin).

Bartkowski Roman, ur. w 1889 roku, rolnik, mieszkał w Działaniu, pow. Lipno. Ujęty przez policję niemiecką w czasie łapanki ulicznej, został powieszony we wsi Mazowsze, w powiecie lipnowskim 20 kwietnia 1942 roku za to, że jeden z Polaków, podczas aresztowania przez żandarmerię usiłował stawiać opór.
*R.Piotrowski, Słownik, s.69.

Bartkowski Władysław, ur. w 1900 roku, s. Franciszka, rolnik, mieszkał w Dobrzyniu nad Drwęcą. Aresztowany przez Selbstschutz 20 listopada 1939 roku, został wywieziony do Golubia, a następnie do Wąbrzeźna. Rozstrzelany 25 listopada 1939 roku w lasach koło Wąbrzeźna.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Władysław Banasiak, sygn. IPN By 161/360.

Batko Aleksander, ur.26 lutego1889 roku, s. Piotra. W 1906 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Płocku. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1914 roku. Od października 1936 roku był proboszczem w Osieku, pow.Rypin. Tu wybudował dom katolicki. Aresztowany przez Selbstschutz 22 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, następnie w klasztorze O.O Karmelitów w Oborach. Od 22 lutego 1940 roku przebywał w więzieniu gestapo w Grudziądzu. W połowie marca 1940 roku zwolniony przez lekarza więziennego. Zabroniony miał jednak powrót do swojej parafii. Mieszkał u swoich parafian we wsi Obórki. W lipcu 1940 roku wyjechał do Warszawie. Tam zmarł w szpitalu św. Ducha 10 kwietnia 1941 roku.
*M.M.Grzybowski, Martyrologium duchowieństwa diecezji płockiej w latach II wojny światowej 1939 – 1945, Włocławek – Płock 2002,s.33;M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 1, s.59.

Becmer Leon, zatrzymany przez żandarmerię niemiecką 25 listopada 1944 roku i natychmiast rozstrzelany pod wsią Okalewo, pow.Rypin.
*A OKŚZpNP G-B, Zbrodnie w Okalewku pow. Rypin, Ds. 24/67.

Bednarewicz Marian, ur. 29 kwietnia 1904 roku, s. Władysława. Urzędnik skarbowy, mieszkał w Lipnie. Uczestnik Powstania Warszawskiego. We wrześniu 1944 roku wywieziony przez Niemców do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen z którego nie wrócił. W 1947 roku sąd uznał go za zmarłego.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Marian Bednarewicz, sygn. IPN By 115/133.

Bednarska Cecylia, ur. w 1900 roku, mieszkała w Malanowie, pow. Lipno. Podejrzana o kontakty z partyzantami. Rozstrzelana 19 września 1944 roku przez Jagdkommando w Rokiciu, pow. Lipno.
*R.Piotrowski, Słownik, s.70.

Bednarski Eugeniusz, ur. w 1914roku, rolnik, mieszkał w Malanowie, pow. Lipno.Podejrzany o kontakty z partyzantami. Rozstrzelany 19 września 1944 roku przez Jagdkommando w Rokiciu, pow. Lipno.
*R.Piotrowski, Słownik, s.70.

Bednarski Stanisław, ur. ok. 1910 roku, rolnik, mieszkał we wsi Agnieszkowo, pow. Rypin. Podejrzany o kontakty z partyzantami. Rozstrzelany przez Jagdkommando w miejscu zamieszkania wraz ze swym teściem Władysławem Lisickim w dniu 4 października 1944 roku
*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, k.118, sygn. IPN BY 26/40; Tablica nagrobna na cmentarzu w Gójsku.

Bednarz Piotr, ur. w 1915 roku, robotnik. Mieszkał w Malanowie, pow Lipno. Podejrzany o kontakty z partyzantami, rozstrzelany 19 września 1944 roku w Rokiciu koło Lipna.
*R.Piotrowski, Słownik, s.70.

Bejger Antoni, ur. 6 grudnia 1909 roku, s. Franciszka. Rolnik, mieszkał w Chlebowie, pow. Rypin. Aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof. Zmarł 15 marca 1945 roku. w czasie zarządzonej przez Niemców ewakuacji więźniów przed zbliżającymi się wojskami radzieckimi.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Antoni Bejger, sygn. IPN By 161/356.

Bejger Kazimiera, ur. 23 kwietnia 1903 roku, c. Franciszka. Mieszkała w Radomicach, pow. Lipno. Aresztowana w 1943 roku przez gestapo. Osadzona w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. W 1952 roku sąd uznał ją za zmarłą.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Kazimiera Bejger, sygn. IPN By 115/784.

Bejger Władysław, ur. 22 marca 1894 roku, s. Kazimierza. Mieszkał w Małszycach, pow. Lipno. Właściciel majątku Małszyce. Absolwent szkoły Wawelberga i Rotwanda w Warszawie. W latach dwudziestych był członkiem Sejmiku Lipnowskiego. Aresztowany przez Niemców 24 października 1939 roku na fikcyjnym zebraniu ziemian w Lipnie. Wywieziony w okolice Królewca (Rudau), gdzie zaginął bez wieści. W 1947 roku sąd uznał go za zmarłego.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Władysław Bejger, sygn. IPN By 115/314; P.Gałkowski, Ziemianie i ich własność w Ziemi Dobrzyńskiej, s.363.

Bejgier Władysław, ur. 13 kwietnia 1902 roku, s. Bartłomieja. Mieszkał w Dobrzejewicach, pow. Lipno. Aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, gdzie zmarł 18 maja 1942 roku.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Władysław Bejger, sygn. IPN By 115/635.

Bejgrowicz Ludwik, ur. 6 sierpania 1907 roku w Żałem, syn Antoniego i Olimpii z Kotwickich, kierownik szkoły powszechnej w Radzynku, pow. Rypin. Aresztowany przez miejscowych Niemców, członków Selbstschtzu w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Zamordowany w nocy z 2 na 3 listopada 1939 roku.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Ludwik Bejgrowicz, sygn. IPN By 161/266; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.223; P.Gałkowski, Brzuze, s. 285; M.Krajewski, Słownik, s.69; akta metrykalne parafii Żałe APTOW, sygn. 204; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.192, R.Piotrowski, Słownik, s. 71.

Betlejewska Jadwiga, nauczycielka szkoły powszechnej w Stępowie, pow. Rypin. Aresztowana w październiku 1939 roku. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowana 2 listopada 1939 roku.
*Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.223, M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.192, R. Piotrowski, Słownik, s.72.

Białas Władysław, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Walentowie. Zaginął bez wieści.
*M.Walczak, Ludzie nauki, s.190; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.187.

Białkowski Antoni, ur. 27 stycznia 1901 roku, robotnik, mieszkał w Ostrowitem, pow. Rypin. Aresztowany 23 listopada 1939 roku Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Antoni Białkowski, sygn. IPN By 161/250; P.Gałkowski, Brzuze, s.285; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Ostrowite).

Białkowski Stanisław, ur. 16 listopada 1894 roku, s. Michała. Mieszkał we wsi Szucie koło Skrwilna, pow. Rypin. Aresztowany przez gestapo w 1941 roku w miejscu zamieszkania. Podejrzany o posiadanie broni, więziony w Rypinie, a następnie w Bydgoszczy. Prawdopodobnie rozstrzelany w więzieniu w Bydgoszczy. Według innej wersji zginął w więzieniu we Wronkach w 1942 roku.
*R.Piotrowski, Słownik, s.72.

Biały Julian Józef, ur. 8 marca 1861 roku w Łuniewie Wielkim, par. Kuczyn, s. Feliksa. Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Płocku, w dniu 22.06.1884 roku przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1929- 1939 było proboszczem w Chrostkowie, w powiecie rypińskim. Tu zastał go wybuch II wojny światowej. Swojego wikariusza, ks. Adamca, namawiał do ucieczki, sam jednak pozostał na parafii. 23 października 1939 roku został aresztowany i wywieziony do Lipna, następnego dnia do Torunia i uwięziony w forcie VII. Zwolniony z więzienia z powodu choroby, powrócił do parafii. Zamieszkał na wsi u gospodarza, bowiem plebania zajęta została przez żandarmerię. Zmarł w szpitalu w Rypinie 23 czerwca 1941 roku i pochowany został na miejscowym cmentarzu. W dniu 20 czerwca 1996 roku na skutek działań proboszcza chrostkowskiego ks. Romualda Rudzińskiego szczątki ekshumowano i przeniesiono na cmentarz w Chrostkowie.
*M.M.Grzybowski, Martyrologium, s.37-38; M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 1, s.65.

Biały Władysław, nauczyciel szkoły powszechnej w Walentynowie, pow. Lipno. Zginął w nieznanych okolicznościach.
*M.Krajewski, W cieniu wojny, s.319.

Biedrzycki Adam, ur. 24 maja 1902 roku, s. Józefa, nauczyciel szkoły powszechnej w Oborach, pow. Rypin. Aresztowany 21 październiku 1939 roku w Oborach razem z Romualdem Strużyńskim, kierownikiem tej szkoły. Wywieziony do Rypina, osadzony w piwnicach domu przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany 2 listopada 1939 roku.
*Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.22; M.Krajewski, Nowy Słownik, s.65; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.192, R.Piotrowski, Słownik, s.73.

Biedrzycki Piotr, ur.ok. 1910 roku, s. Józefa, brat Adama, nauczyciel szkoły powszechnej w Okalewku, pow. Rypin. Aresztowany w kwietniu 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i tam zamordowany 9 czerwca 1941 roku.
*Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.223; R.Piotrowski, Słownik, s.73; M.Walczak, Ludzie walki, s.192; M. Krajewski, Nowy Słownik, s.65; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.192 (gdzie jako data śmierci podano dzień 9 kwietnia 1941 roku.)

Bielawski Stanisław, lat 24. Mieszkał w powiecie lipnowskim. Rozstrzelany jesienią 1944 roku Podejrzany o współprace z partyzantami.
*R.Piotrowski, Słownik, s.73.

Bielec Helena, ur. 18 marca 1895 roku w Józefkowie. Mieszkała w Nowej Wsi, pow. Lipno. Rozstrzelana przez gestapo 4 stycznia 1945 roku, za udzielanie pomocy partyzantom.
*M.Krajewski,W cieniu wojny, s.286.

Bielicki Mieczysław, ur. 2 grudnia 1913 roku, s. Wacława. Rolnik, mieszkał we wsi Tupadły, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, gdzie zmarł 29 sierpnia 1943 roku.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Mieczysław Bielicki, sygn. IPN By 115/400.

Bielska Stanisława, ur. w 1888 roku, mieszkała w Kosiorach, pow. Rypin. Rozstrzelana przez Jagdkommando w miejscu zamieszkania we wrześniu 1944 roku Posądzona o kontakty z partyzantami.
*P.Gałkowski, R.Piotrowski,Rogowo, s.262.

Bielski Andrzej, ur. 18 stycznia 1879 roku, s. Józefa, rolnik, mieszkał we wsi Rak koło Skrwilna. Aresztowany w miejscu zamieszkania.Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, gdzie został zamordowany 10 maja 1941 roku.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Andrzej Bielski, sygn. IPN By 161/389.

Bielski (Bilski) Feliks, ur. 11 lipca 1908 roku, s. Józefa, nauczyciel szkoły powszechnej w Zakrzewie, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachu, gdzie został zamordowany 15 grudnia 1942 roku.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Feliks Bielski, sygn. By 115/344; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s. 187 (gdzie jako miejsce śmierci podano obóz Gross-Muenchen).

Bielonowski Stanisław, mieszkał w Lipnie. Rozstrzelany 22 grudnia 1942 roku, w lesie pod Karnkowem.
*R.Piotrowski, Słownik, s.74.

Biesiadowski Feliks, ur. 31 grudnia 1913 roku, s. Franciszka, rzeźnik, mieszkał w Radomicach, pow. Lipno. Rozstrzelany przez Selbstschutz 2 listopada 1939 roku.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Feliks Biesiadowski, sygn. IPN By 115/339.

Bilewski Wacław, ur. w 1899 roku,s. Stanisława, mieszkał w Tłuchowie, pow. Lipno. Rozstrzelany przez Jagdkommando 24 grudnia 1944 roku w Ligowie.
*R.Piotrowski, Słownik, s.74.

Błaszkiewicz Kazimierz, ur. w 1923 roku, robotnik, mieszkał w Jastrzębiu, pow. Lipno. Podejrzany o utrzymywanie kontaktów z partyzantami, rozstrzelany 2 września 1944 roku przez Jagdkommando w Żagnie, pow. Lipno.
*W.Drzewiecki, Walka i męczeństwo mieszkańców gminy Skępe w latach wojny 1939-1945, Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN, t.1, 1989, s.103.

Błaszkiewicz Marianna, ur. 10 marca 1903 roku, c. Jana, mieszkała w Godziszewach, pow. Rypin. Aresztowana w 1942 roku w miejscu zamieszkania. Osadzona w obozie koncentracyjnym Oświęcim i tam zamordowana 8 maja 1943 roku
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Marianna Błaszkiewicz, sygn. IPN By 161/334.

Błażejewski Antoni, ur. 9 stycznia 1885 roku w Okalewie, rolnik, mieszkał w Świedziebni, pow. Rypin. Aresztowany przez Gestapo został w dniu 24 czerwca 1941 roku osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, gdzie zmarł 12 listopada 1942 roku.
*R.Piotrowski, Słownik, s.76; http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: Muzeum Stutthof w Sztutowie); A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Świedziebnia).

Boćkowski Jan, rolnik, urodzony i zamieszkały we wsi Granaty, pow. Rypin. Członek konspiracyjnej organizacji Orzeł Biały. Aresztowany 21 maja 1941 roku, powieszny 21. stycznia 1942 roku w więzieniu w Lipnie.
*R.Piotrowski, Słownik, s.76; J.Nadolska, Ofiary drugiej wojny światowej z okolic Księtego, Rocznik Dobrzyński, pod red. M. Krajewskiego, T. 10, Rypin 2017, s.184; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Świedziebnia), gdzie podano nazwisko Boczkowski.

Bojanowski Jan Franciszek, ur. 16 listopada 1908 roku, s. Leonarda, mieszkał w Sokołowie, pow. Rypin. We wrześniu 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej. W 1943 roku z obozu jenieckiego przeniesiony został na roboty przymusowe do miejscowości Dortmund.W 1948 roku sąd uznał go za zmarłego.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Bojanowski, sygn. IPN By 161/223.

Bojarski Maksymilian, ur. 15 kwietnia 1890 roku, s. Andrzeja, mieszkał w Lipnie. Powieszony przez Niemców 27 kwietnia 1942 roku we wsi Mazowsze, pow. Lipno.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Maksymilian Bojarski, sygn. IPN By 115/402.

Bojarski Stanisław, ur. 18 kwietnia 1904 roku, w Borzyminie, pow. Rypin, s. Franciszka. Mieszkał we wsi Lisiaki, pow. Rypin. Robotnik w cukrowni Ostrowite. Aresztowany 8 listopada 1939 roku w Ostrowitem. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Został rozstrzelany na stadionie sportowym w Rypinie kilka dni po aresztowaniu. W maju 1945 roku podczas ekshumacji zwłok na stadionie osób pomordowanych przez Selbstschutz, zwłoki jego zostały rozpoznane przez żonę i córkę Danielę z męża Witkowską.
*M.Krajewski, Słownik, s.77; P.Gałkowski, Brzuze i okolice, Brzuze 2002, s.285; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Brzuze), gdzie występuje pod imieniem Józef.

Bojarski Stanisław, ur. 25 sierpania 1883 roku, mieszkał w Popowie, pow. Lipno. Powieszony w 1942 roku we wsi Mazowsze, pow. Lipno za rzekome pobicie Niemca.
*R.Lewandowski, Martyrologia, s.7.

Boliński Zygmunt, ur. 16 sierpnia 1896 roku, s. Józefa, rolnik, mieszkał w Grodzeniu, pow. Lipno.Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen- Gusen i tam zamordowany 21 listopada 1940 roku
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Zygmunt Boliński, sygn. IPN By 115/401.

Bołtowski Henryk, ur. ok. 1923 roku, mieszkał w Sadłowie, pow. Rypin. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, zamordowany w 1944 roku.
*R.Piotrowski, Słownik, s.77.

Bonewicz Franciszek, ur. w 1906 roku, rolnik, mieszkał w Osieku, pow. Lipno. Podejrzany o utrzymywanie kontaktów z partyzantami. Rozstrzelany przez Jagdkommando 23 grudnia 1944 roku w Ligowie, pow. Lipno.
*R.Piotrowski, Słownik, s.77.

Boniecka Teresa, ur. 18 października 1924 roku, zamieszkała w Nowej Wsi. Wywieziona na roboty przymusowe go Gdańska. Zginęła w 1945 r. w czasie walk o wyzwolenie miasta.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Teresa Boniecka, sygn IPN By 115/850.

Borczyński Marian, ur. w 1907 roku, oficer WP, mieszkał w czasie wojny w Płonnem, pow. Rypin. Żołnierz AK, aresztowany przez gestapo 8 maja 1943 roku i osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof. Posiadał numer obozowy 23740. Zginął 3 maja 1945 roku podczas ewakuacji więźniów.
*R.Piotrowski, Słownik, s.77.

Bielanowski Stanisław, ur. w 1920 roku mieszkał w Lipnie. Rozstrzelany przez Jagdkommando 22 grudnia 1944 roku w lesie karnkowskim, w powiecie lipnowskim.
*W.Drzwiecki, Walka,s.104.

Borkowski Piotr, ur. 26 listopada 1895 roku, s. Ignacego, mieszkał w Suminie, pow Lipno. Zamordowany w więzieniu w Lipnie 25 października 1944 roku. Według innej wersji zginął w tym dniu w czasie bombardowania miasta.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Piotr Borkowski, sygn. IPN By 115/774.

Borkowski Wacław, ur. 16 października 1890 roku, s. Tomasza, mieszkał w Łowiczku, pow. Lipno. Rozstrzelany w Karnkowie, pow. Lipno 31 grudnia 1944 roku.
*R.Piotrowski, Słownik, s.79.

Borowicz Józef, ur. 1 kwietnia 1877 roku, s. Walentego, mieszkał w Janowie, pow. Lipno. Dnia 9 grudnia 1939 roku aresztowany przez Niemców pod zarzutem nielegalnego posiadania broni. W styczniu 1940 roku rozstrzelany w lesie koło wsi Krzyżówki, pow. Lipno 30.01.1940 roku.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Borowicz, sygn. IPN By 115/119.

Borowski Zdzisław, ur. w 1902 roku, robotnik, mieszkał w Rypinie. Aresztowany w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w kilka dni po aresztowaniu w lasku rusinowskim koło Rypina.
*R.Piotrowski, Słownik, s.79.

Borowski Wacław, ur. w 1891 roku, mieszkał w powiecie lipnowskim. Rozstrzelany przez Jagdkommando 15.12.1944 roku w lesie koło Karnkowa.
*W.Drzewiecki, Walka, s.104.

Boruczkowski Franciszek, ur. 16 września 1896 roku, syn Tomasza i Joanny z Malinowskich rolnik, urodzony i zamieszkały we wsi Czernie koło Radzik (według innej wersji w Kupnie), pow. Rypin. Aresztowany 25 listopada 1939 roku przez miejscowego Niemca Adolfa Szymańskiego za posiadanie broni. Został wywieziony do Rypina i prawdopodobnie rozstrzelany w lasku rusinowskim.
*R.Piotrowski, Słownik, s.79; APT, Akta metrykalne parafii Radziki, sygn. 147; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Kupno).

Borus Jan, ur. 28 marca 1883 roku, s. Ignacego, rolnik, mieszkał w Starorypinie, pow. Rypin. W 1940 roku został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. W 1961 roku sąd uznał go za zmarłego.
*R.Piotrowski, Słownik, s.79.

Borzęcki Wacław, ur. 28 września 1900 roku, s. Teofila, mieszkał w Suminie, pow. Lipno. Wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec w 1942 roku W 1948 roku sąd uznał go za zmarłego.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Wacław Borzęcki, sygn. IPN By 115/414.

Boszko Wincenty, ur. 5 sierpnia 1926 roku w Bliźnie, s. Józefa, robotnik, mieszkał w Obórkach pow. Rypin. Aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof pod numerem 21661, gdzie zmarł 8 września 1943 roku.
*http://www.straty.pl/en/szukaj; http://stutthof.org.

Brodacki Jan, ur. 07 grudnia 1904 roku, s. Antoniego, mieszkał w Adamowie. Aresztowany przez Niemców i zamordowany w październiku 1940 roku w obozie w Działdowie.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Brodacki, sygn. IPN By 115/701.

Brudnicka Genowefa, ur. w 1918 roku, mieszkała w Dobrzyniu n/Wisłą, pow. Lipno. Rozstrzelana 13.10.1944 roku przez żandarmerię w parowie na zachodnim krańcu miasta.
*R.Piotrowski, Słownik, s.80.

Brudnicki Andrzej, ur. 26 maja 1915 roku, w Zofijewie, pow. Rypin. Aresztowny przez gestapo 04 lutego 1943 roku za odmowę podpisania volkslisty. Więziony w Grudziądzu a następnie osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany 14 kwietnia 1943 roku.
*Stutthof.org.

Brudnicki Franciszek, ur. w 1920 roku, robotnik, mieszkał w Dobrzyniu n/ Wisłą, pow.Lipno. Rozstrzelany 13 października 1944 roku przezżandarmerię,w parowie na zachodnim krańcumiasta.
*R.Piotrowski, Słownik, s.81.

Brudnicki Jan, ur. w 1915 roku, rzeźnik, mieszkał w Dobrzyniu n/ Wisłą, pow. Lipno. Aresztowany wraz z żoną Genowefą przez żandarmerię. Torturowani przez oprawców, następnie rozstrzelani 13 października 1944 roku w parowie na zachodnim krańcu miasta.
*R.Piotrowski, Słownik, s.81.

Brudnicki Stefan, ur. 6 czerwca 1890 roku, s. Karola, mieszkał w Rypinie. Aresztowany 10 kwietnia 1940 roku przez gestapo w miejscu zamieszkania. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen, gdzie zmarł w dniu 8 lutego 1941 roku.
*http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: KZ-Gedenkstätte Mauthausen); R.Piotrowski, Słownik, s.81; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Rypin).

Bruzdewicz Henryk, ur. 6 grudnia 1905 roku, s. Józefa, mieszkał w Józefowie, pow. Lipno. Rozstrzelany 23 listopada 1944 roku (prawdopodobnie przez Jagdkommando) w Józefowie, pow. Lipno.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Henryk Bruzdewicz, sygn. IPN By 115/742.

Bruzdowicz Walenty, ur. 5 lipca 1907 roku, s. Józefa, mieszkał w Suradówku. Aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie. Zamordowany 22 stycznia 1945 roku tuż przed ewakuacją obozu.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Walenty Bruzdowicz, sygn. IPN By 115/405.

Brzeski Bogumił, ur. ok. 1919 roku, student, przed wojną mieszkał w Łodzi. W październiku 1939 roku przebywał u rodziny w Rypinie. Aresztowany w październiku 1939 roku. Rozstrzelany przez Selbstschutz w lasku rusinowskim koło Rypina.
*R.Piotrowski, Słownik, s.81.

Brzezińska Stanisława, ur. 28 maja 1911 roku w Przedmościu, pow. Wieluń, c. Antoniego i Franciszki z Łazików, nauczycielka szkoły powszechnej w Czarni Dużej, pow. Rypin. Aresztowana 22 października 1939 roku. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, rozstrzelana w końcu października 1939 roku w lasach skrwileńskich.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisława Brzezińska, sygn. IPN By 161/37; M.Krajewski, Nowy Słownik, s.101; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.192; R.Piotrowski, Słownik, s.81; M.Walczak, Ludzie nauki, s.213 (gdzie mylnie podaje jako zamordowanego Stanisława Brzezińskiego).

Brzeziński Antoni, ur. 17 stycznia 1894 roku, s. Franciszka, nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Mysłakówku, pow. Lipno. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 roku Osadzony w obozie koncentracyjnym Hohenbruch. Zamordowany w Mauthausen 23 sierpnia 1940 roku.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Antoni Brzeziński, sygn. IPNBy 115/283; M.Walczak, Ludzie nauki, s.213 (gdzie jako datę śmierci podano dzień 23.10.1940 r.); M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.187 ( gdzie data śmierci 20 sierpnia 1940 roku).

Brzeziński Józef, ur. w 1896 roku, s. Franciszka, nauczyciel szkoły powszechnej w Lipnie. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen, zamordowany 17 czerwca 1941 roku.
*M.Walczak, Ludzie nauki, s.213; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.187. http://www.straty.pl/en/szukaj (gdzie na podstawie źródła: dane zebrane w ramach konkursu dla szkół (NK S-0426) podano informację, że był nauczycielem szkoły w Skępem).

Brzozowski Józef, ur. 8 stycznia 1915 roku w miejscowości Modrzewo. Przed wybuchem wojny mieszkał w Osieku pow. Lipno. Aresztowany za nasłuch radiowy w dniu 3 października 1941 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, nr obozowy 12024, gdzie został zamordowany w dniu 12 czerwca 1942 roku.
* Stutthof.org ; R.Lewandowski, Martyrologia, s.27.

Brzozowski Hieronim, ur. 16 października 1915 roku w Malanówku, pow. lipnowski, s. Czesława, mieszkał w Malanówku, pow. Lipno. Po najeździe niemieckim we wrześniu 1939 roku i rozpoczęciu II wojny światowej przez ponad rok, jako kleryk seminarium duchownego we Włocławku, ukrywał się w rodzinnych stronach. W 1941 roku przekroczył granicę o dostał się do Generalnego Gubernatorstwa. Ukończył seminarium duchowne w Warszawie i został wyświęcony. Wikary par. św. Stanisława Kostki w Warszawie. W czasie Powstania Warszawskiego kapelan niepodległościowej Armii Krajowej. Poległ podczas walk na Żoliborzu w dniu 15 września 1944 roku.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Hieronim Brzozowski, sygn. IPN By 115/858; www.swzygmunt.knc.pl; W.Jacewicz, J.Woś, Martyrologium, s.441-442.

Brzozowski Józef, ur. 13 grudnia 1902 roku w Nowym Malanowie, pow. Lipno, s. Konstantego i Franciszki, kierownik szkoły powszechnej w Skudzawach, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany na początku listopada 1939 roku w lasach skrwileńskich. W dniu 5 lutego 1947 roku Sąd Grodzki w Rypinie uznał go za zmarłego i oznaczył datę jego śmierci na dzień 3 listopada 1939 roku.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Brzozowski, sygn. IPN By 161/25; Dziennik Urzędowy KOSP nr 9/45, s.223; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.192; R.Piotrowski, Słownik, s.82.

Brzóska Józefa, ur. w 1886 roku mieszkała w Skępem. Rozstrzelana przez Jagkommando 05.01.1945 roku we wsi Ligowo, pow. Lipno.
*W.Drzewiecki, Walka, s.104.

Brzóska Stanisław, ur w 1891 roku mieszkał w Skępem. Prawdopodobnie brat Józefy. Rozstrzelany przez Jadkommando 5 stycznia 1945 roku we wsi Ligowo, pow. Lipno.
*W.Drzewiecki, Walka, s.104.

Brzuski Wiktor Franciszek, ur. 28 września 1891 roku w Brzeszczkach Dużych, s. Alojzego i Marianny z Klonowskich, właścicieli dużej części wsi. W okresie międzywojennym był nauczycielem, kierownikiem szkoły powszechnej w Żałem, pow. Rypin. Aresztowany 22 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany 2 listopada 1939 roku.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Wiktor Brzuski, sygn. IPN By161/5; Dziennik Urzędowy KOSP nr 9/45, s 223; P.Gałkowski, Brzuze, s.285; APTOW, akta metrykalne parafii Rogowo koło Rypina, sygn. 145, M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.192, R.Piotrowski, Słownik, s.83.

Buczkowski (imienia nie udało się ustalić)mieszkał w Chodorążku, pow. Lipno. Zamordowany w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen–Oranienburg.
*R.Specjalski, Lipno i okolice, s.41.

Budny Józef, ur. 3 maja 1904 roku, s. Wincentego, szewc, mieszkał w Rypinie aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen, na skutek pobicia zmarł 24 marca 1941 roku.
* A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Budny, sygn. IPN By 161/244.

Budzanowski Jan, ur. 11 września 1917 roku, s. Antoniego, mieszkał w Księtem, pow. Rypin. Członek tajnej organizacji pod nazwą Orzeł Biały. Aresztowany 21 maja 1941 roku, osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof. Prawdopodobnie przywieziony do więzienia w Lipnie i powieszony 2 stycznia 1942 roku.
*R.Piotrowski, Słownik, s.83.

Budzelewski Kazimierz, ur. ok. 1918 roku,mieszkał we wsi Grabal. Podejrzany o udzielanie pomocy partyzantom, rozstrzelany przez Jagdkomando 12 sierpnia 1944 roku.
*R.Piotrowski, Słownik, s.83; tablica nagrobna na cmentarzu w Gójsku.

Budziński Henryk, ur. w 1918 roku, mieszkał w Somsiorach, robotnik. Aresztowany 1940 roku, zaginął bez wieści.
*P.Gałkowski, Brzuze, s.285; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Somsiory).

Bukowska Helena,ur. w 1922 roku,Rozstrzelana przez Jagdkommando 24 grudnia 1944 roku we wsi Ligowo, pow. Lipno. Podejrzana o niesienie pomocy partyzantom.
*W.Drzewiecki, Walka, s.104; M.Krajewski, W cieniu wojny, s.286.

Bukowski Ireneusz, ur. 14 sierpnia 1939 roku w Dobrzyniu nad Drwęcą i tam zamieszkały. Aresztowany wraz z rodzicami za nielegalne uprzekroczenie granicy GG i osadzony w obozie w Toruniu, gdzie zmarł 14 lutego 1942 roku.
*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Dobrzyń).

Buller Adam, administrator majątku Nowa Wieś, pow. Lipno. Rozstrzelany przez funkcjonariuszy SS w lesie koło Karnkowa, pow. Lipno w 1939 lub 1940 roku.
*R.Piotrowski, Słownik, s.84.

Burak Stanisław, ur. 6 maja1907 roku, s. Walentego, rolnik, mieszkał w Dobrzejewicach, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym Buchenwald, zamordowany 3 sierpnia 1944 roku.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, kta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Burak, sygn. IPN By 115/538.

Burzyński Józef, ur. 19 grudnia 1899 roku, s. Franciszka, robotnik, mieszkał w Płonczynie, pow. Lipno. Aresztowany w 1943 roku, zmarł w obozie pracy w Austrii. W 1964 roku sąd uznał go za zmarłego.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Burzyński, sygn. IPN Byd 115/883.

Buszta Antoni Szymon, ur. 27 grudnia 1907 roku, ksiądz zakonu OO Karmelitów. Krótko przed wybuchem wojny pracował w kościele Ojców Karmelitów w Obarach k. Rypina. Tu zastała go wojna. Już w pierwszej połowie września został aresztowany przez gestapo po raz pierwszy. Ponownie aresztowany 21 października 1939 roku, i osadzony w areszcie Selbstschutzu w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. W końcu tegoż miesiąca wraz z wieloma kapłanami ponownie trafił do Obór, gdzie niemieckie władze policyjne zorganizowały obóz przejściowy dla duchowieństwa. W Oborach przebywał do 22 lutego 1940 roku, po czym wywieziony został do więzienia gestapo w Grudziądzu. Przeszedł następnie przez obozy koncentracyjne w Stutthofie i Sachsenhausen. Od 14 grudnia 1940 roku przebywał w Dachau, gdzie otrzymał numer obozowy 22390 i tam zamordowany 3 czerwca 1942 roku.
*M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 1, s.119;Marii Stróżyńskiej przeżycia z lat wojny i okupacji, opracował M.Krajewski, Rypin 2007, s.21-22; J.Adamska, J.Sziling, Polscy księża, s.62.

Byliński Andrzej, ur. 21 listopada 1903 roku, s. Franciszka, rolnik, mieszkal we wsi Źródła, pow. Lipno. Podejrzany o utrzymywanie kontaktów z partyzantami, rozstrzelany w miejscu zamieszkania 12 października 1944 roku.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Andrzej Byliński, sygn. IPN By 115/379; W.Drzewiecki, Walka, s.103.

Byszewski Zygmunt, ur. 30 kwietnia 1893 roku w Warszawie, buchalter, mieszkał w Lipnie. Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau, zmarł 24 stycznia1941 roku.
*http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: E. Chart, Spis pomordowanych Polaków,).

Böhm Ludwik, ur. 29 sierpnia 1909 roku, s. Piotra, zamieszkały we wsi Tupadły. Aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Bydgoszczy został skazany przez sąd i rozstrzelany 24 maja 1940 roku.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Ludwik Böhm, sygn. IPN By 115/507.