Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

CCejmanowski v. Cejmański Władysław, mieszkał w Kosiorach, pow. Rypin, rolnik. Rozstrzelany przez Jagdkommando w miejscu zamieszkania we wrześniu 1944 r. Posądzony o kontakty z partyzantami.

*A OKŚZpNP G-B, Akta Sprawy Główne w sprawie zabójstwa w dniu 2 stycznia 1945 r. w okolicy Rogowa, pow. Rypin: Władysława Cejmońskiego, Stanisława Miłkowskiego, Juliana Wojciechowskiego przez Jagdkommando. sygn. s. 92.2018.Zn; P.Gałkowski, R.Piotrowski, Rogowo, s.262.

Celebucki Zygmunt, ur. 9 lutego 1921 roku, s. Jana, robotnik, mieszkał we wsi Chrapoń, pow. Rypin. Aresztowany w miejscu zamieszkania 23 marca 1944 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany 27 maja 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Zygmunt Celebucki, sygn. IPN By 161/51.

Celmer Andrzej, ur. 6 marca 1897 roku, s. Antoniego, rolnik, mieszkał w Stalmierzu, pow. Rypin. Aresztowany w styczniu 1940 roku w miejscu zamieszkania. Osadzony w obozie koncentracyjnym Niederhagen w którym zmarł 15 września 1942 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Andrzej Celmer, sygn. IPN By 161/205.

Celmer Wincenty, ur. 12 sierpnia 1900 roku, s. Jana, kupiec, mieszkał we wsi Rozstrzały, pow. Lipno. Podejrzany o udzielanie pomocy partyzantom. Rozstrzelany w miejscu zamieszkania 13 października 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Wincenty Celmer, sygn. IPN By 115/765.

Cezak Michał, ur. 27 września 1894 roku w Ozorkowie, s. Antoniego, nauczyciel, inspektor szkolny w Rypinie. Aresztowany 21 października 1939 roku. Osadzony w Domu Kaźni w Rypinie przy ulicy Warszawskiej 20. Okrutnie torturowany przez członków Selbstschutzu. W końcu października wywieziony do lasów skrwileńskich i tam rozstrzelany. Aresztowana przez hitlerowców została również żona Cezaka, Jadwiga z domu Tarczewska. W następstwie chorób po obozach w Soldau i Potulicach/podobóz Stutthofu zmarła siedem miesięcy po swym mężu, osierocając jedyną córkę Krystynę, mającą w tym czasie 9 miesięcy.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Michał Cezak, sygn. IPN By 161/314; MZD-Arch.198; M.Krajewski, W cieniu wojny, s.321; M.Krajewski, Nowy Słownik, s.122-123; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s. 192; R.Piotrowski, Słownik, s.85-86.

Charszewski Ignacy, ur. 22 czerwca 1869 roku we wsi Lenie koło Dobrzynia n/Drwęcą. W 1887 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Płocku, które ukończył w 1893 roku. Przez okres jednego roku studiował w Akademii Duchownej w Petersburgu, które po roku przerwał i powrócił do Płocka. 8 kwietnia 1894 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1932 roku, ks. Charszewski otrzymał probostwo w Dobrzyniu n/Drwęcą. Tu zastał go wybuch wojny, gdzie nadal pełnił obowiązki kapłańskie. Odprawiał msze święte, słuchał spowiedzi, wygłaszał kazania o patriotycznej treści. To przyspieszyło jego aresztowanie przez gestapo w dniu 5 listopada 1939 roku. Więziony w Dębowej Łące i Chełmie. Od 10 stycznia 1940 roku osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, a od 10 czerwca 1940 r. w Sachsenhausen, zmarł 14 kwietnia 1940 roku na skutek ciężkiego pobicia przez esesmanów.

*M.M.Grzybowski, Martyrologium, s.62-65; M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 1, s.124-126; J.Jagodziński, Z dziejów parafii, s.100-103; http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: Olszewicz Bolesław, Lista strat kultury polskiej, 1947 – gdzie podano informację, że został zastrzelony w więzieniu niemieckim w dniu 22 kwietnia 1940 roku)

Chełminiak Bronisław, ur. 21 maja 1906 roku w Torzewie, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Wichowie. Zmarł w obozie koncentracyjnym Dachau w dniu 23 stycznia 1942 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj; M.Walczak, Ludzie nauki, s.225, M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.187.

Chętkowski Antoni, ur. 18 czerwca 1896 roku, s. Józefa, rolnik, mieszkał w Malanowie, pow. Lipno. Podejrzany o działalność niepodległościową został rozstrzelany przez Jagdkommando w Ligowie, pow. Lipno 13 września 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Antoni Chętkowski, sygn. IPN By 115/673; W.Drzewiecki, Walka, s.103.

Chmielewski Bogdan, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Mazowszu. Aresztowany przez policję niemiecką, zaginął w czasie działań wojennych.

*M.Walczak, Ludzie nauki, s.226; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.187.

Chmielewski Bronisław, ur. w 1904 roku. nauczyciel szkoły powszechnej w Lipnie. Osadzony w obozie koncentracyjnym Hohenbruch i tam zamordowany w 1941roku.

*M.Krajewski, W cieniu wojny, s.319; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.187, gdzie podano rok śmierci 1940.

Chmielowski Roman, ur. 24 lutego 1905 roku w Rawie Ruskiej,nauczyciel szkoły powszechnej w Kikole. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 roku i osadzony w obozie koncentracyjnym Oranieburg. Zmarł w dniu 12 grudnia 1940 roku w obozie Hamburg-Neuengamme, miejsce pochówku: Hamburg – Ohlsdorf, położenie grobu: Bp 73 Rh. 2 Nr. 28.

*Straty.pl; Dziennik Urzędowy KOSP nr 9/45, s. 221; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.187.

Chojnacki Kazimierz, ur. 29 września 1898 roku s. Antoniego, mieszkał w Bobrownikach. Aresztowany przez Niemców i osadzony w Lipnie. Zamordowany w obozie koncentracyjnym 20 lipca 1940 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Kazimierz Chojnacki, sygn IPN By 115/834.

Chojnowski Józef, ur. 6 grudnia 1892 roku w Tadajewie, s. Józefa i Katarzyny z Piotrowskich. Zginął w dniu 21 stycznia 1945 roku w czasie walk wojsk radzieckich i niemieckich od wybuchu pocisku artyleryjskiego we wsi Tadajewo gm. Osiek.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Chojnowski, sygn IPN By 161/52.

Chuderowicz Władysław, robotnik rolny, mieszkał w Radzikach Dużych, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ulicy Warszawskiej 20. Rozstrzelany w lasach skrwileńskich w końcu października 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.87.

Chyczewski Józef, ur. 28 marca 1878 roku, s. Juliana, właściciel folwarku Tłuchowo – Jeżewo w powiecie lipnowskim. Aresztowany na zebraniu ziemian w Lipnie. Wraz z innymi wywieziony do Rudau koło Królewca. Jesienią 1939 roku rodzina otrzymała list z oboza pracy w Rudau II. Prawdopodobnie wkrótce po tym został zamordowany.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Chyczewski, sygn. IPN By 115/304; Informacja Jacka Chyczewskiego z Włocławka przekazana do MZD w Rypinie.

Cichowicz Stanisław, ur. 8 października 1905 roku w Rypinie, s. Teodora, rolnik, mieszkał we wsi Niemcowizna, pow. Rypin. Aresztowany w kwietniu 1943 roku Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany 18 stycznia 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Cichowicz, sygn. IPN By 161/316; Stutthof.org.

Cichowicz Stefan, ur. 21 sierpnia 1893 roku, s. Tomasza, mieszkał w Piotrkowie. Wywieziony na roboty przymusowe do Gdańska, został zamordowany 21 lutego 1945 roku w Nowym Dworze.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stefan Cichowicz, sygn. IPN By 115/670.

Cichocki Jan, ur. 11 sierpnia 1920 roku, s. Władysława, mieszkał w Kikole, pow. Lipno. Rozstrzelany w Karnkowie, pow Lipno w listopadzie 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.87.

Cichocki Stanisław, ur. 28 lutego 1907 roku, mieszkał w Dobrzyniu n/Drwęcą, pow. Rypin. Aresztowany w 1941 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Buchenwaldzie tam zamordowany 31 sierpnia 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.87.

Cichoracki Alfred, ur. 6 maja 1904 roku, s. Franciszka,nauczyciel szkoły powszechnejw Ugoszczu, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 20 października 1939 roku, więziony w Rypinie przy ulicy Warszawskiej 20 i tam zamordowany 2 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Alfred Cichoracki, sygn. IPN By 161/292; P.Gałkowski, Brzuze, s.285; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.193, R.Piotrowski, Słownik, s.88.

Ciechanowski Feliks, ur. w 1885 roku, rolnik, mieszkał w Trutowie, pow. Lipno. Ujęty przez policję niemiecką podczas łapanki ulicznej. Powieszony przez gestapo we wsi Mazowsze, pow. Lipno 20 kwietnia 1942 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.88.

Ciechanowski Stanisław, mieszkał we wsi Mazowsze i tam też został aresztowany za rzekome pobicie Niemca. W dniu 22 kwietnia 1942 roku został powieszony przez hitlerowców,w publicznej egzekucji.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.7.

Ciechanowski Władysław, mieszkał w Nowogrodzie, pow Lipno. 22 marca 1942 roku, na drodze między Kijaszkowem a Działyniem, Ciechanowski nie zdjął czapki przed maszerującym oddziałem SA. Zatrzymał go Niemiec Lemke, zrzucił mu czapkę, a następnie wspólnie z innymi pobił go. Prawdopodobnie w obronie własnej Ciechanowski miał uderzyć Niemca laską, za co został osądzony w areszcie, a następnie zastrzelony.

*R.Piotrowski, Słownik, s.88.

Ciechanowski Stanisław, mieszkał we wsi Mazowsze i tam też został aresztowany za rzekome pobicie Niemca. W dniu 22 kwietnia 1942 roku został powieszony przez hitlerowców,w publicznej egzekucji.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.7.

Cieciórski Teofil, ur. 25 grudnia 1900 roku, s. Bolesława, robotnik, mieszkał w Sadłowie, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku, więziony w Rypinie przy ul Warszawskiej 20, został rozstrzelany w lasku rusinowskim koło Rypina w końcu października 1939 r.

* A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Teofil Cieciórski, sygn. IPN By 161/330.

Ciećwierski Józef, ur. 27 stycznia 1895 roku, s. Walentego, mieszkał w Osieku, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ulicy Warszawskiej 20 i tam rozstrzelany w końcu października 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.88.

Cieślak Ignacy, ur. 27 lipca 1894 roku, s. Jana, mieszkał we wsi Witowąż, pow. Lipno. Wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, gdzie zginął 25 stycznia 1945 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.89.

Ciszewski Eugeniusz, ur.23 lipca 1905 roku, s. Henryka, mieszkałw Lipnie. W 1941 roku wywieziony do obozu w Wartburgu. Zginał bez wieści.W roku 1956 sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Eugeniusz Ciszewski, sygn. IPN By 115/835; IPN By 115/420.

Cybulski Izydor, ur. 4 kwietnia 1904 roku, mieszkał w Lipnie.Osadzony w oboziekoncentracyjnym Dachu – nr obozowy 23365. Zagazowany w Hatheim koło Linzu 16 stycznia 1942 roku.

*Straty.pl (Źrodło: E. Chart, Spis pomordowanych Polaków,).

Cybulski Marcel, ur. 15 stycznia 1900 roku, s. Feliksa, mieszkał we wsi Kamień Kotowy. Aresztowany przez Niemców i wywieziony do Prus Wschodnich. Zamordowany 21 czerwca 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Marcel Cybulski, sygn IPN By 115/874.

Cybulski Sylwester, ur. 14 grudnia 1903 roku, s. Antoniego, mieszkał w Suminie. Aresztowany przez Niemców i zamordowany w lesie w Ligowie 12 września 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Sylwester Cybulski, sygn IPN By 115/694.

Cymerman Jan, ur. w 1909 roku, rolnik, mieszkał w Radomicach, pow. Lipno. Aresztowany przez Selbstschutz za to, że wysiedlał Niemców z rozkazu władz polskich w pierwszych dniach wojny. Rozstrzelany w miejscu zamieszkania 8 października 1939 roku.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.5.

Czachorowski Michał, ur. 8września 1905 roku w Grzębach, pow. Rypin, s. Walentego i Marianny z Bromirskich. Był właścicielem majątku ziemskiego w Radziochach, pow. Lipno. Aresztowany przez Niemców we wrześniu 1939 roku, wywieziony do Królewca, zginął bez wieści.W 1949 roku sąd uznał go za zmarłego

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Michał Czachorowski, sygn. IPN By 115/106; APT, akta metrykalne parafii Świedziebnia, 1905, sygn.166.

Czajka Władysław, ur. 31 maja 1896 roku, s. Wojciecha, mieszkał w Lipnie. Aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie Stutthof. Zmarł w czasie ewakuacji obozu w miejscowości Rieben w dniu 23 lutego 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Władysław Czajka, sygn. IPN By 115/188.

Czajkowski Leon, ur. w1903 roku, mieszkał w Rypinie. Zmarł w więzieniu w Bydgoszczy 27 kwietnia 1943 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.91.

Czajkowski Zygmunt, nauczyciel,podinspektor szkolny w Lipnie. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen – Gusen, zamordowany w 1940 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP nr 9/45,s. 214.; M.Krajewski, W cieniu wojny, s.319; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.187 (gdzie podano rok śmierci 1941).

Czajkowski Zygmunt, rolnik, mieszkał w Kosiorach, pow. Rypin. Rozstrzelany przez Jagdkommando w miejscu zamieszkania we wrześniu 1944 roku. Podejrzany o kontakty z partyzantami.

*P.Gałkowski, R.Piotrowski,Rogowo, s.262.

Czajkowski Władysław, ur. 24 marca 1909 roku w Starej Woli, mieszkał w Szczutowie, pow. Rypin. Aresztowany przez hitlerowców został w dniu 27 lipca 1944 roku osadzony w obozie Stutthof, gdzie zmarł w bliżej nieokreślonym czasie.

*Straty.pl; (Źródło: Muzeum Stutthof w Sztutowie); A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Szczutowo).

Czarnecki Jan, mieszkał we wsi Tadajewo, pow. Rypin. Aresztowany w 1943 roku przez hitlerowców, został osadzony w obozie w Potulicach, gdzie zmarł.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Tadajewo).

Czarnecki Stanisław, ur. w 1896 roku, robotnik, mieszkał we wsi Piotrkowo, pow. Lipno. Ujęty przez policję niemiecką w czasie łapanki ulicznej. Zatrzymany za to, że jeden z Polaków, kilka dni wcześniej, podczas aresztowania go przez żandarma, rzucił się na niego. Powieszony 20 kwietnia 1942 roku w masowej egzekucji przeprowadzonej przez gestapo we wsi Mazowsze, pow Lipno.

*R.Piotrowski, Słownik, s.91.

Czarski Henryk, ur. w 1899 roku, mieszkał w Rogowie, z zawodu fryzjer. W latach wojny zatrudniony był jako woźny w Urzędzie Gminy. Członek Tajnego Związku Młodzieży Wiejskiej i Armii Krajowej. Posądzony o kontakty z partyzantami, został rozstrzelany przez Jagdkommando w miejscu zamieszkania we wrześniu 1944 roku.

*P.Gałkowski, R.Piotrowski, Rogowo, s.262.

Czerwiński Antoni, ur. 9 lutego 1888 roku w Dobrzejewicach, s. Mikołaja. Mieszkał w Lipnie. Przed pierwszą wojną światową udzielał się w pracach straży pożarnej w rodzinnej wsi. Był współorganizatorem Polskiej Organizacji Wojskowej. Pełnił również funkcję prezesa POW w Rypinie. W 1918 roku nabył gospodarstwo rolne w Dobrzejewicach, a później w Borku koło Lipna. Propagował nowoczesne sadownictwo. Był członkiem zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej, Rady Powiatowej i Wydziału Powiatowego w Lipnie. Był posłem na Sejm V kadencji. Działał w komisjach oświaty, zdrowia publicznego i opieki społecznej. Należał do Obozu Zjednoczenia Narodowego i BBWR. W czasie II wojny światowej został wysiedlony ze swojego gospodarstwa. W listopadzie 1940 roku został aresztowany przez Niemców w Wolęcinie. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, zamordowany 5 marca 1942 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.92; M. Krajewski, Słownik, s.158-159; R.Specjalski, Lipno i okolice, s.41.

Czosnowski Ignacy, ur. 4 czerwca 1882 roku syn Michała, kupiec, mieszkał w Dobrzyniu n./ Drwęcą. Aresztowany przez Selbstschutz 20 listopada 1939roku.Więziony w fabryce Pe-Pe-Ge wWąbrzeźnie. Rozstrzelany w okolicznych lasach w 1 grudnia 1939 r.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Ignacy Czosnowski, sygn. IPN By 161/361.

Czuruk Bronisław, ur. 4 czerwca 1883 roku, s. Jerzego, mieszkał we wsi Wąkole, pow. Lipno. Dnia 8 kwietnia 1943 roku został aresztowany przez gestapo i uwięziony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie zmarł 21 czerwca1943 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Bronisław Czuruk, sygn. IPN By 115/30; http://www.auschwitz.org.

Czuruk Krystyna, ur. w 1923 roku, c. Bronisława, mieszkała we wsi Wąkole, pow. Lipno. Dnia 8 kwietnia 1943 roku wraz z rodzicami aresztowana przez gestapo. Wywieziona do Auschwitz, gdzie zmarła zmarła 21 marca 1943 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Krystyna Czuruk, sygn. IPN By 115/32; auschwitz.org.

Czuruk Maria, ur. w 1887 roku, c. Józefa, mieszkała we wsi Wąkole, pow. Lipno. Dnia 8 kwietnia 1943 roku została wraz z mężem Bronisławem aresztowana w miejscu zamieszkania przez gestapo. W dniu 13 maja 1943 roku wywieziona do Auschwitz, gdzie zmarła 30 października 1943 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Maria Czuruk, sygn. IPN By 115/31; auschwitz.org.