Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

DDarmofalski Franciszek, ur. 2 lutego 1908 roku, s. Józefa, mieszkał w Kobrzyńcu, pow. Rypin. Aresztowany w miejscu zamieszkania. W 1941 roku był więziony w Koronowie, a następnie w Starogardzie. Ślad po nim zaginął. W 1957 roku, sąd uznał go za zmarłego.

*R.Piotrowski, Słownik, s.93.

Dąbrowiecki Józef, ur. 13 sierpnia 1908 roku, s. Franciszka, szewc, mieszkał w Bobrownikach, pow. Lipno. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę w Obronie Narodowej, za co został aresztowany przez Niemców i rozstrzelany w październiku 1939 roku w lesie koło Radomic, pow. Lipno.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Dąbrowiecki, sygn. IPN By 115/588.

Dąbrowiecki Stanisław, ur. w 1914 roku, robotnik, mieszkał w Bobrownikach, pow. Lipno. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę w Obronie Narodowej, za co został aresztowany przez Niemców i rozstrzelany październiku 1939 roku w lesie koło Karnkowa, pow. Lipno.

*R.Piotrowski, Słownik, s.93.

Dąbrowski Feliks, rozstrzelany w lasach skrwileńskich, pow. Rypin ok. 25 października 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.93.

Dąbrowski Henryk, ur. 31 sierpnia 1909 roku, s. Antoniego, organista. Mieszkał w Radzikach Dużych, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 4 października 1939 roku,więzionyw Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w lasku rusinowskim koło Rypina, w końcu października 1939 roku. Zwłoki jego rozpoznano w czasie ekshumacji przeprowadzonej w kwietniu 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Henryk Dąbrowski, sygn. IPN By 161/240.

Dąbrowski Stanisław, ur. 5 lipca 1906 roku, s. Franciszka, mieszkał w miejscowości Wały koło Dobrzejewic. Wywieziony na roboty przymusowe do Berlina zginął 25 kwietnia 1945 roku, podczas walk ulicznych w Charlottenburgu.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Dąbrowski, sygn. IPN By 115/573.

Dąbrowski Wacław, ur. w 1925 roku, robotnik, mieszkał w Rojewie, pow. Rypin. Zamordowany w więzieniu śledczym w Bydgoszczy 27 lipca 1943 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.94; P.Gałkowski, R.Piotrowski, Rogowo, s.263.

Dąbrowski Walerian, ur. 26 kwietnia 1910 roku, s. Stanisława, urzędnik gminy Żałe, pow. Rypin. W końcu października 1939 roku został wezwany przez władze niemieckie do Starostwa w Rypinie. Tam został aresztowany i uwięziony przy ul. Warszawskiej 20. Prawdopodobnie rozstrzelany w lasach skrwileńskich w pierwszych dniach listopada 1939 roku

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Walerian Dąbrowski, sygn IPN By 161/353; P.Gałkowski, Brzuze, s.286.

Dejewski Kazimierz, ur. 4 kwietnia 1917 roku, s. Szczepana, mieszkał w Płonnem, pow. Rypin. Aresztowany 31 marca 1942 roku i zamordowany w obozie koncentracyjnym Mauthausen – Gusen 22 lipca 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Kazimierz Dejewski, sygn. IPN By 161/271.

Dejter Stanisław, ur. 1 lipca 1909 roku w Rypinie i tam zamieszkały. Aresztowany przez Niemców został osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, gdzie zmarł 1 września 1942 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj; http://stutthof.org.

Dembowska Maria, urodzona w Rogowie koło Rypina, nauczycielka,kierownik szkoły powszechnej w Radzikach Dużych pow. Rypin, aresztowana przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowana 2 listopada 1939 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP nr 9/45, s. 223;M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.193, R.Piotrowski, Słownik, s.94.

Derbin Jan, ur. 10 lutego 1900 roku,s. Franciszka, mieszkał w Skudzawach, pow. Rypin. We wrześniu 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej jako jeniec wojenny. Następnie wysłany został na roboty przymusowe. Zginął w listopadzie 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.94.

Deskiewicz Kazimierz, ur. w 1919 roku, robotnik, mieszkał w Radomicach, pow. Lipno. Rozstrzelany w miejscu zamieszkania 8 października 1939 roku za to, że w pierwszych dniach wojny, na rozkaz władz polskich, brał udział w konwojowaniu Niemców do Włocławka.

*R.Specjalski, Lipno i okolice, s.42.

Deskiewicz Witold, mieszkał w Radomicach, pow. Lipno.Jesienią 1939 roku został rozstrzelany przez Niemców.

*R.Specjalski, Lipno i okolice, s.42.

Detmer Zygmunt, ur 17 stycznia 1909 roku, mieszkał w Kobrzyńcu, pow. Rypin. Zmarł w obozie jenieckim 12 czerwca 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.95.

Dębiński (imienia nie udało się ustalić), zastępca sekretarza urzędu gminnego w Żałem. Zamordowany przez gestapo jesienią 1939 roku w Rypinie.

*P.Gałkowski, Brzuze, s.286.

Dębski Władysław, ur. ok. 1916 roku, mieszkał w Nartach, pow. Rypin. Podejrzany o kontakt z partyzantami. Rozstrzelany przez Jagdkommando koło leśniczówki w Czumsku Dużym, pow. Rypin, w sierpniu 1944 roku

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Kosiory); Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939 – 1945. Województwo włocławskie, Warszawa 1981, s. 46; R.Piotrowski, Słownik, s.95; tablica nagrobna na cmentarzu w Gójsku.

Dmochowski Wacław, ur. 23 sierpnia 1891 roku w Niedźwiedziu, pow. Lipno, syn Józefa. Właściciel majątku Niedźwiedź. Członek Lipnowskiego Oddziału Związku Ziemian. Aresztowany przez Niemców 24 października 1939 roku na fikcyjnym zebraniu ziemian w Lipnie. Wywieziony w okolice Królewca (Rudau), zaginął bez wieści.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.370; K.Jasiewicz, Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939-1956, Warszawa 1996, s.217.

Dobosz Józef, ur. 27 stycznia 1914 roku, s. Piotra, rolnik, mieszkał w Paprotach, gm. Żałe, pow. Rypin. Zołnierz WP, we wrześniu 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej. Następnie skierowany na roboty, aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym Oranienburg. W 1948 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Dobosz, sygn. IPN By 161/234.

Dobrowolski (imienia i daty urodzenia nie udało się ustalić). Mieszkał w Łączonku, pow. Rypin. Rozstrzelany w październiku 1939 roku na stadionie sportowym w Rypinie.

*P.Gałkowski, Brzuze, s.286; R.Piotrowski, Słownik, s.96.

Dobrzeniecki Jan, ur. w 1918 roku, mieszkał we wsi Gorzeszyn lub Źródła, pow. Lipno. Podejrzany o utrzymywanie kontaktów z partyzantami. Rozstrzelany przez Jagdkommando we wrześniu 1944 roku w Ligowie.

*W.Drzewiecki, Walka, s.103.; R.Lewandowski, Martyrologia, s.11.

Dobrzeniecki Wincenty, urodzony 26 maja 1895 roku w Zglenicach, pow. Sierpc, syn Józefa i Franciszki z Jaroszewskich. Właściciel majątku Skórzno, pow. Lipno. Członek Lipnowskiego Oddziału Związku Ziemian. Aresztowany przez Niemców 24 października 1939 roku na fikcyjnym zebraniu ziemian w Lipnie. Wywieziony w okolice Królewca (Rudau), gdzie zaginął bez wieści.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.370; K.Jasiewicz, Lista, s.340.

Dołkowski Edward, ur. 23 lutego 1902 roku, s. Józefa, nauczyciel szkoły powszechnej w Nowej Wsi, pow. Lipno. Aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie koncentracyjnym Hohenbruch. Zmarł podczas transportu do Dachau 18 kwietnia 1940 roku.

* A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Edward Dołkowski, sygn. IPN By 115/203.

Dołkowski Stanisław, ur, 18 kwietnia 1898 roku we wsi Jeleniec, pow. Rypin. Rolnik, podejrzany o wysadzenie pociągu na trasie Rypin – Sierpc w miejscowości Szczutowo, Osadzony w obozie Stutthof, gdzie po miesiącu zmarł.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Czumsk Duży); http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: Baza danych ITS Arolsen).

Domagalski Józef, ur. w 1916 roku, s. Antoniego, rolnik, mieszkał w Okalewie, pow. Rypin. Podejrzany o utrzymywanie kontaktów z partyzantami. Rozstrzelany przez żandarmerię niemiecką 29 sierpnia 1944 roku.

*A OKŚZpNP G-B, Zbrodnie w Okalewku pow. Rypin, Ds. 24/67; R.Piotrowski, Słownik, s.97.

Domagalski Władysław, ur. 8 lipca 1887 roku, s. Jana, rolnik, mieszkał w Okalewie, pow. Rypin. Pseudonim „Tomasz”, „Burżuj”. Od 1924 r. działacz KPRP- KPP. W okresie okupacji hitlerowskiej, od 1942 roku działał aktywnie w szeregach PPR w powiecie rypińskim. Rozstrzelany przez żandarmerię niemiecką, razem z synem Zygmuntem i gronem sympatyków PPR, w Okalewie 29 sierpnia 1944 roku.

*A OKŚZpNP G-B, Zbrodnie w Okalewku pow. Rypin, Ds. 24/67; M. Krajewski, Nowy słownik, s.213; R.Piotrowski, Słownik, s.97.

Domagalski Zygmunt, ur. w 1926 roku, s. Władysława, mieszkał w Okalewie, pow. Rypin. Rozstrzelany w miejscu zamieszkania, wraz z ojcem, za działalność konspiracyjną 29 sierpnia 1944 roku.

*A OKŚZpNP G-B, Zbrodnie w Okalewku pow. Rypin, Ds. 24/67; R. Piotrowski, Słownik, s. 97.

Domański Jan, ur. 1900 roku, piekarz, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen- Gusen, zamordowany jesienią 1940 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.97.

Domaradzka Zofia, z domu Kozakiewicz, ur. 7 stycznia 1900 roku, córka Mariana. Nauczycielka szkoły powszechnej w Półwiesku, pow. Rypin. Aresztowana przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zamordowana 2 listopada 1939 roku.

*MZD-Arch./110/; A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Zofia Domaradzka, sygn. IPN By 161/312; Dziennik Urzędowy KOSP nr 9/45, s.224; M.Krajewski, Nowy Słownik, s.213-214; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.193; R.Piotrowski, Słownik, s. 98.

Domaradzki Andrzej, ur. 5 marca 1893 roku, s. Bazylego, kierownik szkoły powszechnej w Półwiesku w latach 1931-1939. Aresztowany przez Selbstschutz wraz z żoną w październiku 1939 roku.Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany 2 listopada 1939roku.

*MZD-Arch./110/; A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Andrzej Domaradzki, sygn. IPN By 161/312; Dziennik Urzędowy KOSP nr 9/45, s.224; M.Krajewski, Nowy Słownik, s.214; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.192; R. Piotrowski; Słownik, s. 98.

Donderewicz Leon, ur. 24.01.1906 r. w Paliwodziźnie, s. Franciszka. Byłnauczycielem szkół powszechnych. Pracował w Rużu (1938-1939), był oficerem rezerwy. W czasie kampanii wrześniowej przedostał się do Francji, gdzie brał udział w ruchu oporu. Aresztowany w Paryżu przez Niemców, w dniu 16.12.1943 r. został osadzony w obozie Buchenwald jako więzień „polityczny”. W dniu 29.10.1944 r. przeniesiony do Dora/Mittelbau, gdzie prawdopodobnie zmarł.

*http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: Baza danych ITS Arolsen); W dotychczas znanych dokumentach i literaturze jako miejsce zbrodni wskazywano obóz Buchenwald; A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Leon Donderewicz, sygn. IPN By 161/377; M.Krajewski, W cieniu wojny, s.321; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.192; R.Piotrowski, Słownik, s.98.

Dorsz Stanisław, ur. 25 listopada 1917 roku, s. Andrzeja i Franciszki z Jeszków, mieszkał w Osieku, pow. rypiński. W dniu 4 lutego 1940 roku został aresztowany przez Niemców w Osieku i przewieziony do Rypina. W czerwcu 1940 roku żona otrzymała kartkę z informacją, że przebywa on w obozie karnym w Mogilnie. Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez małżonkę Stanisław został skazany na karę śmierci i wyrok wykonano. W 1949 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Dorsz, sygn. IPN By 161/343.

Drabiński Antoni, ur. 25 lipca 1905 roku mieszkał w Radomicach, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym Buchenwald i tam zamordowany 8 stycznia 1944 roku.

*R.Specjalski, Lipno i okolice, s.42.

Dramiński Jerzy Antoni, urodzony 10 grudnia 1904 roku w Dźwierznie k. Płocka, syn Władysława i Józefy z Tarkowskich. W 1932 roku ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 1936 roku był właścicielem majątku Koziróg Leśny. Członek lipnowskiego oddziału Związku Ziemian. Aresztowany przez Niemców 24 października 1939 roku na fikcyjnym zebraniu ziemian w Lipnie. Wywieziony w okolice Królewca (Rudau), gdzie zaginął bez wieści.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.370-371; K.Jasiewicz, Lista, s.240.

Dudrewicz Tadeusz, ur. w sierpniu 1897 roku, w Nieświeżu. Syn Feliksa i Anieli z Ostrowskich. W latach 1922-1939 zarządzał majątkiem Świeżawy, należącym do jego matki. Aresztowany 28 października 1939 roku w swoim majątku przez Selbstschutz, więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w lasach skrwileńskich.

*P.Gałkowski, R.Piotrowski, Rogowo, s.279; M. Krajewski, Nowy słownik, s. 225-226.

Dudziński Władysław, ur. 18 października 1898 roku w Skępem, pow. lipnowski i tam zamieszkały. Aresztowany przez gestapo i osadzony w obozie Stutthof w dniu 21 stycznia 1943 roku, nr 18279. Zamordowany w dniu 3 czerwca 1943 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj.

Dulczewski Henryk, ur. 5 lub 24 października 1895 roku w Kazimierzewie, s. Feliksa i Felicjanny z Lewandowskich, kierownik szkoły powszechnej w Dobrzejewicach, pow. Lipno. Aresztowany 17 października 1939 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen – Gusen, a następnie w Dachau. Zmarł 16 września 1940 roku w szpitalu w Monachium.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Henryk Dulczewski, sygn. IPN By 115/247; Straty.pl (Źródło: Edmund Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Dachau 1946); Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.221.

Dulemba Jan, ur. 15 lipca 1898 roku, s. Franciszka, zamieszkały w Sikorach, gm. Rypin. Od 1942 roku robotnik przymusowy w Prusach Wschodnich, a od 1944 roku na Łotwie. Zginął 27 lipca 1944 roku w Rzeżycy na Łotwie. Rodzina otrzymała zawiadomienie o śmierci z dnia 25 października 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Dulemba, sygn. IPN By 161/297.

Durszlewicz Julian, ur. 22 maja 1913 roku, s. Antoniego, mieszkał w Rokitnicy, gm. Świedziebnia. W 1944 roku wywieziony przez Niemców do Starogardu Gdańskiego na roboty. Zginął w czasie walk radziecko – niemieckich 28 lutego 1945 roku w Starogardzie.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Julian Durszlewicz, sygn. IPN By 161/57.

Duszyński Bernard, syn Władysława, właściciela majątku Zajeziorze, pow. Lipno. Aresztowany przez Niemców razem z ojcem 24 października 1939 roku na fikcyjnym zebraniu ziemian w Lipnie. Wywieziony w okolice Królewca (Rudau), gdzie zaginął bez wieści.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.371; K.Jasiewicz, Lista, s.252-253.

Duszyński Witold, syn właściciela majątku Zajeziorze, pow. Lipno. Aresztowany przez Niemców razem z ojcem 24 października 1939 roku na fikcyjnym zebraniu ziemian w Lipnie. Wywieziony w okolice Królewca (Rudau), gdzie zaginął bez wieści.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.371; K.Jasiewicz, Lista, s.252-253.

Duszyński Władysław, właściciel majątku Zajeziorze, pow. Lipno. Członek Lipnowskiego Oddziału Związku Ziemian. Aresztowany razem z dwoma synami: Bernardem i Witoldem przez Niemców 24 października 1939 roku na fikcyjnym zebraniu ziemian w Lipnie. Wywieziony w okolice Królewca (Rudau), gdzie zaginął bez wieści.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.371; K.Jasiewicz, Lista, s.252-253.

Dydecki Wacław, ur. 21 sierpnia 1911 roku, s. Jana. Organista, mieszkał w Zadusznikach, pow. Lipno. W dniu 4 listopada 1939 roku został aresztowany przez Niemców pod zarzutem nielegalnego posiadani broni i wywieziony do więzienia w Lipnie. Rozstrzelany przez Niemców w Karnkowie pow. Lipno 9 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Wacław Dydecki, sygn. IPN By 115/2.

Dygasiewicz Jan, ur. 26 kwietnia 1909 roku, s. Kazimierza, rolnik z miejscowości Grudza, pow. lipnowski. Aresztowany przez Niemców dnia 24 października 1939 roku Wywieziony do obozu w Rudau koło Królewca i tam zamordowany.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Dygasiewiczi, sygn. IPN By 115/147.

Dykalski Franciszek, ur. ok. 1909 roku, robotnik, mieszkał w Rakowie, pow. Rypin. Zmarł w obozie przejściowym w Nowym Mieście Lubawskim w 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.100.

Dykalski Władysław, ur. 26 czerwca 1918 roku, s. Antoniego, mieszkał w Żałem, pow. Rypin.Wywieziony na roboty przymusowe do Gdańska. W grudniu 1944 roku nie powrócił z urlopu. Aresztowany przez żandarma niemieckiego 18 stycznia 1945 roku. Prawdopodobnie został rozstrzelany. W 1951 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Władysław Dykalski, sygn. IPN By 161/468.

Dykarski Stanisław, ur. ok. 1914 roku, robotnik, mieszkał w Borzyminie, pow. Rypin,. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen–Gusen, zamordowany w 1940 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.100.

Dziergowski Józef, ur. 13 lipca 1911 roku, s. Adama, mieszkał we wsi Źródła, pow. Lipno. Rozstrzelany przez Jagdkommando w miejscu zamieszkania 19 września 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.101.

Dziewanowski Zygmunt, właściciel ziemski. W 1931 roku, po śmierci ojca, razem z bratem i siostrą przejął majatek w Ligowie, pow. Lipno. Zamordowany przez Niemców w obozie koncentracyjnym.

*P.Gałkowski, Ziemianie,s.372; M. Krajewski, Nowy słownik, s. 264.


Dzwonkowski Stanisław, ur. 19 kwietnia 1903 roku w miejscowości Wierzniczka,nauczyciel szkoły powszechnejwWielgiem, pow. Lipno. W czasie kampanii wrześniowej jako żołnierz Wojska Polskiego dostał się do niewoli Niemieckiej i przebywał w Stalagu I A. Zwolniony powrócił do domu, aresztowany wraz z innymi nauczycielami z powiatu lipnowskiego został osadzony w obozie koncentracyjnym Rudau koło Królewca, a następnie w Dachau-Gross Munchen, gdzie zmarł 19 października 1940 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Dzwonkowski, sygn. IPN By 115/421; Straty.pl.