Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

EEcholc Franciszek, ur. 1919 roku, mieszkał w Bobrownikach, pow. Lipno.We wrzśniu 1939 r. pełnił służbę w Obranie Narodowej, za co został aresztowany przez Niemców i rozstrzelany w październiku 1939 roku w lesie koło Karnkowa, pow. Rypin.

*M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 1, s.267.

Engel Wawrzyniec, ur. 19 czerwca 1888 roku, s. Jakuba. Funkcjonariusz Policji Państwowej w Lipnie. Zamordowany w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu 28 kwietnia 1942 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Wawrzyniec Engel, sygn. IPN By 115/698.

Estkowski Antoni, ur. 3 października 1904 roku, s. Józefa, kierownik i nauczyciel szkoły powszechnej w Dobrzyniu n/Wisłą. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 roku Osadzony w obozie koncentracyjnym w Działdowie, Dachau i Mauthausen – Gusen, gdzie zmarł 16 września 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Antoni Estkowski, sygn. IPN By 115/17; Dziennik Urzędowy KOSP nr 9/45 s. 221; M. Walczak, Ludzie nauki, s. 273-274; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.188.