Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

GGabryelczyk Zdzisław, ur. 8 maja 1919 roku, rolnik, mieszkał w Radomicach, pow. Lipno. Aresztowany przez Niemców 11 października 1939 roku i rozstrzelany w miejscu zamieszkania. 

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Zdzisław Gabryelczyk, sygn. IPN By 115/340; R.Specjalski, Lipno i okolice, s.43.

Gabryszewski Saturnin, rolnik, mieszkał w Makówcu, pow. Lipno. Rozstrzelany przez Jagdkommando w miejscu zamieszkania 12 września 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.105.

Gabryszewski Ignacy, ur. 18 stycznia 1909 roku, mieszkał w Łochocinie W 1943 roku pracował jako robotnik na szosie Lipno – Włocławek. W dniu 22 lipca 1943 roku został on zabrany przez hitlerowców w czasie pracy i wywieziony w nieznanym kierunku. Od tego czasu wszelki ślad po nim zaginął. W 1960 r. sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Ignacy Gabryszewski, sygn. IPN By 115/852.

Gabryszewski Wacław. W 1942 roku ukrywał się przed Niemcami. Na drodze Kikół – Grodzeń został przez nich zastrzelony.

*R.Lewandowski, Martyrologia,s.8.

Gajdkowski Stanisław, ur. 25 kwietnia 1908 roku, rolnik, mieszkał w Szczechowie, pow. Rypin. Aresztowany 24 listopada 1939 roku Ślad po nim zaginął. Prawdopodobnie rozstrzelany w lasach skrwileńskich.

*R.Piotrowski, Słownik, s.106.

Gajek Arkadiusz, ur. ok. 1921 roku, s. Piotra, mieszkał w Dobrzyniu nad Drwęcą. Aresztowany przez hitlerowców, został osadzony w obozie Stutthof. W połowie 1941 roku jego ojciec otrzymał z obozu paczkę z ubraniem syna i zawiadomieniem o jego śmierci.

*List Jana Jagodzińskiego zamieszkałego w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 12 maja 2011 roku do MZD w Rypinie.

Gajewski Teodor, ur. 10 maja 1906 roku, s. Kazimierza, mieszkał w Rypinie. Pracował jako instruktor hodowlany przy Izbie Rolniczej w Toruniu, Koło w Kowalkach. Został aresztowany przez Niemców 1 listopada 1939 roku w Sadłowie. Zginął 3 listopada 1939 roku w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Teodor Gajewski, sygn. IPN By 161/194.

Gajewski Władysław, ur. 1 czerwca 1890 roku w miejscowości Brody, parafia Krzynowłoga Wielka. Ksiądz, proboszcz parafii w Świedziebni, pow. Rypin. Działacz Związku Obrony Kresów Zachodnich. Był jedną z pierwszych ofiar hitlerowskiego ludobójstwa spośród duchowieństwa dekanatu rypińskiego. Aresztowany 22 października 1939 roku, więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. W okrutny sposób torturowany. Rozstrzelany przez Selbstschutz 28 października 1939 roku w lasach skrwileńskich.

*W.Jacewicz, W.Woś, Martyrologium, Zeszyt II (Diecezja Płocka), s.91-; M.M.Grzybowski, Martyrologium, s. 91-92; M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 1, s.287.

Gajewski Zdzisław, lat ok. 20, mieszkał we wsi Radomice, pow. Lipno. Rozstrzelany 8 października 1939 roku w lesie pod Ośmiałowem za to, że z polecenia policji, brał udział w konwojowaniu kolonistów niemieckich do Włocławka, działających na szkodę Polski.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.4.

Galicki Leon, ur. 28 marca 1904 roku, s. Jana,nauczyciel, kierownik szkoły powszechnejw Działyniu, pow. Lipno. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau i tam zamordowany 16 września 1940 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj; A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Leon Galicki, sygn. IPN By 115/218; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s. 221;; M.Walczak, Ludzie nauki, s.289 (gdzie błędnie podano datę śmierci 6 września1940 roku).

Gapiński Jan, mieszkał w Adamowie, gm. Chrostkowo. W dniu 29 września 1939 roku został rozstrzelany przez Selbstschutz. Ciało zamordowanego zakopano na miejscu egzekucji, w gospodarstwie Gapińskiego. W 1945 roku ekshumowano i pochowano na cmentarzu w Chrostkowie.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, k.118, sygn. IPN BY 26/40.

Głażewski Władysław, ur. 19 lutego 1901 roku, s. Józefa, zamieszkały w Kisielewie, pow. lipnowski. Aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Lipnie, następnie w Królewcu, Płocku, i Berlinie. Zmarł w obozie w Hamburgu w 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Władysław Głażewski, sygn. IPN By 115/857.

Galicki Leon, ur. 28 marca 1904 roku,nauczyciel, kierownik szkoły powszechnejw Działyniu, pow. Lipno. Aresztowany przez Selbstschutz 17 październia 1939 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau i tam zamordowany 6 września 1940 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Leon Galicki, sygn. IPN By 115/218; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.221.

Gardzielewski Bernard, ur. 22 września 1908 roku, s. Michała, robotnik, mieszkał w Skępem, pow. Lipno. Wywieziony na roboty przymusowe do Gdyni, zginął podczas bombardowania miasta 18 grudnia 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Bernard Gardzielewski, sygn. IPN By 115/537.

Gejer Stanisław, syn Emila, właściciela majątku Nasiegniewo, urodzony około 1901 roku. Absolwent UW, ekonomista, ochotnik w wojnie 1920 roku, członek ZWZ AK. Zginął 1 sierpnia 1944 roku w Powstaniu Warszawskim na Śródmieściu, jako żołnierz AK.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.372; K.Jasiewicz, Lista, s.287.

Getke Stanisław, ur. 1914 roku, rolnik, mieszkał w Okalewie, pow. Rypin. Członek konspiracyjnej organizacji pod nazwą Orzeł Biały. Aresztowany 21 maja 1941 r. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, a następnie przywieziony do więzienia w Lipnie i tu powieszony 21 stycznia 1942 roku

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Getke, sygn. IPN By 161/465.

Gębarski Antoni, ur. 17 stycznia 1917 roku, s. Franciszka, mieszkał we wsi Ostrowitko, pow. Lipno. Aresztowany przez Niemców 10 sierpnia 1944 roku Prawdopodobnie rozstrzelany.W 1960 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Antoni Gębarski, sygn. IPN By 115/863.

Gębarski Franciszek, ur. 13 marca 1891 roku, s. Franciszka, rolnik, mieszkał we wsi Ostrowitko. W dniu 10 sierpnia 1944 roku został aresztowany przez Niemców wraz z dwoma synami Józefem i Antonim i wywieziony w nieznanym kierunku. Od tego momentu wszelki ślad po nim zaginął. W 1961 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Franciszek Gębarski, sygn. PN By 115/864.

Gębarski Józef, ur. 20 lipca 1918 roku, s. Franciszka, rolnik, mieszkał we wsi Ostrowitko, pow. Lipno. W dniu 10 sierpnia 1944 roku został wraz z ojcem Franciszkiem i bratem Antonim aresztowany i prawdopodobnie wkrótce rozstrzelany w Radomicach. W 1961 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Gębarski, sygn. IPN By 115/863.

Giziński Antoni, ur. 21 listopada 1900 roku, s. Konstantego, mieszkał Żuchowie pow. lipnowski. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany 10 marca 1945 roku

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Antoni Giziński, sygn. IPN By 115/570.

Giżewski Wincenty, ur. 7 listopada 1903 roku, s. Jana, mieszkał w Szczutowie, pow. Rypin. Aresztowany przez gestapo w lipcu 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany 1 września 1940 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.108.

Głażewski Władysław, ur. 19 lutego 1901 roku, s. Józefa, zamieszkały w Kisielewie pow. lipnowski. Aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniach w Lipnie, Królewcu, Płocku i Berlinie. Zmarł w obozie w Hamburgu w 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Władysław Głażewski, sygn. IPN By 115/857.

Głowacki Jan, ur. 14 stycznia 1903 roku, s. Antoniego, mieszkał w Lubiczu, pow. Lipno. Aresztowany przez Niemców 17 stycznia 1945 roku. Prawdopodobnie rozstrzelany. W 1948 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Głowacki, sygn. IPN By 115/389.

Głowacki Jan, ur. 28 lutego 1916 roku, s. Jana, mieszkał w Świedziebni, pow Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 9 listopada 1939 roku, Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w lasach skrwileńskich 11 listopada 1939 roku, wraz z bratem Romanem.

*M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 1, s.305; R.Piotrowski, Słownik, s.108.

Głowacki Roman, ur. 1 lipca 1914 roku, s. Jana, mieszkał w Świedziebni, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 9 listopada 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul Warszawskiej 20. Wywieziony, z bratem Janem, do lasów skrwileńskich i tam rozstrzelany 11.11.1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.108; M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 1, s.306.

Głuszkiewicz Dymitr, ur. w 1896 roku, s. Mikołaja, kierownik szkoły powszechnej w Dobrzyniu n/Wisłą, pow. Lipno. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen- Gusen i tam zamordowany 9 stycznia 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Dymitr Głuszkiewicz, sygn. IPN By 115/238. W dotychczasowej literaturze podawano datę śmierci 28 wrzesień. Dziennik Urzędowy KOSP nr 9/45, s.221; M.Walczak, Ludzie nauki, s.302; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.188.

Gniazdowska Antonina, córka Adolfa Chełmickiego i Władysławy z Karnkowskich, właścicieli dóbr ziemskich w Okalewie, pow. Rypin. Przez małżeństwo z Antonim Gniazdowskim była właścicielką Łapinóżka i Radzik Małych. W październiku 1939 roku aresztowana przez Selbstschutz. Więziona w Rypinie przy ulicy Warszawskiej 20 i tam zamordowana.

*M. Krajewski, Nowy słownik, s. 309-310; P.Gałkowski,Z.Żuchowski, Wąpielsk i okolice, s.382; R.Piotrowski, Słownik, s.109.

Gniazdowska Julia, ur. 1909 roku, córka Antoniny i Antoniego, właścicieli majątku w Radzikach Małych, pow. Rypin. Aresztowana 20 października 1939 roku. Więziona przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowana.

*M.Krajewski, Nowy słownik, T. 1, s. 310; P.Gałkowski,Ziemianie, s.372; R.Piotrowski, Słownik, s.109.

Gniazdowska Teresa, ur. 17 października 1911 roku, córka Heleny i Stanisława Sierakowskich, żona Tadeusza. Właścicielka majątku ziemskiego w Łapinóżku. Aresztowana 20 października 1939 roku w Rypinie ze swoją matką Heleną i teściową Antoniną Gniazdowską. Więzione w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam po kilku dniach zamordowane.

*M.Krajewski, W cieniu wojny, s.63; M. Krajewski, Nowy Słownik, T. 1, s. 310; R.Piotrowski, Słownik, s.109.

Gniazdowski Kazimierz, syn Antoniego i Antoniny z Chełmickich. W wyniku działów rodzinnych w 1938 roku otrzymał majątek Łapinóżek. Aresztowany 20.10.1939 roku. Więziony w domu przy ulicy Warszawskiej 20 i tam zamordowany.

*P.Gałkowski, Z.Żuchowski, Wąpielsk, s.384; M.Krajewski, W cieniu wojny, s.63; M. Krajewski, Nowy słownik, T.1, s.223.

Gniazdowski Tadeusz, syn Antoniny i Antoniego. Otrzymał po zmarłym ojcu majątek Radziki Małe w 1938 roku. Mąż Teresy, z domu Sierakowskiej. Aresztowany 20 października 1939 roku z teściem Stanisławem Sierakowskim z Osieka. Więzieni w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam po kilku dniach zamordowani.

*M. Krajewski, Nowy słownik, T.1, s. 223; M.Krajewski, W cieniu wojny, s.63; R.Piotrowski, Słownik, s.109.

Godlewski Adam, ur. 7 lutego 1899 roku,s. Stefana, mieszkał we wsi Suminek koło Ligowa, pow. Lipnowski. Aresztowany przez Niemców, osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, i tam zamordowany 27 grudnia 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Adam Godlewski, sygn. IPN, By 115/285.

Gogolewski Stanisław, ur. 8 maja 1868 roku w Ciechocinku, s Romualda i Heleny z Alichniewiczów. W 1885 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Płocku. W 1890 roku, otrzymał święcenia kapłańskie. W 1911 roku został mianowany proboszczem i dziekanem w Rypinie. 20 października 1939 roku został aresztowany przez gestapo wraz ze swoimi wikariuszami: ks. Stanisławem Grabowskim i Bolesławem Pędzichem. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Zamordowany 28 października 1939 roku. W tym samym dniu, pod nadzorem służb szpitalnych, ciało proboszcza przeniesione zostało do szpitala. Na drugi dzień po śmierci, w wielkiej tajemnicy przed ludnością i pod nadzorem okupanta, ciało proboszcza przeniesione zostało na cmentarz św. Ducha i pochowane w kaplicy cmentarnej rodziny Podoskich z Rusinowa. W 1941 roku zwłoki przeniesiono na cmentarz parafialny.

*R.Piotrowski, Dzieje rypińskiej szkoły średniej s.5; M.M.Grzybowski: Martyrologium, s.93-98; M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 1, s.320-322; P.Gałkowski, Parafia św .Trójcy w Rypinie, Rypin 2009, s.473.

Gogolin Edmund, ur. 9 grudnia 1910 roku w Rypałkach, rolnik, w dniu 13 września 1941 roku osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie zmarł w dniu 13 listopada 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Edmund Gogolin, sygn. IPN By 161/498; PCK Zarząd Główny, Biuro Poszukiwań i Informacji, odpowiedź na zgłoszenie w sprawie poszukiwań Edmunda Gogolin, pismo nr B.Inf./22139/P ze zbiorów archiwum Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, nr inw. MZD-Arch./58/1 (dalej MZD-Arch).

Golus Władysław, ur. 21 maja 1904 roku, s. Jana, nauczyciel. Do 1934 roku pracował w jednej z poznańskich szkół. Ze względu na stan zdrowia, zrezygnował z zawodu i przeniósł się do Ugoszcza, w powiecie rypińskim. Tu podjął pracę w charakterze pisarza w tamtejszym folwarku. Aresztowany przez gestapo 10 czerwca 1941 roku za przynależność do ZWZ i rozpowszechnianie widomości radiowych z Londynu. Osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu i tam zamordowany w bloku 11 dnia 11 czerwca 1942 roku jako numer obozowy 34813.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Władysław Golus, sygn IPN By 161/517; R.Piotrowski, Słownik, str.111, Auschwitz.org; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Ugoszcz).

Gołębiewski Franciszek, ur. ok. 1880 roku, mieszkał we wsi Jarczechowo, pow. Lipno. Rozstrzelany przez Selbstschutz i gestapo 27 października 1939 roku w Lipnie za szpitalem przy ul. Włocławskiej.

*R.Piotrowski, Słownik, s.111.

Gołębiewski Kazimierz, ur. 15 października 1911 roku, s. Jana, mieszkał w Lipnie. Zastrzelony 10.09.1942 roku podczas przekraczania rzeki Narwi w okolicach wsi Kikoły.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Kazimierz Gołębiewski, sygn. IPN By 115/912.

Gortalski Ludwik, ur. w 1888 roku, mieszkał we wsi Skoszewo, pow. Lipno. Rozstrzelany przez Jagdkommando w Łagiewnikach, pow. Lipno 17 grudnia 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.111.

Gorzeliński Kazimierz, ur. 16 września 1906 roku, s. Jana, mieszkał w Mazowszu. Robotnik przymusowy, zginął podczas wyzwalania Gdyni 25 marca 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Kazimierz Gorzeliński, sygn. IPN By 115/595.

Gorzka Stanisław, ur. 4 czerwca 1894 roku,mieszkał we wsi Przyrowa, pow Rypin.Aresztowany 7 października 1939 rokuPrawdopodobnie rozstrzelany przez Selbstschutz na stadionie sportowym w Rypinie w kilka dni po aresztowaniu.

*P. Gałkowski, Brzuze, s. 286; R. Piotrowski, Słownik, str. 111 (gdzie błędnie podano miejsce zamieszkania jako Parowa); A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Przyrowa), gdzie występuje pod imieniem Józef.

Gorzycki Jan, ur. 24 listopada 1914 roku, s. Walentego, mieszkał we wsi Jasień, pow Lipno. Wywieziony do Gdańska na przymusowe roboty w 1942 roku. Ślad po nim zaginął. W 1953 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Gorzycki, sygn. IPN By 115/792.

Gościcka Maria, ur. 1889 roku, nauczycielka szkoły powszechnej w Skrwilnie, pow. Rypin. Aresztowana 22 października 1939 roku. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelana w końcu października w lasach skrwileńskich.

*Dziennik Urzędowy KOSP nr 9/45, s.224; M.Krajewski, Nowy Słownik s.326; R.Piotrowski, Słownik, s.112, M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.193.

Gościcki Julian, urodzony w 1903 roku w Tulibowie, syn Stefana i Marii, właścicieli majątku Glewo i Tulibowo, pow. Lipno. Absolwent SGGW, porucznik rezerwy, uczestnik wojny 1920 roku, odznaczony Krzyżem Walecznych. Uczestnik kampanii wrześniowej, ranny w bitwie z Niemcami pod Mławą we wrześniu 1939 roku, zginął w bitwie pod Kutnem.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.376; K.Jasiewicz, Lista, s.308.

Goździkowski Stanisław, ur. 10 czerwca 1894 roku, s. Jana, nauczyciel szkoły powszechnej w Osieku n/Wisłą, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen- Gusen i tam zamordowany 10 grudnia 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Goździkowski, sygn. IPN By 115/728.

Góral Zdzisław, ur. 13 kwietnia 1914 roku, pracownik umysłowy, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausenn- Gusen, i tam zamordowany 28 marca 1941 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.112.

Górecka Marianna, ur. 30 stycznia 1916 roku, córka Walentego, zamieszkała w Suminie. Aresztowana przez Niemców i osadzona w więzieniu w Fordonie. Zmarła w więziennym szpitalu w październiku 1943 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Marianna Górecka, sygn. IPN By 115/805.

Górecki Antoni, mieszkał we wsi Przywitowo, pow. Rypin. Aresztowany przez hitlerowców,  został osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, gdzie zmarł w bliżej nieokreślonym czasię.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Przywitowo).

Górecki Jan Kazimierz, ur. 6 kwietnia 1920 roku, s. Józefa, mieszkał w Lipnie. Osadzony w obozie koncentracyjnym Oranienburg i tam zamordowany 31 grudnia 1940 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Górecki, sygn. IPN By 115/776.

Górecki Kazimierz, ur. 21 września 1899 roku,s. Piotra, mieszkałw Mysłakówku, pow. Lipno. Aresztowany 3 grudnia 1939 roku i wywieziony do obozu w Rudau koło Królewca. W 1947 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Kazimierz Górecki, sygn. IPN By 115/275.

Górecki Marian Roman, ur. 26 listopada 1916 roku w majątku Obrowo, pow. Lipno, syn Romana i Apolonii z domu Świetlik. Aresztowany przez Niemców 24 października 1939 roku na fikcyjnym zebraniu ziemian w Lipnie. Wywieziony w okolice Królewca (Rudau), gdzie zaginął bez wieści. Ostatnia kartka wysłana z Beydritten, Reichsautobanlager bei Königsberg.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.376; K.Jasiewicz, Lista, s.308.

Górny Edward, ur. 27 maja 1896 roku, s. Adolfa, kierownik szkoły powszechnej w Wąpielsku, pow. Rypin. Aresztowany 20 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany 2 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Edward Górny, sygn. IPN By 161/111; Dziennik Urzędowy KOSP nr1/46, s.7; M.Krajewski, Nowy Słownik, s.330; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s. 93; R.Piotrowski, Słownik, s.113.

Grabiecki Stefan, nauczyciel szkoły powszechnej w Turzy Wilczej, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen i tam zamordowany w 1943 roku.

*M.Krajewski, W cieniu wojny, s.319.

Grabkowski Czesław, ur. 28 maja 1911 roku w Puszczy Rządowej, s. Leona i Pelagii z Szymańskich. Mieszkał we wsi Wiktorowo, gm. Sadłowo. W 1943 roku został wywieziony przez Niemców do Królewca, gdzie pracował na lotnisku. Najprawdopodobniej zginął w czasie zdobywania miasta przez wojska radzieckie w 1945 roku. W 1947 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Czesław Grabkowski, sygn. IPN By 161/115.

Grabkowski Henryk, ur. 1920 roku, rolnik, mieszkał we wsi Rypałki, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz ok. 15 października 1939 roku. Rozstrzelany w lasach skrwileńskich kilka dni po aresztowaniu.

*M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 1, s.330.

Grabowska Janina, ur. 1903 roku, nauczycielka szkoły powszechnej w Chraponi, pow. Rypin. Aresztowana wraz z mężem Władysławem 22 października 1939 roku. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelana w lasach skrwileńskich.

*Dziennik Urzędowy KOSP nr 9/45 s.224; M.Krajewski, Nowy Słownik, s.331-332; R.Piotrowski, Słownik, s.113; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.193.

Grabowska Waleria, ur. 14 lutego 1919 roku, c. Michała, mieszkała we wsi Karw, pow. Rypin. W 1940 roku wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec. Pracowała w Berlinie i tam zginęła w czasie bombardowania miasta. Bliższych danych brak.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Waleria Grabowska, sygn. IPN By 161/307.

Grabowski Antoni, ur. 2 czerwca 1905 roku, s. Stanisława, mieszkał w Lipnie. W dniu 22 lutego 1943 roku wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. W 1955 roku sąd uznał go za zmarłego.

*R.Piotrowski, Słownik, s.114.

Grabowski Władysław, ur. 1902 roku, kierownik szkoły powszechnej w Chraponi, pow. Rypin. Aresztowany wraz z żoną Janiną 22 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany 2 listopada 1939 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP nr 9/45, s.224;M.Krajewski, Nowy Słownik, s.334; R.Piotrowski, Słownik, s. 114; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s. 193.

Grabowski Zygmunt, ur. 21 sierpnia 1910 roku, w Humięcinie, par Łysakowo, s. Antoniego. W 1930 roku otrzymał maturę i rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po roku przerwał studia i wstąpił do Seminarium Duchownego Płocku, po ukończeniu którego, przyjął święcenia kapłańskie 11 czerwca 1938 roku Swoją pracę duszpasterską rozpoczął jako prefekt Szkoły Powszechnej w Dobrzyniu n/Drwęcą. W czasie wakacji odwiedził swojego ojca, który pracował jako administrator majątku w powiecie sierpeckim. Tu zastał go wybuch wojny. W czasie drogi powrotnej, którą odbywał na rowerze, został zatrzymany przez członków Selbstschutzu i odtransportowany do Rypina. Tu uwięziony w domu przy ulicy Warszawskiej 20, następnie w klasztorze OO Karmelitów w Oborach i więzieniu gestapo w Grudziądzu. Przebywał w różnych obozach koncentracyjnych. Od 14 grudnia 1940 roku w Dachau, gdzie zachorował na gruźlicę płuc. Zmarł w szpitalu obozowym 11 stycznia 1943 roku.

*S.Grabowski, Znienawidzeni, s.76-77; J.Jagodziński, Z dziejów parafii, s.101; M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 1, s.334-335; M.M.Grzybowski, Martyrologium, s.105-108; J.Adamska, J.Sziling, Polscy księża, s.72.

Gralicki Stefan, ur. 12 marca 1907 roku w Trzepowie s. Wacława, nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Turzy Wilczej, pow. Lipno. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 roku. Przeszedł przez kilka obozów koncentracyjnych. Zmarł w Mauthausen – Gusen w dniu 10 października 1941 roku.

* A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stefan Gralicki, sygn. IPN By 115/110; Straty.pl; Z. Góźdź, T. Pawłowski, Wierni Bogu, s. 25; M. Krajewski, Przerwana lekcja, s. 188 (gdzie data śmierci 1943 r.); M.Walczak, Ludzie nauki, s.313, gdzie błędnie zapisano nazwisko: Grabiecki).

Gratkowski Jan, ur. 12 marca 1906 roku, s. Ignacego, księgarz, mieszkal w Rypinie. W pierszych miesiącach okupacji wyjechał z rodziną do Warszawy. Tam został aresztowany w marcu 1941 roku i uwięziony na Pawiaku. Rozstrzelany w lasach magdaleńskich 28 maja 1941 roku

*R.Piotrowski, Słownik, s.115.

Grączewski Józef,, ur. 18 lutego 1922 roku, s. Franciszka, mieszkał w Świętosławiu, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany 18 maja 1943 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.115.

Grączewski Wacław, ur. 1914 roku, mieszkał we wsi Choczeń, pow. Lipno. Rozstrzelany bez podania przyczyny w Orzeszynie, pow. Lipno przez Jagdkommando 18 września 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.115.

Grenzmacher Henryk, kap., szef służby łączności Okręgu Armii Krajowej, jesienią 1944 roku, zastrzelony przez żandarmów za wsią Łąkie pod Kamienicą.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.10.

Grochowalski Leon, ur. 5 kwietnia 1904 roku, rolnik, mieszkał we wsi Firany, pow. Rypin. Aresztowany przez gestapo w miejscu zamieszkania 20 maja 1941 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof pod numerem 11264, gdzie został zamordowany 20 października 1941 roku.

*stutthof.org; A OKŚZpNP G-B, Akta śledztwa w sprawie rozstrzelania w dniu 20 stycznia 1942 roku w Świedziebni, powiat Rypin, 9 Polaków przez funkcjonariuszy niemieckiej policji, T. II sygn. S 34/03/Zn, Protokół z przesłuchania Tadeusza Grochowalskiego z Firan; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Świedziebnia), R.Piotrowski, Słownik, s.115.

Grochowalski Stanisław, ur. 21 maja 1906 roku, rolnik, mieszkał we wsi Firany, pow. Rypin. Aresztowany przez gestapo, osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof pod numerem 11260. Został zamordowany 13 stycznia 1942 roku.

*stutthof.org; A OKŚZpNP G-B, Akta śledztwa w sprawie rozstrzelania w dniu 20 stycznia 1942 roku w Świedziebni, powiat Rypin, 9 Polaków przez funkcjonariuszy niemieckiej policji, T. II sygn. S 34/03/Zn, Protokół z przesłuchania Stanisława Grochowalskiego z Firan; J.Nadolska, Ofiary drugiej wojny, s.181; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Świedziebnia).

Grochulski Bolesław, ur. 18 grudnia 1901 roku. Ukończył Szkołę Rachunkowości Rolnej w Warszawie. Od 1929 roku pracował jako rządca, a następnie administrator w majątku Paniewo, należacym do Teodora Karnkowskiego. W 1934 roku rozpoczął pracę w dobrach Oleszno, będących własnością Czesławy i Piotra Karnkowskich. W 1937 roku ożenił się z córką Karnkowskich, Anną i w rok później, po śmierci Piotra Karnkowskiego, został właścicielem majątku Oleszno. Aresztowany przez Niemców 24 października 1939 roku na fikcyjnym zebraniu ziemian w Lipnie. Wywieziony w okolice Królewca (Rudau), gdzie zaginął bez wieści.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.376; K.Jasiewicz, Lista, s.329.

Gronczewski Feliks, mieszkał we wsi Mazowsze. Aresztowany 22 kwietnia 1942 roku za rzekome pobicie Niemca. Powieszony w egzekucji publicznej.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.7.

Gronczewski Stanisław, ur. 4 czerwca 1906 roku, s. Ignacego, księgowy, mieszkał w Lipnie. Rozstrzelany przez Niemców w Gdańsku 30 listopada 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.116.

Grzankowski Henryk, ur.16 kwietnia 1909 roku, s. Edwarda, mieszkał we wsi Ignachowo, pow. Lipno. Aresztowany 2 kwietnia 1944 roku i wywieziony do więzienia w Koronowie. Ślad po nim zaginął. W 1948 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Henryk Grzankowski, sygn. IPN By 115/355.

Grzebielewski Józef, ur. 16 stycznia 1913 roku w Boguszynie, pow. kolski. Ksiądz, prefekt Publicznej Szkoły Powszechnej w Wichowie, pow. lipnowski i wikary parafii Chełmica Wielka, pow. Lipno. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1937 roku. Aresztowany przez Selbstschutz 23 pażdziernika 1939 roku. Więziony w Lipnie, Toruniu w Forcie VII i Gdańsku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof. Od 10 kwietnia 1940 roku w Sachsenhausen, gdzie wiosną 1940 roku zmarł na zapalenie płuc.

*W.Jacewicz, JWoś, Martyrologium, s.455; http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: M.Walczak, Ludzie nauki, s.321); M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 1, s.353.

Grzelagowski Adam, ur. 20 stycznia 1900 roku, s. Józefa, mieszkał we wsi Tupadły, pow. Lipno. Aresztowany przez Niemców za działalność polityczną i osadzony w więzieniu w Lipnie, a mastępnie w obozie koncentracyjnym w Stutthofie. Ślad po nim zaginął.W 1948 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Adam Grzelągowski, sygn. IPN By 115/466.

Grzywaczewski Józef, ur. w 1916 roku, robotnik, mieszkał w Rypinie. Osadzony w obozie koncentracyjnym Oranienburg i tam zamorowany w 1940 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.117.

Grzywiński Wincenty, ur. 5 kwietnia 1920 roku, s. Władysława, mieszkał w Puszczy Rządowej, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbtschutz w październiku 1939 roku Więziony w Rypinie przy ulicy Warszawskiej 20 i po kilku dniach wywieziony do lasów skrwileńskich i rozstrzelany.

*R.Piotrowski, Słownik, s.117

Gumiński Roman, ur. 1 sierpnia 1889 roku, s. Bolesława, mieszkał w Rypinie, gdzie w latach 1917 – 1918 działał w P.O.W. W dniu 11 listopada 1918 r. wraz z Gorczyńskim przejął w Rypinie władzę z rąk niemieckich. Od 1922 r. mieszkał w Lipnie. Aresztowany przez Niemców w dniu 10 kwietnia 1940 roku został osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen – Gusen i tam zamordowany 31 marca 1941 r. Po śmierci rodzina otrzymała urnę z prochami, którą złożono w cmentarnej kaplicy Rakowskich w Lipnie. 

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Roman Gumiński, sygn. IPN Byd 115/876; D. Kostecka, Roman Zygmunt Gumiński, Gazeta Lipnowska, nr 58, 30 czerwca 2018 r., s.31.

Gumiński Teodozjusz Teodor, ur. 1 lipca 1908 roku w Rościszewie. W okresie międzywojennym mieszkał w Zbójnie w powiecie rypińskim, gdzie pracował na stanowisku sekretarza gminy. Po rozpoczęciu okupacji zaangażował się w działalność POZ (później AK) pod pseudonimem „Sosna 2”. Został aresztowany i w dniu 5 maja 1942 roku i osadzony w więzieniu sądowym w Płocku, a następnie dnia 23 lipca 1942 roku przetransportowany do AEL Soldau. Na wniosek Sądu Doraźnego z dnia 29 września 1942 roku przetransportowany do obozu koncentracyjnego Auschwitz i tam zamordowany w wieku 35 lat dnia 2 marca 1943 rok

*Informację do MZD w Rypinie przekazała Anna Rzytelewska (wnuczka); straty.pl; auschwitz.org.

Gumowski Włodzimierz, ur. w 1885 roku, nauczyciel w szkole powszechnej w Mazowszu, pow. Lipno. Aresztowany 17 października 1939 roku przez Selbstschutz. Osadzony w obozie koncentracyjnym Gross- Muenchen, a następnie wywieziony do Dachau, gdzie zmarł w 1942 roku.

*Z.Góźdź, T.Pawłowski, Wierni Bogu, s.26; M.Walczak, Ludzie nauki, s.324, M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.188.

Gutkowski Aleksander, ur.17 lipca 1897 roku w Suminie, pow. Rypin, kołodziej, mieszkał w Strzygach. Aresztowany przez Gestapo został osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof w dniu 2 stycznia 1943 roku. W tym samym dniu razem z Gutkowskim w obozie uwięzieni zostali:Tadeusz Malinowski z Wąpielska, Wacław Dzięgielewski i Henryk Bolewski z Rypina.  Dzięgielewski i Bolewski przeżyli pobyt w obozie. A. Gutkowski zmarł w KL Stutthof w dniu 16 marca 1943 roku

*Stutthof.org; http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: Muzeum w Sztutowie); A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Strzygi); R.Piotrowski, Słownik, s.117.

Gutkowski Bolesław, ur. 15 lutego 1895 roku,policjant, mieszkał w Szczutowie, pow. Rypin. Aresztowany w miejscu zamieszkania 27 listopada 1939 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen-Oranienburg i tam zamordowany. Władze obozowe zwróciły żonie rzeczy osobiste i zawiadomiły o „śmierci”. W 1947 roku jego śmierć została potwierdzona wyrokiem sądu.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Bolesław Gutkowski, sygn IPN By 35/22; IPN By 161/110.

Gutkowski Józef, ur. 1904 roku, mieszkał w Kretkach Dużych. Za posiadanie broni aresztowany i wywieziony do więzienia w Grudziądzu, gdzie prawdopodobnie został zamordowany. Od tego czasu ślad po nim zaginął.

* A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Kretki Duże).

Guz Władysław, ur. 6 lutego 1892 roku w Suchowoli, ogrodnik, mieszkał w Piątkach, członek Zarządu Kasy Stefczyka w Lipnie. Zamordowany 1 listopada 1944 roku w Ligowie.

*R.Specjalski, Lipno i okolice, s.43.

Guzowski Czesław, mieszkał w Chodorążku, pow. Lipno. We wrześniu 1939 roku z polecenia polskich władz państwowych, otrzymał polecenie konwojowania do Włocławka kolonistów niemieckich, działających na szkodę państwa. Aresztowany we wrześniu 1939 roku. Rozstrzelany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku.

*R.Specjalski,Lipno i okolice, s.43.

Guzowski Władysław, ur. w 1909 roku, mieszkał w Rętwinach, pow. Rypin. Aresztowany 31 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Prawdopodobnie rozstrzelany w lasach skrwileńskich. W 1955 roku sąd uznał go za zmarłego.

*R.Piotrowski, Słownik, s.118.

Gzubicki Jan, ur. 25 maja 1906 roku w miejscowości Dąbkowa Parowa, pow. Rypin i tamże zamieszkały. Został aresztowany przez gestapo za wysadzenie niemieckiego pociągu w okolicach Szczutowa i 15 kwietnia 1943 roku osadzony w obozie Stutthof, gdzie zmarł 09 czerwca 1943 roku.

*http://stutthof.org; http://www.straty.pl/en/szukaj.