Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

H


do I


Hoffman Antoni, ur. w 1921 roku, robotnik, mieszkał w Bobrownikach, pow. Lipno. We wrześniu pełnił służbę w Obronie Narodowej, za co został aresztowany przez Niemców i rozstrzelany w październiku 1939 roku w lesie koło Karnkowa, pow. Lipno.

*R.Piotrowski, Słownik, s.118.

Hołdowski Władysław, ur. w 1921 roku,rzeźnik, mieszkał w Chalinie, pow. Lipno. Zastrzelony w więzieniu gestapo w Bydgoszczy 27 października 1942 roku.

*W.Jastrzębski, Terror i Zbrodnia, s.200.

Hołub Paweł, ur. 23 czerwca 1896 roku, s. Aleksandra. Został zamordowany przez Niemców 25 maja 1944 roku podczas pacyfikacji wsi Chocieńczyce.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Paweł Hołub, sygn. IPN By 115/771.

Hubert Jan, mieszkał w Dobrzyniu n/Drwęcą, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Rozstrzelany w lasach koło Wąbrzeźna w końcu października lub na początku listopada 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.119.

Hurdowicz Zofia, ur. 1902 roku, nauczycielka szkoły powszechnej w Rogowie, pow. Rypin. Członek Tajnego Związku Młodzieży Wiejskiej Młody Las. Aresztowana przez Selbstschutz  23 października 1939 roku, więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowana 2 listopada 1939 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP nr 9/45, s.224: R.Piotrowski, Słownik, s. 120; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.193.