Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

I


do H

do J


Ignatowska Barbara, mieszkała w Gulbinach, pow. Rypin. Aresztowana przez Niemców zginęł w nieznanym obozie koncentracyjnym.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Gulbiny).