Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

JJabłońska Stefania, ur. 19 listopada 1904 roku. Mieszkała w Gulbinach, pow.Rypin. Wysiedlona w 1942 roku z dziećmi do obozu w Potulicach, w którym zmarła 13 kwietnia 1944 roku.

*P.Gałkowski, Brzuze, s.286; Rel. Henryka Gencela; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Gulbiny).

Jabłoński Bonifacy, ur. 20 września 1915 roku, rolnik, mieszkał w Zasadkach, pow. Rypin. Jesienią 1941 roku aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, za przynależność do tajnej organizacji. Następnie przewieziony przez gestapo do wsi Księte i w pobliskim lesie rozstrzelany 20 stycznia 1942 roku w egzekucji publicznej.

*R.Piotrowski, Słownik, s.120.

Jabłoński Czesław, ur. 16 stycznia 1906 roku, szewc, mieszkał we wsi Łączonek, pow. Rypin. Aresztowany 16.10.1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany na stadionie sportowym w Rypinie w dniu 20 października 1939 roku. Zwłoki jego rozpoznano w czasie ekshumacji przeprowadzonej w kwietniu 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Czesław Jabłoński, sygn. IPN By 161/421, P Gałkowski, Brzuze, s.286; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Łączonek).

Jabłoński Józef, ur. 19 marca 1919 roku, rolnik, brat Bonifacego, mieszkał w Zasadkach, pow. Rypin. Jesienią 1941 roku aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof za przynależność do tajnej organizacji. Następnie przywieziony przez gestapo do wsi Księte i w pobliskim lesie rozstrzelany 20 stycznia 1942 roku w egzekucji pubicznej.

*R.Piotrowski, Słownik, s.120.

Jabłoński Józef, ur. w 1897 roku, mieszkał w Skępem, pow. Lipno. Podejrzany o utrzymywanie kontaktów z partyzantami, rozstrzelany przez żandarmerię niemiecką we wsi Żagno, pow Lipno 12 września 1944 roku.

*W.Drzewiecki, Walka, s.103.

Jabłoński Zygmunt, ur. 14 kwietnia 1922 roku, s. Ignacego, mieszkał w Tłuchowie. Ojciec Zygmunta Ignacy posiadał w Tłuchowie gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 30 morgów i był również wójtem miejscowej gminy. Po wybuchu wojny ukrywał się na terenie generalnej guberni, gdyż spodziewał się aresztowania. W czasie jednej z wizyt w jego domu Niemcy aresztowali niepełnoletniego syna Zygmunta i wraz z kilkoma innymi pracownikami zarządu gminnego w Tłuchowie wywieźli ich do Sierpca. W 1940 r. rodzina otrzymała telegram, że Zygmunt zmarł na tyfus brzuszny w obozie w Dachau.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Zygmunt Jabłoński, sygn. IPN By 115/897.

Jackowski Kazimierz, ur. ok. 1904 roku, rzeźnik, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen, w którym został zamordowany15 kwietnia 1941 roku

*R.Piotrowski, Słownik, s.121.

Jagas Zofia, z Ławiczka, rozstrzelana przez hitlerowców 5 stycznia 1945 roku za udzielanie pomocy osobom ukrywającym się przed Niemcami.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.14.

Jagielski Feliks, mieszkał w Ostrowitem, pow. Rypin. Zginął w czasie nalotu bombowego na Ostrowite 7 września 1939 roku.

*P.Gałkowski, Brzuze, s.287; M.Krajewski, Cieniu wojny, s.368.

Jagliński Wacław, ur.17 grudnia 1902 roku, s. Mariana, mieszkał we wsi Wola, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i tam zamordowany 22 maja 1945 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.121.

Jagliński Izydor, ur. 8 września 1902 roku, s. Antoniego, mieszkał we wsi Krzyżówki, pow. Lipno.W 1939 roku, z polecenia polskich władz państwowych, konwojował do Kutna szkodliwych dla państwa polskiego kolonistów niemieckich. Powieszony przez Niemców w masowej egzekucji 4 listopada 1942 roku w Rutkach (lub Krzyżówkach).

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Izydor Jagliński, sygn. IPN By 115/757; R.Specjalski, Lipno i okolice, s.43; R. Lewandowski, Martyrologia, s.8.

Jakielski Ryszard Henryk, ur. 24 sierpnia 1925 roku, s. Ignacego, mieszkał w Dobrzyniu nad Wisłą. W 1940 roku został aresztowany przez Niemców i wywieziony na roboty przymusowe w okolice Elbląga, gdzie prawdopodobnie zginął w trakcie działań wojennych w 1945 roku. W 1957 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Ryszard Jakielski, sygn. IPN By 115/839.

Jakubowski ( imienia nie udało się ustalić). Był nauczycielem szkoły powszechnej w Dobrzyniu n/Wisłą. Zginął w nieznanych okolicznościach.

*M.Krajewski, W cieniu wojny, s.319.

Jakubowski Kazimierz, ur. 1 stycznia 1913 roku, s. Bolesław, mieszkał w Lipnie. Rozstrzelany w Toruniu 17 lutego 1943 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s,122.

Jakubowski Stanisław, ur. 27 stycznia 1915 roku, s. Władysława, mieszkał w Skępem, pow. Lipno. Rozstrzelany przez Niemców w Radzyminie 2 listopada 1943 roku pod przybranym nazwiskiem Stefan Kaczmarek.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Jakubowski, sygn. IPN By 115/510.

Janaczek Antoni, ur. 22 października 1911 roku, s. Jana, mieszkał w Kikole. Aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Lipnie. Rozstrzelany w lesie pod Karnkowem 7 października 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Antoni Janaczek, sygn. IPN By 115/903.

Janicki Leon, naczelnik Urzędu Pocztowego w Rypinie. Aresztowany na początku października 1939 roku i natychmiast rozstrzelany na stadionie sportowym w Rypinie przez miejscowych Niemców – Rotzala i Gramsego, członków Selbstschutzu.

*R.Piotrowski, Słownik, s.122.

Janicki Władysław, ur. 27 września 1912 roku, mieszkał w Kikole, pow. Lipno. Aresztowany 7 października 1939 roku Prawdopodobnie rozstrzelany w lesie koło Karnkowa, pow. Lipno. W 1949 roku sąd uznał go za zmarłego.

*R.Piotrowski, Słownik, s.122.

Janke Stanisław, ur. 29 września 1906 roku, s. Gustawa, mieszkał w Ligowie. Aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Szczecinie. Zamordowany 1 września 1942 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Janke, sygn. IPN By 115/404.

Jankowska Wacława, nauczycielka szkoły powszechnej w wsi Narutowo, pow. Lipno. W styczniu 1945 r. została przejechana przez samochód wojskowy Armii Radzieckiej.

*M.Krajewski, W cieniu wojny, s.319, M.Krajewski, Ludzie nauki, s.188.

Jankowska Wiktoria, mieszkała w powiecie lipnowskim.Aresztowana w 1941 roku. Osadzona w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowana.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.27.

Jankowski Czesław, nauczyciel szkoły powszechnej w Skępem. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen, gdzie zmarł 22 grudnia 1940 roku.

*M.Krajewski, W cieniu wojny, s.319; M.Walczak, Ludzie nauki, s.349 (gdzie jako datę śmierci podano dzień 28.10.1940 roku).

Jankowski Franciszek, ur. 11 września 1882 roku, syn Józefa, rolnik, mieszkał w Lasotach, pow. Rypin. W dniu 5 lutego 1942 roku wysiedlony do Fortu VII w Toruniu, gdzie zmarł w dniu 6 marca 1942 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, kta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Franciszek Jankowski, sygn. IPN By 161/320; P. Gałkowski, R. Piotrowski, Rogowo, s. 263; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Lasoty).

Jankowski Jan, ur. 2 sierpnia 1877 roku, bednarz, mieszkał w Rypinie. Aresztowany w październiku 1939 roku przez Selbstschutz. Więziony w domu przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w listopadzie 1939 roku w lasach skrwileńskich.

*R.Piotrowski, Słownik, s.121-122.

Jankowski Wacław, ur. 20 marca 1897 roku, s. Teofila, mieszkał w pow. lipnowskim. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany 12 października 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.122.

Jarzębski Antoni, ur. 25 lipca 1910 roku w miejscowości Łubki, rolnik, mieszkał w Szafarni, pow. Rypin. Aresztowany 26 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam po kilku dniach zamordowany.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Antoni Jarzębski, sygn. IPN By 161/61.

Jasiński Józef, ur. 30 października 1898 roku, s. Antoniego, mieszkał we wsi Bałdowo, pow. Lipno. W 1944 roku osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i zamordowany w grudniu tego roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Jasiński, sygn. IPN By 115/804.

Jasiński Józef, ur. 15 marca 1902 roku, s. Władysława, mieszkał w Żagnie. Aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie. Zamordowany 4 lutego 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Jasiński, sygn. IPN By 115/426.

Jastrzębski Józef, ur. 27 listopada 1904 roku, s. Bronisława, rolnik, mieszkał we wsi Julków, pow. Rypin. Zmarł w obozie Murnau 25 grudnia 1943 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Jastrzębski, sygn. IPN By 115/415.

Jastrzębski Mieczysław, ur. 30 maja 1919 roku, s. Aleksandra, robotnik, mieszkał w Rypinie. W pierwszych dniach lipca 1944 roku wyjechał do Warszawy w odwiedziny do rodziny. Został zatrzymany przez żandarmerię i rozstrzelany 4 lipca 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.123; Tablica nagrobna na cmentarzu parafialnym w Rypinie.

Jastrzębski ( imienia nie udało się ustalić) ur. ok. 1902 roku. Urzędnik Starostwa Powiatowego Rypinie. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen–Gusen i tam zamordowany jesienią 1940 roku.

* R.Piotrowski, Słownik, s.123.

Jaszowska Helena, nauczycielka szkoły powszechnej w Skępem, pow. Lipno. Zmarła w obozie koncentracyjnym Ravensbrück.

*M. Krajewski, W cieniu wojny, s. 319; M. Krajewski, Przerwana lekcja, s. 188; R. Piotrowski, Słownik, s. 124.

Jaworski Kazimierz, ur. 6 grudnia 1903 roku, s. Wacława, urzędnik, mieszkał w Lipnie. Osadzony w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen, gdzie zmarł 15 listopada 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.124.

Jaworski Władysław, ur. 1928 roku, s. Franciszka, mieszkał w Szustku, pow. Rypin.Zbiegł zrobót przymusowych. Zastrzelony przez Jagdkommando na polu między Szustkiem, a Okalewem w sierpniu 1944 roku. Po wojnie zwłoki jego ekshumowano i pochowano na cmentarzu w Skrwilnie.

*Tamże.

Jegleński Wacław, ur. 17 grudnia 1901 roku, s. Mariana, mieszkał we wsi Wola, gm. Osówka. Żołnierz Wojska Polskiego, podczas działań wojennych we wrześniu 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej. Zginął w obozie koncentracyjnym w Mauthausen 22 kwietnia 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Wacław Jegleński, sygn. IPN By 115/628.

Jezierski Julian, mieszkał w Kowalkach. Aresztowany w 1943 roku, został zamordowany przez gestapo w więzieniu w Bydgoszczy

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Kowalki).

Jezierski Piotr, ur. 23 listopada 1881 roku, s. Franciszka, robotnik, mieszkał w Kowalkach, pow. Rypin. Od 1924 roku członek NPCh, później PPS. W latach dwudziestych należał do KPP, działał na terenie powiatu i miasta Rypina. W czasie okupacji, od 1942 roku był aktywnym działaczem PPR. W lutym 1944 roku aresztowany przez gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i tam zamordowany w kwietniu 1945 roku

*P.Gałkowski, Brzuze, s.287;M.Krajewski, W cieniu wojny, s.327; http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: PCK); A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Kowalki).

Jeżewski Władysław, ur. ok. 1920 roku, robotnik, mieszkał we wsi Otocznia, pow. Rypin. Zamordowany w obozie koncentracyjnym Stutthof na początku 1945 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.124.

Jędrzejewski Jan z Żuchowa, pow. Lipno.Wiosną 1944 roku, za młynem w tej wsi, został zamordowany przez gestapowców za to, że dawał partyzantom chleb.

*Tamże.

Jędrzejewski Józef, ur. 1889 roku, robotnik, mieszkał w Skępem, pow. Lipno. Podejrzany o utrzymywanie kontaktów z partyzantami. Rozstrzelany przez Jagdkommando w Żagnie, pow. Lipno 13 września 1944 roku

*W.Drzewiecki, Walka, s.103.

Jędrzejewski Kazimierz, ur. w 1918 roku, mieszkał w Lipnie. Oskarżony niesłusznie przez gestap o napad na członka SS. Rozstrzelany na Rynku w Lipnie 3 listopada 1940 roku w egzekucji publicznej.

*R.Piotrowski, Słownik, s.124.

Jędrzejewski Roman, ur.w 1919 roku. Mieszkał w wsi Moczydła, pow. Lipno.Podejrzany o utrzymywanie kontaktów z partyzantami. Rozstrzelany przez Jagdkommando 15 grudnia 1944 roku w lasach koło Karnkowa.

*W.Drzewiecki, Walka, s.104.

Jocher Jan, ur. 16 maja 1902 roku, elektromonter, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen, gdzie zmarł w dniu 15 maja 1941 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.125; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Rypin).

Juchnowski Bolesław, ur. 3 maja 1909 roku, s. Bolesława, rolnik, mieszkał w Zasadach, pow. Rypin. Aresztowany w miejscu zamieszkania 1 października 1944 roku. Brał udział w akcji oddziałów partyzanckich działających w okolicy Sadłowa. Został aresztowany i rozstrzelany 9 października 1944 roku przez Jagdkommando w lesie koło Księtego, pow. Rypin. W marcu 1945 roku. Zwłoki jego ekshumowano i pochowano na cmentarzu w Sadłowie.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Bolesław Juchnowski, sygn. IPN By 161/71.

Jurkiewicz Mieczysław, ur. 1 września 1902 roku, s. Jana, rzeźnik, mieszkał w Lipnie. Rozstrzelany przez Selbstschutz w lesie koło Karnkowa, pow. Lipno 30 września 1939 roku lub 30 września 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Mieczysław Jurkiewicz, sygn. IPN By 115/419.