Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

K

Kabaciński – KoźmińskiKabaciński Józef, ogrodnik, mieszkał w Dobrzyniu n/Drwęcą, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku i po kilku dniach rozstrzelany w lasach koło Wąbrzeźna.

*R.Piotrowski, Słownik, s.125.

Kabaciński Piotr, wykształcenie średnie, mieszkał w Dobrzyniu n/Drwęcą, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku, rozstrzelany w lasach koło Wąbrzeźna.

*Tamże.

Kabaciński Tadeusz, szewc, mieszkał w Dobrzyniu n/Drwęcą, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku, rozstrzelany wraz z braćmi Józefem i Piotrem w lasach koło Wąbrzeźna.

*Tamże.

Kacprowicz Franciszek, ur. w 1895 roku, nauczyciel szkoły powszechnej w Skępem, pow. Lipno. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 r. Zamordowany 3 czerwca 1940 roku w bliżej nieznanych okolicznościach. M. Krajewski podaje, że Franciszek Kacprowicz zmarł w obozie koncentracyjnym Mauthausen 10 grudnia 1940 roku. Według Walczaka zmarł w obozie Mauthausen-Gusen w dniu 3 czerwca 1940 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45 s.221; M.Krajewski, W cieniu wojny, s.319; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.188; M.Walczak, Ludzie nauki, s.365.

Kacprowicz Józef, ur. ok. 1904 roku, rolnik, mieszkał we wsi Sumin, pow. Lipno. Aresztowany został przez Selbstschutz za to, że 3 września 1939 roku na polecenie władz państwowych brał udział w ewakuowaniu kolonistów niemieckich ze wsi Sumin, za co został rozstrzelany 27 października 1939 roku za szpitalem powiatowym w Lipnie.

*R.Piotrowski, Słownik, s.126.

Kacprowicz Władysław, ur. ok.1880 roku, rolnik, mieszkał w Suminie, pow. Lipno. Aresztowany został za to, że 3 września 1939 roku na polecenie władz państwowych brał udział w ewakuowaniu kolonistów niemieckich ze wsi Sumin. Został rozstrzelany 27 października 1939 roku za szpitalem powiatowym w Lipnie.

*R.Piotrowski, Słownik, s.126.

Kacprzak Adam, ur. 3 maja 1904 roku, s. Jana, mieszkał w Rypinie. Osadzony przez Niemców w KL Mauthausen-Gusen, gdzie zmarł 30 kwietnia 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Adam Kacprzak, sygn. IPN By 161/8.

Kaczmarek Wiktor, ur.w 1901 roku, mieszkał w Skępem, pow. Lipno. Podejrzany o współpracę z partyzantami. Rozstrzelany przez Jagdkommando w piaskowni we wsi Ligowo 1 stycznia 1945 roku.

*W.Drzewiecki, Walka, s.104.

Kaczmarek Edward, ur. 1924 roku, mieszkał w Świedziebni, pow. Rypin. Podejrzany o przynależność do tajnej organizacji. Aresztowany przez gestapo w końcu 1941 roku i osadzony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie, a następnie przywieziony i rozstrzelany 20 stycznia 1942 roku w lasach koło wsi Księte w egzekucji publicznej.

*R.Piotrowski, Słownik, s.127.

Kaczorkiewicz Henryk Andrzej, ur. 10 listopada 1905 roku w Oborach, s. Wacława i Teodory z Napiórkowskich. Ojcem chrzestnym Henryka był krewny matki, znany w powiecie rypińskim weteran powstania styczniowego Julian Napiórkowski z Rogówka. Przed wybuchem drugiej wojny światowej był nauczycielem w Szkole Powszechnej w Dobrzyniu nad Drwęcą. W czasie okupacji pracował w Rypinie i należał do Związku Walki Zbrojnej. Następnie powrócił do Dobrzynia, gdzie został członkiem Armii Krajowej. W dniu 6 maja 1943 roku został aresztowany wraz z grupą wielu innych osób z terenu Ziemi Dobrzyńskiej. Trafił do obozu Mauthausen-Gusen, gdzie prawdopodobnie zmarł

*http://www.straty.pl/en/szukaj ( Źródło: PCK); M.Krajewski, Nowy Słownik, s.407; M.Walczak, Ludzie nauki, s. 366-367 (gdzie podano informację, że został zamordowany w 1943 roku); APTOW, Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ruże, sygn. 203.

Kaczorowski Michał, ur. 29 września 1878 roku, s. Antoniego, ksiądz, proboszcz w Sadłowie. Wyższe Seminarium Duchowne ukończył w Płocku. Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1902 roku. Pracował w wielu parafiach, najdłużej jednak, bo przez okres 22 lat na probostwie w Bonisławiu. Znany był w okolicy jako doskonały znawca pszczelarstwa, troskliwy gospodarz parafii dbający szczególnie o wygląd zewnętrzny i wewnętrzny kościoła. W styczniu 1939 roku objął probostwo w Sadłowie. Nie rozwinął tu większej działalności duszpasterskiej. Przerwała ją wojna. Aresztowany został 22 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, następnie w Oborach i Grudziądzu, skąd ze względu na chorobę, został zwolniony 15 marca 1940 roku. W dniu 7 marca 1941 roku ponownie aresztowany w pow. płockim i osadzony w obozie przejściowym w Działdowie i tam zamordowany 15 czerwca 1941 roku.

*P.Gałkowski, Parafia w Sadłowie, s.371; M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 1, s.408; M M.Grzybowski, Martyrologium, s.73.

Kaczorowski Stanisław, ur. 1896 roku w miejscowości Lubówiec koło Skępego. Mieszkał w Radziochach koło Janiszewa, gdzie prowadził duże gospodarstwo rolne oraz pełnił funkcję sołtysa. Aresztowany przez Niemców 3 listopada 1939 roku został zabrany do Rogowa, a następnie do Rypina i tam zamordowany między 4, a 11 listopada tego roku.

*MZD-Arch. 135.

Kadziński Henryk, ur. 02 września 1929 roku, s. Stanisława, mieszkał w Dulsku, pow. Rypin. Za niestawienie się do pracy u niemieckiego gospodarza został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym dla nieletnich w Łodzi. Tam zmarł 18 lutego 1944 roku. Jako przyczynę śmierci podano zapalenie płuc.

*JWitkowski, Hitlerowski obóz dla nieletnich w Łodzi, Wrocław 1975, s.324; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Dulsk).

Kalczyński Zdzisław, ur. ok. 1887 roku, ogrodnik, członek PPR i GL, mieszkał w Kowalkach, pow. Rypin. Aresztowany przez gestapo 7 lutego 1944 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen –Gusen i po kilku tygodniach został zamordowany.

*R.Piotrowski, Słownik, s.127.

Kalinowska Janina, mieszkała w Tłuchowie. Zginęła z rąk hitlerowców jesienią 1944 roku.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.14.

Kalinowski Antoni, ur. 28 marca 1900 roku, s. Tomasza, gajowy, mieszkał w Urszulewie, pow. Rypin. Rozstrzelany przez Wehrmacht we wsi Sromów w okolicach Łowicza 9 września 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Antoni Kalinowski, sygn. IPN By 161/214.

Kalinowski Bronisław, mieszkał w Tłuchowie. Zginął z rąk hitlerowców jesienią 1944 roku.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.14.

Kalinowski Florian, mieszkałw Tłuchowie. Zginął z rąk hitlerowców jesienią 1944 roku. Prawdopodobnie Janina, Bronisław i Florian byli ze sobą spokrewnieni.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.14.

Kaliszewski Feliks, ur. 12 stycznia 1917 roku, s Antoniego, mieszkał we wsi Wierzchownia, pow. Rypin. Wywieziony na przymusowe roboty do Gdańska, a następnie osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof. Zmarł w czasie ewakuacji obozu w Lęborku 4marca 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Feliks Kaliszewski, sygn. IPN By 161/66.

Kalwarski Tadeusz, szewc, mieszkał w Dobrzyniu n/Drwęcą, pow. Rypin. Aresztowany 20 listopada 1939 roku. Rozstrzelany w lasach koło Wąbrzeźna.

*R.Piotrowski, Słownik, s.128.

Kamiński Wacław, ur. 3 lutego 1916 roku, s. Józefa, robotnik, mieszkał w Dobrzyniu n/Drwęcą, pow. Rypin. Aresztowany 20 listopada 1939 roku. Więziony w Wąbrzeźnie, prawdopodobnie rozstrzelany w lasach koło Wąbrzeźna. W roku 1949 sąd uznał go za zmarłego.

*Tamże.

Kamiński Władysław, ur. 18 maja 1913 roku,s. Józefa, mieszkał w Dobrzyniu n/Drwęcą, pow Rypin. Wywieziony na przymusowe roboty do Gdańska, tam aresztowany w listopadzie 1944 roku i osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof. Zamordowany w styczniu 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Władysław Kamiński, sygn. IPN By 161/299.

Kamiński Władysław, ur. 9 grudnia 1905 roku, mieszkał w Nadrożu, pow. Rypin. Walczył w kampani wrześniowej, dostał się do niewoli i przebywał w Stalagu II-E i V-B. W dniu 13 sierpnia 1940 roku zwolniony do domu. Aresztowany w 1943 roku przez gestapo. Zamordowany w obozie koncentracyjnym Mauthausen w 1944 roku.

*R.Piotrowski; Słownik, s.128; M.Krajewski, W cieniu wojny, s.357; http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: PCK); A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Nadróż).

Kamiński Stanisław, ur. ok. 1920 roku, mieszkał w Puszczy Rządowej. Aresztowany przez hitlerowców, został przez nich zastrzelony w Kowalewie Pomorskim w lipcu 1944 roku, w czasie transportu do obozu koło Brodnicy

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Puszcza Rządowa).

Kaniecki Jan, nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Skępem, pow. Lipno. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 r. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen- Gusen i tam zamordowany 3 czerwca 1940 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45., s.221, M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.188; M.Walczak, Ludzie nauki, s.373.

Karczewski Marian, mieszkał w Lipnie. Działacz Polskiego Związku Zachodniego i Towarzystwa Dramatyczno- Muzycznego w Lipnie. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany w 1942 roku.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.27.

Karczewski Władysław, ur. 17 listopada 1900 roku w miejscowości Kamiennica, s. Jana, nauczyciel szkoły powszechnej w Karnkowie, pow. Lipno. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen, zmordowany 15 września 1941 roku

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Władysław Karczewski, sygn. IPN By 115/472; Dziennik Urzędowy KOSP nr 9/45, s. 221; R.Specjalski, Lipno i okolice, s.44; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.188. ( gdzie data śmierci 15 grudnia 1941 roku.).

Karls Konrad, ur. 19 lutego1906 roku, nauczyciel, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo w dniu 10.04.1940 r. został osadzony w obozie Mauthausen, gdzie zmarł w dniu 8 września 1941 r.

Straty.pl (Źródło: KZ-Gedenkstätte Mauthausen); R.Piotrowski, Słownik, s. 130.

Karnkowski Stanisław, ur. w 1893 roku, w Karnkowie, pow. Lipno, syn Ignacego. Właściciel majątku Karnkowo w latach 1928-1939. Aresztowany na zebraniu ziemian powiatu lipnowskiego 24 października 1939 roku i wywieziony w okolice Królewca. Tam prawdopodobnie zamordowany. Płyta poświęcona jego pamięci znajduje się na cmentarzu w Karnkowie.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.78.

Karolkiewicz Marta, ur. 12 grudnia 1901 roku, c. Wincentego, nauczycielka szkoły powszechnej w Zbójnie, pow. Rypin. Aresztowana w październiku 1939 roku. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zamordowana 2 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Marta Karolkiewicz, sygn. IPN By 161/200; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.193, R.Piotrowski, Słownik, s.130.

Karpiński Franciszek, ur. 11 stycznia 1898 roku, s. Jana, mieszkał w Borowie, pow. Rypin. W kwietniu 1940 roku wywieziony na przymusowe roboty na teren byłych Prus Wschodnich, gdzie zmarł 22 lutego 1941 r. na skutek skaleczenia.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Franciszek Karpiński, sygn. IPN, By 35/22; IPN By 161/116.

Katarzyńska Stefania, ur. 1900 roku, mieszkała w pow. lipnowskim. Więziona w Bydgoszczy, zmarła 14 kwietnia 1944 roku.

*W.Jastrzębski, Terror i zbrodnia, s.213.

Katkiewicz Józef Antoni, ur. 22 lipca 1896 roku w Zadusznikach,nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Bobrownikach, pow. Lipno. Aresztowany 17 października 1939 r. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen- Gusen, jako numer obozowy 735, gdzie zmarł 11 grudnia 1940 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.130, M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.188; M.Walczak, Ludzie nauki, s.380.

Kawicki Kazimierz, ur. 27 sierpnia 1905 roku, s. Michała, mieszkał w Podolinie, pow. Rypin. Aresztowany 13 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Prawdopodobnie rozstrzelany w lasach skrwileńskich. W 1949 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Kazimierz Kawicki, sygn. IPN By 161/336.

Kazimierkiewicz Anna, nauczycielka szkoły powszechnej w Janowie, gm. Świedziebnia. Aresztowana w październiku 1939 roku. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowana 2 listopada 1939 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP nr 9/45, s.224; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.193; R.Piotrowski, Słownik, s.131.

Kazimierkiewicz Henryka, ur. 5 września 1905 roku, nauczycielka szkoły w Gołkowie. Aresztowana w październiku 1939 roku. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zamordowana 2 listopada1939 roku.

*M.Krajewski, Przerwana lekcja, s. 193; W wcześniejsze literaturze pojawiały się błędne informacje, że zamordowanym nauczycielem był Henryk Kazimierkiewicz (Kaźmierkiewicz) – M.Walczak, Ludzie nauki, s.382.

Kazimierkiewcz Julianna, ur. w 1882 roku,mieszkała we wsi Gorzeszyn, pow. Lipno.Rozstrzelana 12 października 1944 roku przez Jagdkommando.

*W.Drzewiecki, Walka, s.103.

Kempiński Stanisław, ur. w 1916 roku, mieszkał we wsi Kiepałków, pow. Lipno. Rozstrzelany przez Jagdkommando w Łagiewnikach 17 grudnia 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.131.

Kessel Józef Julian, ur. 1 lutego 1887 roku w Płocku, s. Adolfa i Elżbiety z Czernickich, kierownik szkoły powszechnej w Świedziebni, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, rozstrzelany 31 października 1939 roku w lasach skrwilneńskich.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Kessel, sygn. IPN By 161/67; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.193; R.Piotrowski, Słownik, s.131.

Kędzierski Stefan, ur. 1 kwietnia 1904 roku, s. Adama, mieszkał w Suminie. Zginął w lutym 1945 roku w czasie walk podczas wycofywania się wojsk niemieckich.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stefan Kędzierski, sygn. IPN By 115/686.

Kępczyński Anastazy, ur. 5 grudnia 1891 roku w Chrostkowie, s. Jana i Józefy Wysockiej, nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Wólce, pow. Lipno. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 roku Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i tam zamordowany 8 marca 1941 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP nr 9/45.s. 221; http://www.straty.pl/en/szukaj; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.188 (gdzie podano datę śmierci 08.06.1941 r.).

Kępczyński Zygmunt, ur. 4 października 1904 roku, s. Antoniego, mieszkał w Lipnie. W 1934 roku skazany wyrokiem sądu na pobyt w więzieniu w Luszkówku. Rozstrzelany przez Niemców 6 września 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Zygmunt Kępczyński, sygn. IPN By 115/447.

Kępiński Bolesław, ur. 1917 roku, mieszkał w Rypinie. Rozstrzelany w końcu października 1939 roku w lasku rusinowskim koło Rypina.

*R.Piotrowski, Słownik, s.132.

Kęsicka Leokadia, ur. 1916 roku, c. Karola, mieszkała w Okalewie, pow. Rypin. W dniu 18.08.1944 roku rozstrzelana przez żandarmerię niemiecką w okolicznych lasach. W 1945 roku zwłoki jej rozpoznano podczas przeprowadzanej ekshumacji i pochowano na cmentarzu w Świedziebni.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Leokadia Kęsicka, sygn. IPN By 161/272.

Kiełpiński Kornel, ur. 30 marca 1912 roku, s. Szymona, mieszkał w Sąsiecznie. W sierpniu 1944 roku wywieziony na roboty przymusowe do Elbląga. Zginął podczas bombardowania Gdańska w styczniu 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Kornel Kiełpiński, sygn. IPN By 115/333.

Kiliński Leon, ur. 10 marca 1900 roku, s. Stanisława, mieszkał w Nowej Wsi, pow. Lipno. Rozstrzelany 27 kwietnia 1942 roku w Nowogrodzie, pow Lipno.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Leon Kiliński, sygn. IPN By 115/725.

Kisielewska Helena, ur. 15 lutego 1919 roku, c. Teofila, mieszkaławe wsi Suradówku.Rozstrzelana w Karnkowie 15 grudnia 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.132.

Kisielewska Marianna z Józefowa koło Czarnego, zamordowana prawdopodobnie przez Jagdkommando 12 grudnia 1944 roku za niesienie pomocy partyzantom.

*M.Krajewski, W cieniu wojny, s.286.

Kisielewski Stanisław, ur. w 1897 roku, mieszkał we wsi Moczydła, pow. Lipno. Rozstrzelany w Ligowie 24 grudnia 1944 roku przez Jagdkommando za niesienie pomocy partyzantom.

*W.Drzewiecki, Walka, s.104.; R. Lewandowski, Martyrologia, s.14.

Kita Katarzyna, ur. ok. 1888 roku, mieszkała we Grabal, pow. Rypin. Rozstrzelana przez Jagdkommando w miejscu zamieszkania 19 sierpnia 1944 roku. Po wojnie zwłoki jej ekshumowano i pochowano na cmentarzu w Gójsku.

*Obwód Sierpecki Armii Krajowej. Świadectwa i dokumenty. Zebrał i opracował: Zdzisław Dumowski, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej, Sierpc 2003, s.135-137; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Grabal), Tablica nagrobna na cmentarzu w Gójsku.

Kleczkowski Roman, (miejsce zamieszkania nie jest znane).Rozstrzelany w lasku rusinowskim koło Rypina jesienią 1939 roku.

*R. Piotrowski, Słownik, s. 133.

Kleyster Stanisław, ur. 25 lutego 1922 r. w Komorowie, pow. Lipno, mieszkał w Lipnie. Aresztowany przez hitlerowców, został umieszczony w obozie Stutthof, gdzie zmarł w dniu 5 kwietnia 1943 roku.

*MZD-Arch./98/; stutthof.org.

Kliciński Roman, kupiec, mieszkał w Rusinowie, pow. Rypin. Aresztowany za rzekomą kłótnię z obywatelem narodowości niemieckiej. Został rozstrzelany w październiku 1939 roku w lasku rusinowskim koło Rypina.

*R.Piotrowski, Słownik, s.134; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Rusinowo).

Klicki Witold, właściciel majątku Ligowo, pow. Lipno. Aresztowany przez Niemców w pierwszych dniach okupacji. Zamordowany w obozie w Oranienburgu.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.378; K.Jasiewicz, Lista, s.467.

Klimczewski Jan, ur. 29 kwietnia 1896 roku,nauczyciel szkoły powszechnej w Witowężu i Czernikowie, pow. Lipno. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen, gdzie zmarł 16 grudnia 1941 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj;Z. Góźdź, T. Pawłowski, Wierni Bogu i Ojczyźnie, s. 26; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.189 ( gdzie podano datę śmierci 06.08.1940 r.)

Klimowski Roman, ur. 25 listopada 1925 roku, mieszkał w Księtem, pow. Rypin. W 1941 roku osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof za przynależność do tajnej organizacji, a następnie przewieziony do Księtego i rozstrzelany w publicznej egzekucji 20 stycznia 1942 roku.

*R.Piotrowski, Słownik,s.134; tablica nagrobna na cmentarzu w Świedziebni.

Klonowski Bolesław, ur. w 1922 roku, mieszkał w Bobrownikach, pow. Lipno. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę w Obronie Narodowej, za co został aresztowany przez Selbstschutz i rozstrzelany w październiku 1939 roku w lesie koło Karnkowa, pow. Lipno.

*R.Piotrowsk, Słownik, s.134.

Klonowski Jan, ur. 21 sierpnia 1902 roku, s. Piotra, inżynier budowy dróg, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen Oranienburg i tam zamordowany 26 kwietnia 1941 roku.

* Tamże.

Klonowski Władysław, ur. 13 kwietnia 1891 roku,s. Józefa,rolnik,mieszkał w Trąbinie-Rumunkach, pow. Rypin. W 1941 roku wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, gdzie zmarł 12 marca 1945 roku.

*Tamże.

Kłobukowski Alfred Marian, ur. 9 sierpnia 1909 roku, oficer WP, mieszkał w Pręczkach, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 roku Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Ślad po nim zaginął. Prawdopodobnie rozstrzelany w lasach skrwilnieńskich.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Alfred Kłobukowski, sygn IPN By 161/32.

Kłosowski Jan ur. w 1919 roku, robotnik, mieszkał w Rypinie. Rozstrzelany w październiku 1939 roku w lasku rusinowskim koło Rypina.

*R.Piotrowski, Słownik, s.135.

Kmieć Wacław, ur. 1920 roku, robotnik, mieszkał w Bobrownikach, pow. Lipno. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę w Obronie Narodowej, za co został aresztowany przez Selbstschutz i rozstrzelany w październiku 1939 roku w lesie koło Karnkowa, pow. Lipno.

*Tamże.

Kochański Antoni, ur. 9 marca 1915 roku w miejscowości Frankowo koło Dulska. Wiosną 1940 roku został aresztowany podczas urządzonych przez Niemców łapanek młodzieży polskiej. Prawdopodobnie skierowany na roboty przymusowe. Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach na terenie Niemiec w dniu 23 kwietnia 1942 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj; M.Krajewski, Okolica Chopina, Dąbrowskiej i Dziewanowskich, Brodnica 2019, s.312.

Kochowicz Henryk, mieszkał w Makówcu, pow. Lipno. Został zastrzelony, prawdopodobnie przez swojego pracodawcę, 19stycznia 1945 roku na dwa dni przed wyzwoleniem, za odmowę ewakuacji do Niemiec. Kochowicz był żołnierzem AK.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.14.

Kochowicz Teofil, ur. 27 kwietnia 1911 roku, s. Wacława, mieszkał w Lipnie. Rozstrzelany przez Selbstschutz za służbę w Obronie Narodowej w październiku 1939 roku w lesie koło Karnkowa, pow. Lipno.

*R.Piotrowski, Słownik, s.135.

Kodrzycki Franciszek, ur. 2 kwietnia 1900 roku, s. Jana, rolnik, mieszkał we wsi Płonko, gm. Radomin. Ww wrześniu 1939 roku został powołany do Wojska Polskiego i dostał się do niewoli niemieckiej, z której zbiegł. Aresztowany ponownie przez Niemców trafił do obozu w Inowrocławiu, skąd żona otrzymała wiadomość o jego śmierci w dniu 4 marca 1942 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Franciszek Kodrzycki, sygn. IPN By 161/376.

Kołaczyński Jan, nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Glewie, pow. Lipno. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 roku Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau i tam zamordowany 16 sierpnia 1940 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.221; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.189 (gdzie podano datę śmierci 06.08.1940 r.); M.Walczak, Ludzie nauki, s.398 (gdzie podano datę śmierci 26.08.1940 roku).

Kołaczyński Stefan, ur. 3 lutego 1885 roku w Tulibowie koło Grochowalska, s. Antoniego i Franciszki z Szatkowskich, nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Czernikowie. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Hohenbruch, a następnie w Dachu i tam zamordowany 4 marca 1941 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: Edmund Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Dachau 1946); A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stefan Kołaczyński, sygn. IPN By 115/480; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s. 221; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.189 (gdzie podano jako datę śmierci dzień 11.03.1941 roku).

Konarzewski Henryk, ur. 15 września 1923 roku w Rakowie, mieszkał we wsi Radzynek, pow. Rypin. Aresztowany za działalność antyniemiecką w 1942 roku, został osadzony w obozie Stutthof, gdzie zmarł w dniu 29 marca 1943 roku.

*Stutthof. org; http://www.straty.pl/en/szukaj; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Radzynek), gdzie błędnie podano, że zginął w obozie Buchenwald.

Konczalski Stanisław, ur. 1899 roku, rolnik, mieszkał we wsi Rokicie, pow. Lipno. Podejrzany o utrzymywanie kontaktów z partyzantami. Rozstrzelany 23 grudnia 1944 roku przez Jagdkommando w Ligowie, pow. Lipno

*R.Lewandowski, Martyrologium, s.14.

Konopacki Jan, rolnik,mieszkał w Sosnowie, pow. Rypin. Podejrzany o utrzymywanie kontaktów z partyzantami, rozstrzelany przez Jagdkommando w miejscu zamieszkania w czerwcu 1944 roku. Po wojnie zwłoki jego ekshumowano i pochowano na cmentarzu w Rogowie.

*R.Piotrowski, Słownik, s.137; tablica nagrobna na cmentarzu w Rogowie.

Kopaczewski Jan, robotnik, mieszkał we wsi Łączonek, pow. Rypin. Rozstrzelany jesienią 1939 roku we wsi Trąbin przez miejscowych Niemców, członków Selbstschutzu.

*P.Gałkowski, Brzuze s.287; R.Piotrowski, Słownik, s.137.

Kopczyńska Janina, ur. 2 kwietnia 1908 roku, c. Jana, nauczycielka szkoły powszechnej w Radominie, pow. Rypin. Jesienią 1939 roku przebywała u swych teściów w Janowie. W dniu 21 października 1939 roku została wezwana do Świedziebni przez władze niemieckie, w celu rzekomego omówienia spraw związanych z objęciem posady nauczycielskiej. Tam została aresztowana. Uwięziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zamordowana 2 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Janina Kopczyńska, sygn. IPN By 161/294.

Kopczyński Antoni, ur. 3 czerwca 1878 roku, s. Michała, mieszkał w Dobrzyniu nad Wisłą. Aresztowany przez Niemców zmarł w więzieniu w Lipnie 26 maja 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Antoni Kopczyński, sygn. IPN By 115/493.

Kopczyński Henryk, ur. 13 grudnia 1913 roku w Stalmierzu i tam zamieszkały, s. Stanisława, nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Nowej Wsi koło Chrostkowa, pow. Rypin. W okresie międzywojennym działacz ZHP, w czasie okupacji żołnierz AK pseudonim Surma, Janusz. Aresztowany przez gestapo i uwięziony w Poznań-Fort VII. Zamordowany w 1944 r. w pobliskim Żabikowie

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Henryk Kopczyński, sygn. IPN By 161/76; http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: KWEST), M.Krajewski, Przerwana lekcja, s 193; R.Piotrowski, Słownik, s.138.

Kopczyński Jan, ur. 3 grudnia 1915 roku, s. Jana, mieszkał w Chrostkowie. Żołnież Wojska Polskiego, zginął w niewoli niemieckiej w sierpniu 1943 roku podczas bombardowania miejscowości Tilzof pod Szczecinem.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Kopczyński, sygn. IPN By 115/855.

Kopczyński Tadeusz, ur. w 1904 roku, mieszkał w Urszulewie, pow. Rypin. Aresztowany 13 kwietnia 1943 roku jako zakładnik w odwet za rozkręcenia szyn kolejowych przez partyzantów na linii Sierpc- Rypin. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, gdzie zmarł w dniu 25 maja 1943 roku.

*Rel.Jana Szymańskiego z Urszulewa; http://stutthof.org.

Kopczyński Zygmunt, ur. 21 listopada 1910 roku, pracownik urzędu gminnego w Wąpielsku, a następnie w czasie okupacji sekretarz gminy w Strzygach, pow Rypin. Aresztowany 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen- Gusen, zamordowany 2 czerwca 1941 roku jako numer obozowy 22768.

*R.Piotrowski, Słownik, s.138; MZD-Arch./40/4.

Koper Zygmunt, ur. 22 listopada 1905 roku, s. Bronisława,mieszkał w Giżynku, pow. Rypin. Wywieziony na przymusowe roboty do Gdańska, gdzie zginął 29 marca 1945 roku w czasie bombardowania miasta.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Zygmunt Koper, sygn. IPN By 161/464; P. Gałkowski, Brzuze, s. 287.

Koprowski Józef, ur. w 1908 roku, syn Jana, mieszkał w Osieku, pow. Rypin. Aresztowany w początkach października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Prawdopodobnie rozstrzelany w lasach skrwileńskich.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Koprowski, sygn. IPN By 161/408.

Kordylewska Janina, ur. 1910 roku, nauczycielka szkoły powszechnej w Świedziebni, pow. Rypin. Aresztowana 21 października 1939 roku. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowana 2 listopada 1939 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP nr 9/45, s.224; R.Piotrowski, Słownik, s.139; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.194.

Kordylewski Roman, ur. 1908 roku, nauczyciel szkoły powszechnej w Świedziebni, pow. Rypin. Aresztowany wraz z żoną Janiną 21 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany 2 listopada 1939 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP nr 9/45, s.224; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.194; R. Piotrowski, Słownik, s.140.

Kornacki Tadeusz, ur. 9 września 1895 roku, s. Józefa, nauczyciel i kierownik szkoły powszechnej w Suminie, pow. Lipno. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 roku Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachu i tam zamordowany 1 listopada 1940 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Tadeusz Kornacki, sygn. IPN By 115/392. W dotychczas wydanej literaturze za datę śmierci uznany był rok 1941. Dziennik Urzędowy KOSP, nr.9/45, s. 221, M.Walczak, Ludzie nauki, s.406; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.189.

Kosakowska Marianna, ur. 30 stycznia 1916 roku,c. Stanisława, mieszkała w Sumiku, pow. Lipno. Aresztowana w 1943 roku i osadzona w więzieniu w Fordonie. W 1955 roku sąd uznał ją za zmarłą.

*R.Piotrowski, Słownik, s.140.

Kosobucki Lucjan, ur. 7 stycznia 1898 roku w Rogowie, pow. Rypin. W 1944 roku aresztowany przez oddział Jagdkommando stacjonujący w Czumsku Dużym. W dniu 15 września 1944 roku osadzony w obozie Stutthof, a następnie w dniu 24 listopada 1944 roku w obozie Buchenwald, gdzie prawdopodobnie zmarł.

*http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: Muzeum Stutthof w Sztutowie); A IPN Bydgoszcz, Ankiety, sygn. IPN BY 26/40 (Kosiory).

Kosobucki Stanisław, ur. 9 września 1917 roku, s. Adama, robotnik, mieszkał w Chraponi w pow. rypińskim. W marcu 1943 roku aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie Stutthof. Zmarł w szpitalu obozowym 31 maja 1943 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Kosobucki, sygn. IPN By 161/357; Straty.pl.

Kossakowski Antoni, ur. ok. 1891 roku, kierownik szkoły powszechnej w Rużu, pow. Rypin. Działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany 2 listopada 1939 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP nr 9/45, s.224; R.Piotrowski, Słownik, s.140; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.194.

Kostrzewski Antoni, ur. ok. 1881 roku, rolnik, mieszkał w Piątkach. Zamordowany 12 października 1944 roku. Po zidentyfikowaniu zwłok był bez oczu i palców, z połamanymi kończynami.

*R.Specjalski, Lipno i okolice, s.44.

Kostrzewski Czesław, ur. 1906 roku, mieszkał w Bobrownikach, pow. Lipno. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę w Obronie Narodowej, za co został aresztowany przez Niemców i rozstrzelany w październiku 1939 roku w lesie koło Karnkowa, pow. Lipno.

*R.Piotrowski, Słownik, s.140.

Kostrzewski Leon, ur. 10 maja 1891 roku, mieszkał w pow. lipnowskim. Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachu i tam zamordowany 27 stycznia 1942 roku.

*Tamże.

Kościelski Jan, ur. 30 czerwca 1910 roku, rolnik, mieszkał w Lamkowiźnie, pow. Rypin, członek PPR. Aresztowany przez gestapo w Rypinie. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen – Gusen, gdzie zmarł w dniu 7 czerwca 1944 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: KZ-Gedenkstätte-Mauthausen).

Kotarski Józef Stanisław ur. 3 października 1918 roku w Dobiegniewie, urzędnik, mieszkał w Skępem, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz pod numerem 34870 i tam zamordowany 22 czerwca 1942 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Kotarski, sygn. IPN By 115/349; auschwitz.org.

Kotowski Józef, ur. 10 marca 1912 roku, s. Feliksa, murarz, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo w miejscu zamieszkania 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Oranienburg, gdzie zmarł 6 kwietnia 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Kotowski, sygn. IPN By 161/309.

Kowalczyk Jan, ur. 8 marca 1921 roku, mieszkał w Lipnie. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen i tam zamordowany jako numer obozowy 15120, w dniu 23 sierpnia 1940 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.141.

Kowalczyk Stanisław ur. w 1906 roku, nauczyciel szkoły powszechnej w Żałem, pow. Rypin. Aresztowany 23 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany 2 listopada 1939 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP nr 9/45, s.224; M.Krajewski, W cieniu wojny, s.322; R.Piotrowski, Słownik, s.141; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.194.

Kowalczyk Jerzy, ur. 10 sierpnia 1915 roku, brat Jana, mieszkał w Lipnie. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen i tam zamordowany jako numer obozowy 15119 w dniu 8 września 1940 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.142.

Kowalska Pelagia, ur. w 1891 roku, mieszkała we wsi Gorzyszyn, pow. Lipno. Rozstrzelana w miejscu zamieszkania przez Jagdkommando 18 września 1944 roku.

*W.Drzewiecki, Walka, s.103.

Kowalski Jan, ur. ok. 1905 roku, instruktor rolny. Aresztowany w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w dniu 6 listopada 1939 roku na cmentarzu żydowskim przy ul. Spokojnej w Rypinie.

*R.Piotrowski, Słownik, s.142.

Kowalski Jan, ur. 6 maja 1892 roku, s. Franciszka, mieszkał we wsi Tupadły, pow. Lipno. W 1944 roku aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof. W 1948 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Kowalski, sygn. IPN By 115/467.

Kowalski Jan Gerard, ur. 6 czerwca 1901 roku w Pokrzywniku koło Skępego.Brat zakonny, kwestorklasztoru OO Karmelitów w Oborach, pow. Rypin. Aresztowany 19 września 1940 roku, w dniu 28 listopada 1940 roku trafił do obozu w Oświęcimiu, gdzie zmarł 24 grudnia 1940 roku.

*M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 1, s.501, według tego źródła został tam zabity cegłą przez kapo z obozu w dniu 09.11.1940 roku; auschwitz.org.

Kowalski Józef, ur. 10 marca 1897 roku, s. Jana, mieszkał w Dobrzyniu/Wisłą, pow. Lipno. Rozstrzelany przez Niemców 5 czerwca 1941 roku we wsi Obrowo, pow. Lipno.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Kowalski, sygn. IPN By 115/262.

Kowalski Władysław, ur. 5 kwietnia 1900 roku s.Wojciecha, mieszkał w Lipnie. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Guseni i Dachau, zmarł w dniu 2 listopada 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Władysław Kowalski, sygn. IPN By 115/464.

Kowalkowski Antoni Ignacy, ur. 5 stycznia 1910 roku, s. Franciszka, mieszkał w Polichnowie. Żołnierz Wojska Polskiego, podczas działań wojennych we wrześniu 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej. Następnie wywieziony został na roboty przymusowe do wsi Hakwifel w Saksonii. Zmarł poturbowany przez konie 17 lipca 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Antoni Kowalkowski, sygn. IPN By 115/366.

Kozimiński Ignacy, ur. 16 czerwca 1904 roku, syn Antoniego, listonosz, mieszkał w Szczutowie, pow. Rypin. We wrześniu 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej jako jeniec wojenny, a następnie wysłany na roboty przymusowe. W 1943 roku został aresztowany przez żandarmerię i osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau i tam zamordowany w czerwcu 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Ignacy Kozimiński, sygn. IPN By 161/476.

Koźmiński Lucjan Jerzy ur. 14 grudnia 1906 roku, mieszkał we wsi Źródła, gm. Ligowo, pow. Lipno. Rozstrzelany przez Jagdkommando w miejscu zamieszkania 12 października 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Lucjan Koźmiński, sygn. IPN By115/675; W. Drzewiecki, Walka, s.103.