Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

K

Koziński – KwiatkowskiKoziński Zdzisław, pochodził ze Skępego. Był kierownikiem szkoły powszechnej w Kikole. Zmarł 29 października 1939 roku w Mauthausen-Gussen.

*Z.Góźdź, T.Pawłowski, Wierni Bogu i Ojczyźnie, s.27.

Krajewska Janina, ur. 1909 roku, mieszkała w Malanowie, pow. Lipno. Podejrzana o utrzymywanie kontaktów z partyzantami, rozstrzelana przez Jagdkommando we wsi Rokicie, pow. Lipno 19 września 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.143.

Krajewski Jan, ur. 17 października 1907 roku, s. Władysława, mieszkał w Rypinie. Aresztowany w 1943 roku, na skutek donosu, za nielegalny ubój świni. Został powieszony w Poznaniu 10 czerwca 1943 roku. Ukazały się publiczne ogłoszenia o wykonaniu wyroku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Krajewski, sygn. IPN By 161/301.

Krakowski Stanisław, ur. ok. 1903 roku, robotnik, pracował w Borzyminie, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 roku za słuchanie radia i odgrażanie się Niemcom w wyniku doniesienia na policję niemiecką. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, rozstrzelany kilka dni po uwięzieniu w lasku rusinowskim koło Rypina.

*R.Piotrowsk, Słownik, s.144; MZD/F/719.

Krasiński Edward Bolesław, ur. 10 października 1908 roku w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, syn Jana i Zofii ze Świtalskich. Był nauczycielem szkoły powszechnej w Skrwilnie, pow. Rypin. W kampanii wrześniowej walczył w rejonie Bukowca. Z kotła pod Świeciem wydostał się, unikając niewoli. Wrócił do żony i 18 – miesięcznego synka. Aresztowany został przez Selbstschtz i gestapo 22 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam też zamordowany 2 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Edward Krasiński, sygn. IPN By 161/285; R.Piotrowski, Słownik, s.144; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s. 194 (gdzie data urodzenia 10.10.1910 roku.)

Kraśnicki Juliusz, ur. 26 grudnia 1898 roku s, Konstantego, kierownik szkoły powszechnej w Chrostkowie, pow. Rypin. Aresztowany 25 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany 2 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Juliusz Kraśnicki, sygn. IPN By 161/213; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.194; R.Piotrowski, Słownik, s.144.

Kratkowski Anastazjusz, ur. 14 kwietnia 1930 roku, s. Jana, mieszkał w pow. rypińskim. Osadzony w obozie koncentracyjnym dla małoletnich w Łodzi, zmarł 1 kwietnia 1944 roku. Jako przyczynę śmierci podano gruźlicę płuc.

*J. Witkowski, Hitlerowski obóz.

Krauze Antoni, mieszkał w Okalewie. Rozstrzelany przez Niemców 28 sierpnia 1944 roku. w okolicy Okalewa.

*M.Krajewski, W cieniu wojny, s.357.

Krauze Edmund, ur. 6 listopada 1887 roku, proboszcz parafii Dobrzejewice, pow. lipnowski. Święcenia kapłańskie 9 czerwca 1912 roku. Aresztowany 2 listopada 1939 roku i osadzony w obozach koncentracyjnych: Stutthof od lutego 1940 roku, Sachsenhausen od 9 kwietnia 1940 roku, gdzie zmarł w maju lub czerwcu na zapalenie płuc.

*W.Jacewicz, J.Woś, Martyrologium, T. 6, s.470.

Krawczyk Artur, ur. w 1892 roku,mieszkał w Dobrzyniu n/Drwęcą. Zamordowany w więzieniu gestapo w Bydgoszczy 19 listopada 1943 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.145.

Krawczyk Barbara, ur. w 1924 roku, laborantka, mieszkała w Dobrzyniu n/Drwęcą. Powieszona w więzieniu w Bydgoszczy 22 lutego 1944 roku.

*W.Jastrzębski, Terror, s.213.

Krawczyk Leopold, ur. 31 marca 1904 roku, s. Wojciecha, nauczyciel szkoły powszechnej w Chrostkowie, pow. Rypin. Aresztowany 25 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam też zamordowany 2 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Leopold Krawczyk, sygn. IPN By 161/212; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.224; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.194; R.Piotrowski, Słownik, s.145; M.Walczak, Ludzie nauki, s. 422 (gdzie występuje pod imieniem Leonard)

Krażewski (może Krążewski) Wacław, ur. 2 lipca 1903 roku, s. Jana, robotnik, mieszkał w Bobrownikach, pow Lipno. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę w Obronie Narodowej, za co został aresztowany przez Selbstschulz i rozstrzelany w październiku 1939 roku w lesie koło Karnkowa, pow. Lipno.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Wacław Krażewski, sygn. IPN By 115/576.

Kretkowska Zofia, ur. ok. 1905 roku, współwłaścicielka majątku ziemskiego w Sadłowie, pow. Rypin. Zamordowana w domu rodzinnym przez niemieckiego zarządcę (Treuhendera) Johanna Wawnera 6 listopada 1939 roku.

*P.Gałkowski, Parafia św. Jana Chrzciciela w Sadłowie, s.174; R.Piotrowski, Słownik, s.145.

Kretkowski Bronisław, ur. ok. 1910 roku, s. Jana, mieszkał w Sadłowie, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i zamordowany 4 listopada 1939 roku.

*R.Piotrowskich, Słownik, s.146.

Kretkowski Jan, ur. w 1870 roku, właściciel majątku ziemskiego w Sadłowie, pow. Rypin. Wezwany został do Michałek, wsi zamieszkałej przez osadników niemieckich,pod pretekstem spraw związanych z tamtejszym młynem. Tam został aresztowany przez Selbstschutz i wywieziony do Rypina. Osadzony w areszcie przy ulicy Warszawskiej 20 i zamordowany 4 listopada 1939 roku.

*P.Gałkowski, Parafia św. Jana Chrzciciela w Sadłowie, s.174; R.Piotrowski, Słownik, s.146.

Krępeć Jan, właściciel majątku Podlesie, pow. Rypin. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1916 roku był prezesem Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Gójsku. Aresztowany 10 kwietnia 1940 rok. razem z innymi ziemianami z powiatu prawdopodobnie przewieziony do obozu przejściowego w Działdowie, a następnie do innego obozu. Zamordowany w Mauthausen lub Dachau.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.380; K.Jasiewicz, Lista, s.453.

Krępeć Konrad, ur. 14 marca 1898 roku, s. Szymona, właściciel majątku ziemskiego w Wildnie, pow. Rypin. Aresztowany ze swym szwagrem Feliksem Tyszką 21 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w lasach skrwileńskich na początku listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Konrad Krępeć, sygn. IPN By 115/826; MZD-Arch.146/5; P.Gałkowski, Ziemianie, s.381.

Kruppa Piotr, ur. 1 sierpnia 1903 roku w miejscowości Wiersz. Kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Fabiankach. Aresztowany wraz z nauczycielami z powiatu lipnowskiego, został osadzony w obozie Hohenbruch na terenie Prus Wschodnich. Następnie zesłany do Dachau, gdzie zginął 17 lutego1943 roku

*http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: Edmund Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Dachau 1946); W dotychczasowej literaturze za datę śmierci uznawano dzień 12.02.1945 roku, M.Walczak, Ludzie nauki, s.426, M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.189.

Krusiński Bolesław, ur. 19 lutego 1913 roku, s. Jana, robotnik, mieszkał w Duszotach, gm. Żałe. W 1939 roku został powołany do wojska i dostał się do niewoli niemieckiej. W dniu 23 października 1943 roku został osadzony w obozie koncentracyjnym Buchenwald, a w dniu 29 października 1944 roku przeniesiony do Dora/Mittelbau, gdzie prawdopodobnie zmarł. W 1949 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Bolesław Krusiński, sygn. IPN By 161/364.

Kriger Henryk, ur. 15 sierpnia 1884 roku, s. Adama, administrator majątku ziemskiego w Osieku, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 23 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w lasach skrwileńskich w listopadzie 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.147.

Krysiński Feliks, ur. 10 maja 1924 roku, robotnik, mieszkał w pow. rypińskim.Rozstrzelany przez Jagdkomando 20 sierpnia 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.147; tablica nagrobna na cmentarzu w Świedziebni.

Krzykalski Leon, ur. ok. 1917 roku, rolnik, mieszkał w Czymsku Dużym, pow. Rypin. Rozstrzelany przez Jagdkommando w sierpniu 1944 roku w miejscu zamieszkania.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Czumsk Duży), gdzie występuje pod imieniem Bronisław, lat 23; tablica nagrobna na cmentarzu w Gójsku (gdzie podany wiek 27 lat).

Krzywiński Józef, ur. 24 stycznia 1898 roku w Ugoszczu s. Bronisława i Władysławy z Głowackich, nauczyciel,kierownik szkoły powszechnej w Trąbinie, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul Warszawskiej 20, zamordowany 2 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Krzywiński, sygn. IPN By 161/95; P.Gałkowski, Brzuze, s.258; M.Krajewski, W cieniu wojny, s.322; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.194; R.Piotrowski, Słownik, s. 148.

Krzywosiński Franciszek, kierownik szkoły powszechnej w Jarczewie koło Skępego. Aresztowany i zesłany do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zmarł 15 września 1940roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45 r. s 221; Pewną trudność w identyfikacji tej osoby w dotychczasowej literaturze powoduje fakt, że Z. Góźdź, T. Pawłowski, autorzy pracy „Wierni Bogu i Ojczyźnie”, pomylili Franciszka Krzywosińskiego z Franciszkiem Krzywosieckim, ur. 23.09.1885 r. kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej w Jaraczewie, pow. gnieźnieński, woj. Poznańskie. Aresztowany przez gestapo został on zesłany do obozu w Mauthausen-Gusen, następnie przeniesiony do Dachau, gdzie zginął zamordowany 7 listopada 1940 roku.  Z.Góźdź, T.Pawłowski, Wierni Bogu i Ojczyźnie, s.27, R.Piotrowski, Słownik, s.148.

Kubacki Kazimierz, nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Obrowie. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen –Gusen i tam zamordowany w 1941 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.221; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.189; M.Walczak, Ludzie nauki s.431, gdzie jako datę śmierci podano rok 1943.

Kucharski Edward, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Olesznie. Zginął w czasie działań wojennych we wrześniu 1939 roku.

M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.189; M.Walczak, Ludzie nauki, s.434.

Kucharski Stanisław, nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Bobrownikach, pow. Lipno. Aresztowany przez Selbstschutz 17.10.1939 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau, gdzie zmarł 12.12.1940 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.222; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.189; M.Walczak, Ludzie nauki, s.434.

Kuciński Jan, ur. 24 sierpnia 1900 roku, s. Leona, rolnik, mieszkał w Okalewie., żołnierz AK. Aresztowany przez gestapo w maju 1943 roku w miejscu zamieszkania. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof. Zamordowany w czasie ewakuacji więźniów 15 marca 1945 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.149.

Kuciński Kazimierz, ur. 9 października 1899 roku, s. Aleksandra, mieszkał w Bałdowie. Aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie. Zamordowany w styczniu 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Kazimierz Kuciński, sygn. IPN By 115/382.

Kuczmarski Józef, ur. 19 marca 1899 roku, s. Józefa. Rolnik zamieszkały w Osieku, pow. Lipno. W dniu 12 października 1944 roku aresztowany i osadzony w KL Stutthof, gdzie zmarł w 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Kuczmarski, sygn. IPN By 115/82.

Kujawska Helena, ur. 15 marca 1888 roku. Mieszkała w Skępem. Podejrzewana o współpracę z partyzantami, rozstrzelana przez Jagdkommando 5 stycznia 1945 roku na terenie piaskowni we wsi Ligowo, pow. Lipno.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Helena Kujawska, sygn. IPN By 115/900; W.Drzewiecki, Walka, s.104.

Kujawski Antoni, ur. 9 czerwca 1901 roku, s. Wincentego, mieszkał we wsi Okrąg, pow. lipnowski. Aresztowany przez Niemców w dniu 10 marca 1940 roku i wywieziony w nieznanym kierunku. W 1948 roku uznany za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Antoni Kujawski, sygn. IPN By 115/331.

Kulczewska Łucja (z domu Dembowska), ur. w Rogowie koło Rypina, kierownik szkoły powszechnej w Czyżewie, pow. Rypin. Aresztowana w październiku 1939 roku wraz z mężem Mieczysławem Kulczewskim, inżynierem. Więzieni w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam też zamordowani 2 listopada 1939 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP nr 9/45, s.224; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.194; R.Piotrowski, Słownik, s.150.

Kulczewski Mieczysław, inżynier, mąż Łucji, mieszkał w Czyżewie, pow. Rypin. Aresztowany wraz z żoną w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany 02.11.1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.150.

Kuligowki Stanisław, mieszkał w Skępem. Rozstrzelany przez Jagdkommando jesienią 1944 roku za współpracę z polskim podziemniem.

R.Lewandowski, Martyrologia, s. 10.

Kulwicki Feliks, ur. w 1905 roku, rolnik, mieszkał w Janowie, pow. Rypin, członek konspiracyjnej organizacji Orzeł Biały.Aresztowany przez gestapo 21 maja 1941 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, następnie przywieziony do więzienia w Lipnie i powieszony 22 stycznia 1942 roku.

*J.Nadolska, Ofiary drugiej wojny, s. 185; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Świedziebnia), R.Piotrowski, Słownik, s.150.

Kułakowski Jan, ur. ok. 1898 roku, nauczyciel szkoły powszechnej w Skrwilnie. Aresztowany 22 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w końcu października 1939 roku w lasach skrwileńskich.

*Dziennik Urzędowy KOSP nr 9/45, s.224; R.Piotrowski, Słownik, s.151; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.194; M.Walczak, Ludzie nauki, s.440 (gdzie występuje pod imieniem Antoni).

Kupka Marian, ur. w 1909 roku, mieszkał w Kowalkach. Aresztowany wraz z grupą 11 osób zamieszkałych w tej wsi przez gestapo. Więziony w Bydgoszczy, zamordowany 4 kwietnia 1944.roku.

*W.Jastrzębski, Terror i zbrodnia, s.213; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Kowalki).

Kupiecki Jan, ur. w 1896 roku, powiatowy instruktor straży pożarnej, mieszkał w Lipnie. Oskarżony niesłusznie o napad na członka SS. Rozstrzenany przez gestapo na rynku w Lipnie, w egzekucji publicznej 3 listopada 1940 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.151.

Kurządkowski Bogdan, ur. 7 października 1913 roku,s. Edwarda, technik mechanik, mieszkał w Rypinie, żołnierz AK. W połowie maja 1943 roku, w obawie przed aresztowaniem wyjechał do Sochaczewa. W czerwcu tegoż roku został aresztowany przez gestapo we wsi Okopy, gm. Kozłów Biskupi, pow. Sochaczew. Więziony w Sochaczewie. W dniu 21 czerwca 1943 roku rozstrzelany w miejscowości Boryszów pod Sochaczewem.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Bogdan Kurządkowski, sygn. IPN By 161/300.

Kustrzyński Władysław, ur. 14 września 1893 roku, s. Jana, mieszkał w Skępem, pow. Lipno. Rozstrzelany w więzieniu gestapo w Toruniu 13 listopada 1943 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Władysław Kustrzyński, sygn. IPN By 115/766.

Kutermankiewicz Antoni,ur. 20 października 1903 roku w miejscowości Bobiecko, s. Jana,nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Tłuchowie, pow. Lipno. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen – Gusen i tam zamordowany 1 września 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Antoni Kutermankiewicz, sygn. IPN By 115/212;Dziennik Urzędowy KOSP, nr. 9/45, s.222; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.189; M.Walczak, Ludzie nauki, s.445, gdzie jako miejsce pracy podano szkołę w miejscowości Czarne.

Kutz Franciszek, ur. 21 lipca 1894 roku, s. Józefa, mieszkał w Lubiczu, pow. Lipno. Aresztowany jesienią 1939 roku. Prawdopodobnie został rozstrzelany. W 1951 roku. sąd uznał go zamarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Franciszek Kutz, sygn. IPN By 115/689.

Kuziemkowski Klemens, ur. ok. 1904 roku, rolnik, mieszkał w Suminie, pow. Lipno. Oskarżonyzostał przed gestapo przez miejscowych kolonistów niemieckich o to, że w dniu 3 września 1939 roku brał udział w ich ewakuowaniu ze wsi Sumin. 27 października 1939 roku został rozstrzelany przez Selbstschutz.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.4.

Kuzio Włodzimierz Kazimierz, ur. 29 marca 1909 roku w Sanoku. Ksiądz, wikary parafii Lipno. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 czerwca 1935 roku. Aresztowany 23 października 1939 roku i więziony w Toruniu, w Forcie VII i w Gdańsku. Przeszedł przez kilka obozów koncentracyjnych. Od 14 grudnia 1940 roku przebywał w obozie koncentracyjnym Dachau, gdzie zmarł 11 czerwca 1942 r. jako numer obozowy 22424.

*E.Chart, Spis pomordowanych Polaków, s.135; W. Jacewicz, J.Woś, Martyrologium, T. 6, s.474; J.Adamska, J. Sziling, Polscy księża, s.82 (gdzie jako datę śmierci podano dzień 11 lipca 1942 roku.); M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 1, s.541.

Kuźmiński Lucjan, ur. w 1898 roku,rolnik, mieszkał we wsi Źródła, pow. Lipno. Podejrzany o utrzymywanie kontaktów z partyzantami, rozstrzelany przez Jagdkommando w miejscu zamieszkania 12 listopada 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.152.

Kwaśniewski Ignacy, mieszkał w Rypinie. Rozstrzelany w październiku 1939 roku, w lasku rusinowskim koło Rypina.

*Tamże.

Kwaśniewski Juliusz, ur. w 1905 roku, nauczyciel szkoły powszechnej w Rypinie. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen- Gusen i tam zamordowany 14 września 1941 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.224; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.194; R.Piotrowski, Słownik, s.152.

Kwiatkowska Helena, ur. w 1919 roku, robotnica, mieszkała w Dobrzyniu n/ Wisłą. Podejrzana o utrzymywanie kontaktów z partyzantami. Rozstrzelana przez Jagdkommando w Ligowie, pow. Lipno 23 grudnia 1944 roku.

*Tamże, s. 153.

Kwiatkowski Adam, ur. ok. 1921 roku,mieszkał w Korzeniewie, pow. Rypin. Aresztowany przez Jagdkommando we wrześniu 1944 roku i natychmiast rozstrzelany w Kosiorach, pow. Rypin.

*R.Piotrowski, Słownik, s.153; Rel. Henryka Gencla.

Kwiatkowski Franciszek, rolnik, mieszkał w Głodowie, pow. Lipno. Osadzony w obozie Babie Doły, z którego usiłował zbiec. Został przez Niemców schwytany i osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, w którym poniósł śmierć.

*R.Specjalski, Lipno i okolice, s.45.

Kwiatkowski Władysław, ur. 5 stycznia 1888 roku, nauczyciel Szkoły Powszechnej w Dulsku, pow. Rypin. Aresztowany 22 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany 2 listopada 1939 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.224; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.194; R.Piotrowski, Słownik, s.153.