Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

LLandie Stanisław, syn Edwarda, ur. w 1884 roku. Konsul polski w Detroit, przeniesiony do Warszawy. W 1928 roku był dyrektorem departamentu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Po powrocie z USA, w 1921 roku nabył majątek Lubin, pow. Lipno. Ukończył studia ekonomiczne w USA. Członek lipnowskiego oddziału Związku Ziemian. Aresztowany przez Niemców 24 października 1939 roku na fikcyjnym zebraniu ziemian w Lipnie. Wywieziony w okolice Królewca (Rudau), gdzie zaginął bez wieści.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.381; K.Jasiewicz, Lista, s.560.

Lasocki Stanisław, ur. 27 marca 1885 roku,s. Stanisława, kupiec,mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo 10.04.1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau i tam zamorowany 30 listopada 1940 roku jako numer obozowy 19634.

*R.Piotrowski, Słownik, s.154; E. Chart, Spis pomordowanych Polaków, s.139.

Lasko Julian, kierownik szkoły powszechnej w Leniach Małych, pow. Lipno. Osadzony w obozie w Dachau i tam zamordowany.

*Z.Góźdź, T.Pawłowski, Wierni Bogu i Ojczyźnie, s.27; M.Walczak, Ludzie nauki, s.451; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.189.

Laskowski Czesław, ur. 20 września 1903 roku, szewc, mieszkał w Kikole, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau. Zamordowany w komorze gazowej w Hatheim koło Linzu 16 lutego 1942 roku jako numer obozowy 14384.

*R.Piotrowski, Słownik, s.154.

Laudencki Józef, ur.16 marca 1893 roku, rzeźnik, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen –Gusen. Zmarł w szpitalu obozowym 17 czerwca 1942 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Laudencki, sygn. IPN By 161/56; Tablica nagrobna na cmentarzu parafialnym w Rypinie.

Lawrenc Czesław, 28 sierpnia 1908 roku, s. Józefa, rolnik, mieszkał w Skrwilnie, pow. Rypin. Osadzony w obozie koncentracyjnym Oranienburg. Ostatnią wiadomość od męża otrzymała żona 19 stycznia 1945 roku. W 1948 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Czesław Lawrenc, sygn. IPN By 161/252.

Lejmanowicz Henryk, ur. 22 sierpnia 1929 roku, s. Henryka, zginął 15 marca 1945 roku podczas bombardowania miejscowości Szpetel.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Henryk Lejmanowicz, sygn. IPN By 115/574.

Lemańska Stefania, ur. w 1910 roku, krawcowa, mieszkała w Kosiorach, pow. Rypin. Rozstrzelana przez Jagdkommando w miejscu zamieszkania we wrześniu 1944 roku. Posądzona o kontakty z partyzantami.

*P.Gałkowski, R.Piotrowski, Rogowo, s.264.

Leszczyński Szczepan, ur. 26 grudnia 1890 roku, syn Józefa i Wiktorii z domu Dąbrowskiej. W latach trzydziestych okresu międzywojennego stałym miejscem jego zamieszkania była Brodnica. Był aktywnym członkiem Związku Zachodniego i działaczem różnych stowarzyszeń kulturalnych. Z zawodu stolarz, później zajmował się handlem, prowadząc przed wybuchem wojny sklep w Skrwilnie, pow. Rypin. Tam został aresztowany przez Selbstschutz i na miejscu rozstrzelany w październiku 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.155.

Leśniewski Jan, ur. 31 stycznia 1899 roku, s. Józefa, piekarz, mieszkał we wsi Przylasek, pow.Rypin. Osadzony w obozie koncentracyjnym Oświęcim i tam zamordowany 4 listopada 1944 roku.

*Tamże.

Leśniewski Stanisław, ur. 5 stycznia 1918 roku, s. Władysława, rzeźnik, mieszkał w Kosiorach, pow. Rypin. Aresztowany w miejscu zamieszkania 11 marca 1941 roku. Więziony w Rypinie, Brodnicy i Koronowie. Następnie osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i tam zamordowany 14 lutego 1943 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Leśniewski, sygn. IPN By 161/337; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Czumsk Duży, Urszulewo).

Lewandowska Genowefa,mieszkała w Żagnie. Pracowała w konspiracji, przechowując osoby zagrożone przez gestapo. Udzielała pomocy oddziałom partyzanckim. Sama wychowywała dwójkę małych dzieci. Mąż jej już od pierwszch miesięcy okupacji przebywał na robotach przymusowych w Niemczech. W dniu 24 grudnia 1944 roku została aresztowana przez Jagdkommando, skuta łańcuchami i odprowadzona do Ligowa. Następnego dnia w czasie masowej egzakucji rozstrzelana.

*M.Krajewski, W cieniu wojny, s.286.

Lewandowska Janina, ur. 10 kwietnia 1916 roku, c. Leona, mieszkała w Okalewie, pow. Rypin.Aresztowana 28 września 1944 roku w miejscu zamieszkania z rodzicami i dwoma siostrami ( nazwisk i imion w aktach nie podano) przez żandarmerię niemiecką. Cała rodzina udzielała pomocy partyzantom. Wywieziono ich w nieznanym kierunku. W 1948 roku sąd uznał wszystkich wywiezionych z tej rodziny za zmarłych.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Janina Lewandowska, sygn. IPN By 161/302.

Lewandowska Kazimiera, ur. 3 marca 1896 roku, c. Adama, mieszkała we wsi Łąkie, pow. Lipno. Osadzona w obozie koncentracyjnym Buchenwald, gdzie zmarła w 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Kazimiera Lewandowska, sygn. IPN By 115/749.

Lewandowska Kornelia, ur. 20 listopada 1912 roku, c. Antoniego, mieszkała w Małej Wólce. Aresztowana przez Niemców i osadzona w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Zamordowana 30 maja 1943 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Kornelia Lewandowska, sygn. IPN By 115/354.

Lewandowska Stanisława (z domu Kamińska), ur. 10 sierpnia 1912 roku w Wólce Przywitowskiej, c. Władysława i Ewy z Topolewskich. W 1942 roku aresztowana przez Niemców i osadzona w więzieniu w Fordonie koło Bydgoszczy. W maju 1943 roku żandarm Niemiecki poinformował męża Stanisławy Feliksa o tym, że jego żona nie żyje. W 1949 roku sąd uznał ją za zmarłą.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisława Lewandowska, sygn. IPN By 161/60.

Lewandowski Aleksander, ur. 18 listopada 1909 roku, s. Józefa, mieszkał w Dobrzyniu n/ Drwęcą, pow. Rypin. W czasie działań wojennych we wrześniu 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej i osadzony został w Stalagu III B – 255, a następnie wysłany do obozu pracy. Ostatnią wiadomość o sobie przekazał żonie w 1943 roku. W 1950 r. sąd uznał go za zmarłego.

*R.Piotrowski, Słownik, s.156.

Lewandowski Bolesław, ur. ok. 1908 roku, mieszał we wsi Kierz Półwieski, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ulicy Warszawskiej 20 i tam zamordowany.

*Tamże.

Lewandowski Feliks, mieszkał na Kolonii Chalin, pow. Lipno. Rozstrzelany w Łagiewnikach 17 grudnia 1944 roku przez żandarmów z Dobrzynia n/Wisłą.

R.Lewandowski, Martyrologia, s.12.

Lewandowski Franciszek, nauczyciel, kierownik Szkoły Powszechnej w Trutowie, pow. Lipno. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i tam zamordowany 11 lutego 1941 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.222, M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.189; M.Walczak, Ludzie nauki, s.457.

Lewandowski Jan, ur. 28 października 1895 roku, s. Antoniego, nauczyciel szkoły powszechnej, mieszkał w Płomianach, pow. Lipno. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 roku Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen – Gusen i tam zamordowany 11 listopada 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Lewandowski, sygn. IPN By 115/239; Dziennik Urzędowy KOSP nr 9/45, s. 222; w literaturze jako miejsce śmierci wskazany jest obóz w Dachau, M.Walczak, Ludzie nauki, s.457; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.189.

Lewandowski Jan, ur. w 1922 roku. mieszkał w powiecie lipnowskim. Rozstrzelany przez Jagdkommando 12 października 1944 roku. we wsi Źródła lub Moczadła za rzekomy kontakt z partyzantami.

*W.Drzewiecki, Walka, s.104; R.Lewandowski, Martyrologia, s.11.

Lewandowski Jan, mieszkał we wsi Pręczki, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 roku przez Selbstschutz został osadzony w więzieniu w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Prawdopodobnie zamordowany w lasie skrwilneńskim.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Pręczki).

Lewandowski Leonard, ur. 28 czerwca 1895 roku, s. Antoniego, rolnik, mieszkał w Okalewie, pow. Rypin. Aresztowany przez gestapo w miejscu zamieszkania 8 maja 1943 roku. Więziony w Rypinie i Grudziądzu, a następnie osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof. Zginął w początkach marca 1945 roku w Wejherowie w czasie ewakuacji więźniów.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Leonard Lewandowski, sygn. IPN By 161/293.

Lewandowski Marek, ur. 13 września 1896 roku, s. Agnieszki, mieszkał w Lubinie, pow. Lipno. Wywieziony na przymusowe, zmarł we wrześniu 1942 roku w szpitalu w Starogardzie. W 1954 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Marek Lewandowski, sygn. IPN By 115/793.

Lewandowski Mieczysław, ur. 15 grudnia 1902 roku, s. Tomasza, mieszkał w Ostrowitem, pow. Lipno. Aresztowany przez Niemców jesienią 1939 roku. Prawdopodobnie rozstrzelany przez Selbstschutz. W 1954 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Mieczysław Lewandowski, sygn. IPN By 115/794.

Lewandowski Tomasz, ur. 21 grudnia 1899 roku, s. Józefa, mieszkał we wsi Lisiny, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof tam też zamordowany 24 czerwca 1943 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Tomasz Lewandowski, sygn. IPN By 115/457.

Lewandowski Wiktor, ur. 10 stycznia 1927 roku w Warszawie, mieszkał w Boguszewcu, pow. Rypin. Aresztowany przez Gestapo, został osadzony w obozie Stutthof, gdzie zmarł w dniu 24 czerwca 1943 roku.

*Stutthof.org; http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: Baza danych ITS Arolsen).

Lewandowski Władysław, ur. 17 kwietnia 1904 roku, s. Marcina, mieszał w Suminie, pow. Lipno. Wywieziony na roboty przymusowe do Starogardu, został zamordowany 4 marca 1945 roku w Skórczu

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Władysław Lewandowski, sygn. IPN By 115/679.

Lewicki Józef, ur. 11 grudnia 1886 roku, s. Piotra, mieszkał w Lipnie. Od sierpnia 1942 roku robotnik przymusowy w Elblągu. Nastepnie wywieziony do Gdańska, gdzie zmarł 31 marca 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Lewicki, sygn. IPN By 115/76.

Lewkowicz Zdzisław, ur. ok. 1918 roku, rolnik, mieszkał we wsi Nowiny (obecnie część wsi Piskorczyn), pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany przez Selbstschutz w lasach skrwileńskich w październiku 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.158; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Piskorczyn).

Leżyński Edward, mieszkał w Kosiorach, pow. Rypin. Aresztowany przez żandarmerię ze Szczutowa, za rzekomo wrogie wypowiedzi przeciwko Niemcom. Osadzony w obozie Stutthof, gdzie zmarł.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, sygn. IPN BY 26/40 (Kosiory).

Liedtkie Zygmunt, ur. w 1898 roku. Nauczyciel szkoły powszechnej w miejscowości Barany. Zginął w czasie działań wojennych.

*M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.189.

Ligowski Kazimierz, ur. w 1916 roku, mieszkał we wsi Kochonie, pow. Lipno. Więziony w Bydgoszczy, zamordowany 14 grudnia 1943 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.160.

Linowska (imienia nie udało się ustalić)prawdopodobnie żona niżej wymienionego Władysława. Rozstrzelana przez Jagdkommando ok. 19 września 1944 roku w żwirowni w Ligowie, pow. Lipno.

*W.Drzewiecki, Walka, s.103.

Linowski Jan Stefan, ur. 21 stycznia 1906 roku, syn Mieczysława. Właściciel majątku Steklin, pow. Lipno. Członek lipnowskiego oddziału Związku Ziemian. Aresztowany przez Niemców 24 października 1939 roku na fikcyjnym zebraniu ziemian w Lipnie. Wywieziony w okolice Królewca (Rudau), gdzie zaginął bez wieści.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Linowski, sygn. IPN By 115/267; P.Gałkowski, Ziemianie, s.381; K.Jasiewicz, Lista, s.582.

Linowski Władysław, ur. w 1890 roku, mieszkał we wsi Orzeszyn, pow. Lipno.Rozstrzelany w miejscu zamieszkania przez Jagdkommando 18 września 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.160.

Lipczyński Władysław Michał, ur. w 1880 roku, właściciel majątku Złotopole, pow. Lipno, w latach 1926-1939. Członek lipnowskiego oddziału Związku Ziemian. Aresztowany przez Niemców 24 października 1939 roku na fikcyjnym zebraniu ziemian w Lipnie. Wywieziony w okolice Królewca (Rudau), zaginął bez wieści. Według innej wersji został odłączony od grupy, ponieważ zachorował, ale wkrótce później zmarł na zapalenie płuc w szpitalu polowym.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.381; K.Jasiewicz, Lista, s.582.

Lisicki Bronisław, ur. w 1900 roku, kupiec, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym. Prawdopodobnie zmarł w Mauthausen w dniu 29 stycznia 1941 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj.

Lisicki Dionizy, lat 25, mieszkał we wsi Agnieszkowo, pow. Rypin. Podejrzany o udzielanie pomocy partyzantom. Rozstrzelany ze swoim ojcem przez Jagdkommando, w miejscu zamieszkania, w październiku w dniu 8 października 1944 roku.

*M.Krajewski, W cieniu wojny, s.284; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40.

Lisicki Józef, ur. 17 marca 1901 roku w Wymyślinie, nauczyciel szkoły powszechnej w Osówce, pow. Lipno. Zmarł 16 kwietnia 1941 roku w Związku Radzieckim.

*Z.Góźdź, T.Pawłowski, Wierni Bogu, s.27; M.Krajewski; Przerwana lekcja, s.189.

Lisicki Władysław, ojciec wymienionego wyżej Dionizego, mieszkał we wsi Agnieszkowo, pow. Rypin. Podejrzany o udzielanie pomocy partyzantom. Rozstrzelany wraz z zięciem Stanisławem Bednarskim przez Jagdkommando, w miejscu zamieszkania, w dniu 4 października 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, k.118, sygn. IPN BY 26/40.

Lisiecki Jan, ur. w 1921 roku, mieszkał w Świedziebni, pow. Rypin. Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachu i tam zamordowany w 1945 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.162.

Lisowska (imienia nie udało się ustalić) rolniczka z Grzeszyna, pow Lipno. Zamordowana przez Jagdkommando między 13 a 19 września 1944 roku.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.11.

Lissowski Czesław Józef, ur. 13 stycznia 1895 roku, s. Franciszka, ksiądz, wikariusz i prefekt parafii św. Trójcy w Rypinie. Po ukończeniu szkoły początkowej wstąpił do Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie. Po trzech latach nauki ukończył tę szkołę i został nauczycielem szkoły elementarnej w Gołkowie, pow. Rypin. Wkrótce zrezygnował z tej posady i rozpoczął dalszą naukę w liceum diecezjalnym w Płocku. Następnie ukończył Wyższe Seminarium Duchowne, przyjmując 19 maja 1923 roku święcenia kapłańskie. Staraniem ks. proboszcza Stanisława Gogolewskiego, otrzymał nominację na wikariusza i prefekta w parafii św. Trójcy w Rypinie. Pracował niezwykle sumiennie jako prefekt szkół rypińskich. Miał też zamiłowania naukowe. Wydał m.in. Powstanie styczniowe w ziemi dobrzyńskiej,które stanowi do dziś niezastąpione źródło poznania dla badaczy tego okresu.

W sierpniu 1939 roku powołany został do wojska w charakterze kapelana. W czasie działań wojennych dostał się do niewoli niemieckiej i osadzony został w obozie oficerskim dla jeńców wojennych.  Ale już w kwietniu 1940 r. niezgodnie z prawem wojny, wywieziony do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Brany był do ciężkiej pracy, co spowodowało, że zapadł na zdrowiu. Na początku lipca 1942 roku, z grupą kapelanów i inwalidów wywieziony został do obozu koncentracyjnego Dachau. Zmarł w dniu 15 listopada 1942 roku w szpitalu obozowym na bloku 7 jako numer 31220.

*M.Krajewski, Eksterminacja, s.161;M.M. Grzybowski, Martyrologium, s.94-95.

Lissowski Karol, ur. w 1902 roku, syn Leona i Heleny z Chrzanowskich. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej jako ochotnik w 4 pułku ułanów. W 1919 roku w walkach pod Lwowem stracił nogę. Po śmierci ojca w 1931 roku otrzymał majątek Kijaszkowo, pow. Lipno, którym zarządzał do 1939 roku. W czasie okupacji działał w ZWZ. Był kurierem na trasie Warszawa-Paryż. Za działalność tę otrzymał Krzyż Walecznych. Aresztowany przez Niemców w Krakowie, w czasie przenoszenia meldunków, skierowany do obozu w Oświęcimiu, gdzie został zamordowany.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.381-382; K.Jasiewicz, Lista, s.586.

Litwiński Jan, ur. ok. 1897 roku, ziemianin ze wsi Mazowsze, pow. Lipno. Mieszkał u swojego szwagra Jana Rudowskiego w Półwiesku, pow. Rypin. Tam został aresztowany. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tu został zamordowany.

*R.Piotrowski, Słownik, s.170; P.Gałkowski, Z.Żuchowski, Wąpielsk, s.318.

Lorentz, rolnik z Huty, pow. Lipno. Za odmowę podpisania listy narodowości niemieckiej zesłany do obozu koncentracyjnego w Dachau, w którym został zamordowany.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.21.

Luliński Edward, ur. 13 października 1902 roku, s. Wojciecha i Józefy, pracownik umysłowy, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen- Gusen, gdzie zmarł 10 sierpnia 1940 roku.

*MZD-Arch, Akt zgonu Edwarda Lulińskiego, wystawiony w Mauthausen 15 sierpnia 1940 roku.

Luliński Stanisław, ur. 27 września 1907 roku, s. Wojciecha i Józefy, rodzony brat Edwarda, pracownik umysłowy, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen –Gusen, gdzie zmarł 29 lipca 1941 roku, jako numer obozowy 22769.

*MZD-Arch, Akt zgonu Stanisława Lulińskiego, wystawiony w Mauthausen 31 lipca 1941 roku.

Luliński Wacław, mieszkał w Józefowie, pow Lipno.Po dekonspiracji AK w maju 1943 roku został zamknięty w więzieniu gestapo w Grudziądzu i tam zamordowany.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.8.

Luliński Władysław, s. Wacława, żołnierz AK, podobnie jak ojciec, został zamordowany przez gestapo w więzieniu w Grudziądzu.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.8.