Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

ŁŁapkiewicz Teodozja, ur. 10 kwietnia 1915 roku, c. Józefa, nauczycielka Gimnazjum Miejskiego w Rypinie. Aresztowana przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Zamordowana przez Hermana Knifalla – Komendanta Powiatowego Selbstschutzu w Rypinie 5 listopada 1939 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.223; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.194; R.Piotrowski, Słownik, s.164.

Łapkiewicz Jan, ur. 31 października 1897 roku w Suminie, s. Marcina, rolnik, mieszkał w Kretkach Małych, pow. Rypin. W dniu 18 września 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej jako żołnierz polski i przebywał w Stalagu VI A. Z obozu jenieckiego skierowany został na roboty przymusowe. Tam aresztowany i osadzony w dniu 15 marca 1944 roku obozie koncentracyjnym Buchenwald. Ostatnią wiadomość o mężu żona otrzymała 1944 roku. W 1956 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Kretki Małe).

Łapkiewicz Józef, ur. 12 września 1912 roku we wsi Długie, mieszkał w Suminie, pow. Rypin. Aresztowany przez Gestapo, został osadzony w dniu 28 stycznia 1943 roku w obozie Stutthof , gdzie zmarł w dniu 20 marca 1943 roku.

*Stutthof.org.

Łasiewski Władysław, ur. 15 września 1893 roku, s. Kazimierza, mieszkał w Rypinie. W 1940 roku aresztowany i osadzony w obozie Mauthausen, gdzie zmarł 25 grudnia 1940 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Władysław Łasiewski, sygn. IPN By 161/501.

Łaszkiewicz Genowefa, ur. 14 kwietnia 1914 roku, c. Leona, mieszkała w Janowie, pow. Rypin. Aresztowana w miejscu zamieszkania 28 września 1944 roku. Podejrzana o współpracę z partyzantami. Prawdopodobnie rozstrzelana w okolicznych lasach 29 września 1944 roku. W 1946 roku sąd uznał ją za zmarłą.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Genowefa Łaszkiewicz, sygn. IPN By 161/31.

Łaszkiewicz Roman, ur. ok. 1925 roku, robotnik, mieszkał w Urszulewie, pow. Rypin. Pracował u niemieckiego rolnika w Skudzawach, pow. Rypin. Aresztowany przez Jagdkommando i natychmiast rozstrzelany 16 sierpnia 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s. 64; Tablica nagrobna na cmentarzu w Szczutowie.

Ławicki Jan, ur. ok. 1919 roku, mieszkał w Likcu, pow. Rypin. Rozstrzelany we wrześniu 1939 r. wraz z braćmi, Teodorem i Stanisławem, nad jeziorem Głęboczek koło Nadroża, pow. Rypin przez żołnierzy Wehrmachtu.

*R.Piotrowski, Słownik, s.165.

Ławicki Stanisław, ur. ok. 1922 roku, mieszkał w Likcu, pow. Rypin. Rozstrzelany we wrześniu 1939 roku nad jeziorem Głęboczek koło Nadroża, pow. Rypin przez żołnierzy Wehrmachtu.

*Tamże.

Ławicki Teodor, ur. ok. 1917 roku, mieszkał w Likcu, pow. Rypin. Rozstrzelany we wrześniu 1939 roku nad jeziorem Głęboczek koła Nadroża, pow. Rypin przez żołnierzy Wehrmachtu.

*Tamże.

Łątkiewicz Stanisław, ur. 19 października 1901 roku, s. Wojciecha, nauczyciel gimnazjum w Wymyślinie, pow. Lipno. Aresztowany w październiku 1939 roku Osadzony w obozie koncentracyjnym Hohenbruch, gdzie zmarł 26 października 1940 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Łątkiewicz, sygn. IPN By 115/183.

Łempicki Ludwik, ur. 20 lipca 1905 roku w Toruniu, syn Józefa. Właściciel majątku Płonne, pow. Rypin. Ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i wydział prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Był aktywnym działaczem Związku Ludowo-Narodowego, Polskiego Związku Zachodniego (wcześniej Związek Obrony Kresów Zachodnich). Czynnie uczestniczył w pracach Związku Ziemian powiatu rypińskiego. We wrześniu 1939 roku nie wyjechał z majątku. Zgłosił się ochotniczo do wojska, lecz po badaniach lekarskich nie został zmobilizowany i wrócił do Płonnego. W dniu 20 października 1939 roku został aresztowany przez rypiński Selbstschutz, a następnie zamordowany i pochowany prawdopodobnie na rypińskim stadionie.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s. 83; K.Jasiewicz, Lista, s.601; M.Krajewski, W cieniu wojny, s.63; R.Piotrowski, Słownik, s.168.

Łopatko Antoni, ur. 15 stycznia 1887 roku, s. Jana i Franciszki z Jareckich, policjant, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w lasku rusinowskim koło Rypina lub w lasach skrwileńskich 10 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Antoni Łopatko, sygn. IPN By 161/202.

Łoszewski Władysław, ur.15 września 1893 roku, s. Stanisława, drogomistrz, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo w kwietniu 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i tam zamordowany 25 grudnia 1940 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.166.

Łukowski Adam, ur. 13 października 1919 roku (inna wersja: 3 maja 1913 roku) w Suminie, pow. Rypin s. Wiktora. Robotnik, mieszkał w Kowalkach. Aresztowany przez gestapo 7 listopada 1943 roku za przynależność do GL-AL. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen, gdzie zmarł w dniu 7 marca 1945 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: KZ-Gedenkstätte Mauthausen); A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Kowalki).

Łydka Czesława, ur. 20 marca 1912 roku, c. Wiktora, mieszkała w Okalewku, pow. Rypin. Aresztowana wraz z mężem Wincentym w miejscu zamieszkania 29 września 1944 roku. Podejrzana o udzielanie pomocy partyzantom, została rozstrzelana przez żandarmerię i Jagdkommando.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Czesław Łydka, sygn. IPN By 161/493.

Łydka Wincenty, ur. 26 sierpnia 1906 roku, s. Jana, rolnik, mieszkał w Okalewku, pow. Rypin. Aresztowany wraz z żoną Czesławą w miejscu zamieszkania 29 września 1944 roku. Podejrzany o udzielanie pomocy partyzantom, został rozstrzelany przez żandarmerię i Jagdkommando. W 1951 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Wincenty Łydka, sygn. IPN By 161/484.