Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

M


do N


Macholiński Antoni, ur. 1 stycznia 1892 roku w miejscowości Oleśnik pow. Rypin i tam zamieszkały. Aresztowany przez Niemców został osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof pod numerem 1361, gdzie zmarł 21 października 1940 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj; http://stutthof.org.

Maciejewski Piotr, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ulicy Warszawskiej 20 i po kilku dniach rozstrzelany w lasku rusinowskim koło Rypina.

*R.Piotrowski, Słownik, s.166.

Mackiewicz (Maćkiewicz) Stanisław, ur. 25 lutego 1904 roku w Lubiankach koło Chrostkowa, s. Jana i Apoloni z Gagasińskich, nauczyciel Szkoły Powszechnej w Zbójnie, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 18 października 1939 roku w miejscu zamieszkania. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany 2 listopada 1939 roku. W dniu 25 czerwca 1947 roku Sąd Grodzki w Rypinie uznał go za zmarłego i oznaczył datę jego śmierci na dzień 31 października 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Mackiewicz, sygn. IPN By 161/50; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.194; R. Piotrowski, Słownik, s.166.

Mackiewicz Władysław, ur.w 1903 oku., mieszkał w Lipnie. Oskarżony niesłusznie o napad na członka SS. Rozstrzelany w Lipnie na rynku 3 listopada 1940 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.167.

Magalski Bronisław, ur. ok. 1918 roku, mieszkał w Rusinowie, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku, za rzekome pobicie dwóch Niemców, uwięziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany.

*R.Piotrowski, Słownik, s.167: A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Rusinowo).

Magalski Wiktor, ur. 15 stycznia 1909 roku, s. Józefa, mieszkał w Świedziebni, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany.

*R.Piotrowski, Słownik, s.167.

Majewski Antoni, ur. ok. 1879 roku, rolnik, mieszkał w Suminie pow. Lipno. Oskarżony został przez miejscowego Niemca o to, że w dniu 3 września 1939 roku brał udział w ewakuowaniu kolonistów niemieckich ze wsi Sumin. Rozstrzelany 27 października 1939 roku przez Selbstschutz i gestapo w Lipnie za szpitalem przy ul. Włocławskiej.

*R.Piotrowski, Słownik, s.167.

Majewski Jerzy, ur. ok. 1922 roku, s. Antoniego, mieszkał w Suminie, pow. Lipno. Oskarżony został przez miejscowego Niemca o to, że w dniu 3 września 1939 roku brał udział w ewakuowaniu kolonistów niemieckich ze wsi Sumin. Rozstrzelany 27 października 1939 roku przez Selbstschutz i gestapo w Lipnie za szpitalem przy ul. Włocławskiej.

*Tamże.

Majewski Zenon, ur. ok. 1920 roku, s. Antoniego, mieszkał Suminie, pow. Lipno. Oskarżony został przez miejscowego Niemca o to, że w dniu 3 września 1939 roku brał udział w ewakuowaniu kolonistów niemieckich ze wsi Sumin. Rozstrzelany przez Selbstschutz i gestapo 27 października 1939 roku w Lipnie za szpitalem przy ul. Włocławskiej.

*Tamże.

Maklakiewicz Czesław, ur. 11 czerwca 1903 roku, s. Władysława, mieszkał we wsi Źródła, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany 17 kwietnia 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Czesław Maklakiewicz, sygn. IPN By 115/416.

Makowiecki Teofil, ur. w 1898 roku, rolnik, mieszkał w Linnem,pow. Rypin. Wysiedlony przez Niemców z całą rodziną ze swego gospodarstwa 10 marca 1941 roku do obozu przejściowego w Toruniu. Podczas pracy na torach kolejowych został ciężko pobity przez nadzorujących Niemców. Na skutek odniesionych obrażeń zmarł 17 marca 1942 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.168.

Makowski Ludwik, ur.1892 roku, s. Józefa, mieszkał w Ligowie, pow. Lipno. Osadzony w obozie w Działdowie, gdzie zmarł w listopadzie 1940 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Ludwik Makowski, sygn. IPN By 115//194.

Makowski Paweł, ur. 24 czerwca 1890 roku, ksiądz zakonu OO. Karmelitóww Oborach, pow. Rypin. Aresztowany 13 września 1939 roku. Więziony w Rypinie, Oborach Grudziądzu i Gdańsku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Od 14 grudnia 1940 roku przebywał w Dachu, gdzie zmarł 2 sierpnia 1942 r. jako numer obozowy 22417.

*E. Chart, Spis pomordowanych w Dachau; M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 2, s.18.

Malanowski Bronisław, ur. w 1914 roku,mieszkał we wsi Moczydła, pow.Lipno. Rozstrzelny 24 grudnia 1944 roku w żwirowni Ligowo.

*M.Krajewski, W cieniu wojny, s.285.

Malanowski Stanisław, mieszkał we wsi Moczydła. Rozstrzelany w Ligowie, pow. Lipno przez Jagdkommando 24 grudnia 1944 roku. Podejrzany o niesienie pomocy partyzantom.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.14.

Malanowski Wacław, ur. w 1889 roku, nauczyciel, kierownik Szkoły Powszechnej nr 1 w Rypinie. Działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Aresztowany przez Selbstschutz 20 października 1939 roku. Więziony i torturowany w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w lasach skrwileńskich 24 października 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.169; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.194; M.Walczak, Ludzie nauki, s 483 (gdzie podano rok urodzenia 1886).

Malczyk Helena, ur. 26 grudnia 1902 roku w Bereżynie, c. Antoniego, nauczycielka- polonistka szkoły powszechnej w Skrwilnie, pow. Rypin. Aresztowana przez Selbstschutz 22 października 1939 roku. Więziona w Rypinie przy ulicy Warszawskiej 20, zamordowana 2 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Helena Malczyk, sygn. IPN By 161/262; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.223; R.Piotrowski, Słownik, s. 169; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.194.

Malicki Henryk, ur. w 1922 roku, mieszkał w Trąbinie. Aresztowanyw 1943 roku. Zaginął bez wieści.

*P.Gałkowski, Brzuze, s.287.

Malicki Stanisław, ur. 28 marca 1917 roku, s. Stefana, robotnik, mieszkał we wsi Rudziska, gm. Skrwilno. W 1943 roku aresztowany przez Niemców, został skierowany do obozu w Stutthofie. Po pewnym czasie zwolniony i wysłany na roboty przymusowe w trakcie, których niewątpliwie zmarł. W 1953 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Henryk Malicki, sygn. IPN By 161/485; MZD-Arch./98/.

Malinowski Mieczysław Eustachiusz, ur. 20 września 1912 roku w Nieszawie, s. Czesława i Heleny z Lewandowskich, nauczyciel szkoły powszechnej w Półwiesku, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany. W dniu 9 lutego 1950 roku Sąd Grodzki w Rypinie uznał go za zmarłego i oznaczył datę jego śmierci na dzień 5 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Mieczysław Malinowski, sygn. IPN By 161/378; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.223; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.194; R.Piotrowski, Słownik, s.170.

Malinowski Stanisław, ur. 2 kwietnia 1906 roku, mieszkał we wsi Zimny Zdrój, pow. Lipno. Wywieziony na roboty przymusowe do Gdyni, następnie osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany 18 października 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Malinowski, sygn. IPN By 115/659.

Malinowski Stanisław, ur. 30 grudnia 1899 roku, s. Wojciecha, szewc, mieszkał w Skrwilnie, pow. Rypin. Aresztowany przez gestapo 9 lipca 1944 roku. Więziony w Rypinie i Grudziądzu. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, zmarł na tyfus w szpitalu obozowym w dniu 24 grudnia 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Malinowski, sygn. IPN By 161/319.

Malinowski Tadeusz, ur. w 1918 roku, mieszkał w Brzeszczkach, pow. Rypin. Członek Tajnego Związku Młodzieży Wiejskiej Młody Las. Rozstrzelany przez Jagdkommando w miejscu zamieszkania we wrześniu 1944 roku. Posądzony o kontakty z partyzantami.

*P.Gałkowski, R.Piotrowski, Rogowo, s.265.

Maluski Jan, sekretarz sądu w Rypinie. Mieszkał w Dobrzyniu n/Drwęcą. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Rozstrzelany w lasach wąbrzeskich.

*R.Piotrowski, Słownik, s.171.

Małachowski Władysław, ur. ok. l910 roku, rolnik, mieszkał we wsi Grabal, pow. Rypin. Podejrzany o udzielanie pomocy partyzantom, rozstrzelany przez Jagdkommando 19 sierpnia 1944 roku. Po wojnie zwłoki jego ekshumowano i pochowano na cmentarzu w Szczutowie.

*R.Piotrowski, Słownik, s.171-172.

Małecki Wacław, ur. w 1895 roku, kupiec, mieszkał w Świedziebni, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 10 listopada 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany.

*Tamże, s. 172.

Małkiewicz Antoni, ur. 11 lipca 1912 roku, s. Ignacego, mieszkał w Suminku koło Ligowa. Aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie, gdzie zmarł 12 stycznia 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Antoni Małkiewicz, sygn. IPN By 115/286.

Małkiewicz Stanisław,mieszkał we wsi Ławiczki, pow. Lipno. Podejrzany o współpracę z podziemiem polskim. Rozstrzelany przez Niemców w Źródle lub Moczadle 17 października 1944 roku.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.11.

Małkiewicz Wacław, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w miejscowości Karw, pow. rypiński. W wyniku represji okupanta, rozchorował się i zmarł na płuca w 1942 roku.

*MZD-Arch. 25; M.Walczak, Ludzie nauki, s. 486 (gdzie podano rok śmierci 1944).

Małkiewicz Zygmunt, ur. 5 maja 1920 roku, s. Zygmunta, mieszkał w Skępem. Aresztowany przez Niemców za nielegalny handel i osadzony w więzieniu w Płocku. Zamordowany 29.06.1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Zygmunt Małkiewicz, sygn. IPN By 115/836, R.Piotrowski, Słownik, s.172.

Mańkowski Franciszek, ur. ok. 1886 roku, rolnik, mieszkał w Rusinowie, pow. Rypin. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i tam zamordowany w końcu 1940 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.172.

Mańkowski Szczepan, ur. 24 grudnia 1898 roku, s. Andrzeja, mieszkał w Skępem, pow. Lipno. Aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, gdzie zmarł 12 listopada 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Szczepan Mańkowski, sygn. IPN By 115/186.

Marciniak Adam, ur. 24 marca 1907 roku, mieszkał w Skępem, pow. Lipno. Aresztowany przez Niemców jesienią 1944 roku i osadzony w więzieniu w Rypinie. Zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. W 1947 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Adam Marciniak, sygn. IPN By 115/182.

Marcinkowski Wiktor Bolesław, ur. 25 marca 1903 roku, s. Teodora, zamieszkały w Dobrzyniu nad Drwęcą. Wywieziony przez Niemców do KL Mauthausen, gdzie zmarł 30 lipca 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Wiktor Marcinkowski, sygn. IPN By 161/278.

Marcińczuk Kazimierz Edward, ur. 4 marca 1911 roku, s. Józefa, mieszkał w Zasadkach, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 23 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany 5 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Kazimierz Marcińczuk, sygn. IPN By 161/441.

Marganiec Stanisław, ur. 17sierpnia 1902 roku, s. Karola, mieszkał w Ostrowitem, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 23 listopada 1939 roku, więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany 25 listopada 1939 roku.

*P.Gałkowski, Brzuze, s.288; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Ostrowite).

Markiewicz Feliks, ur. 25 sierpień 1913 roku, robotnik, mieszkał w Skudzawach, pow. Rypin. Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachu i tam zamordowny 17 października 1941 roku jako numer obozowy 15613.

*E.Chart, Spis pomordowanych w Dachau, s.154.

Markiewicz Leon, ur. 23 października 1897 roku, s. Feliksa, robotnik, mieszkał w Okalewie, pow. Rypin. W 1942 roku wywieziony na roboty przymusowe do Gdańska. Zginął w czasie bombardowania miasta 25 marca 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Leon Markiewicz, sygn. IPN By 161/385.

Markowski Kazimierz, nauczyciel szkoły powszechnej w Wymyślinie, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau i tam zamordowany.

*M.Krajewski, W cieniu wojny, s.320.

Martewicz Feliks, ur. 5 listopada 1905 roku w miejscowości Carski Dar koło Dobrzynia nad Drwęcą. Nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Osówce, pow. Lipno. Aresztowany w październiku 1939 roku i w dniu 30 maja 1940 roku osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i tam zamordowany w grudniu 1942 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s. 221; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s. 190; M.Walczak, Ludzie nauki, s.492, gdzie jako datę zgonu podano grudzień 1941 roku.

Martyliński Zbigniew, podejrzany o współpracę z partyzantami. Rozstrzelany jesienia 1944 roku przez Jagdkommanto i żandarmerię.

*R.Piotrowski, Słownik, s.173.

Masztak Teofil, ur.16 marca 1886 roku, s. Wawrzyńca, nauczyciel szkoły powszechnej w Karnkowie, pow. Lipno. W dniu 17 października 1939 roku, aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen, gdzie zmarł w 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Teofil Masztak, sygn. IPN By 115/169; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.221.

Mateuszczyk Teodor, ur. 5 stycznia 1885 roku, s. Wawrzyńca, kanonik kapituły pułtuskiej. W 1903 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Płocku, a po jego ukończeniu 24 lipca 1909 roku, przyjął świecenia kapłańskie. Pracował w wielu parafiach m in. Mokowie, Chrostkowie i Radzikach Dużych. Wiosną 1939 roku ze względu na zły stan zdrowia poprosił o zwolnienie z obowiązków duszpasterskich i przeszedł na emeryturę. Zamieszkał w Żałem, pow. Rypin. Tu zastał go wybuch wojny. Już jako emeryt 23 paxdziernika 1939 roku został aresztowany przez gestapo i Selbstschutz w Radzikach Dużych. Więziony w Rypinie, Oborach i Grudziądzu. Osadzony w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Od 14 grudnia 1940 roku przebywał w Dachau. W dniu 18 maja 1942 roki wywieziony do zakładu eutanazji Hartheim i tego dnia zamordowany.

*E.Chart, Spis pomordowanych Polaków, s.156; M.M.Grzybowski, Martyrologium, s.99; J.Adamska, J.Sziling, Polscy księża, s.86; M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 2, s.37.

Matianowski Ignacy, ur. ok. 1884 roku, rolnik, mieszkał we wsi Szucie, pow. Rypin. Zamordowany w więzieniu w Koronowie w 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.174.

Matuszewska Bronisława, mieszkała w Rypinie. Rozstrzelana przez Selbstschutz w lasku rusinowskim koło Rypina w październiku 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.171, gdzie błędna wersja nazwiska Maluszewska; Rel. Krystyny Jesionkowskiej.

Matuszewski Mieczysław, mieszkał w Rogowie. Członek Tajnego Związku Młodzieży Wiejskiej Młody Las. Rozstrzelany przez Jagdkommando w sierpniu 1944 roku.

*P.Gałkowski, R.Piotrowski, Rogowo, s.265.

Matyjasik Ludwik, ur. ok. 1902 roku, rolnik, mieszkał we wsi Wierzchowiska, pow. Rypin. Rozstrzelany przez Jagdkommando 22 sierpnia 1944 roku w Czumsku Dużym, pow. Rypin.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Wierzchowiska), gdzie błędnie podano, że został ekshumowany na cmentarz w Gójsku; Tablica nagrobna na cmentarzu w Rogowie.

Matyjasik Tadeusz, ur. 9 kwietnia 1913 roku, s. Jana, mieszkał w Piórkowie, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w miejscu zamieszkania 21 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w lasach skrwileńskich 25 października 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Tadeusz Matyjasik, sygn. IPN By 161/30. A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Wierzchowiska), gdzie błędnie podano, że został ekshumowany na cmentarz w Gójsku; Tablica nagrobna na cmentarzu w Rogowie.

Mazurkiewicz Jan, ur. 5 listopada 1903 roku, s. Andrzeja, robotnik, mieszkał w Kotowach, pow. Rypin. Wywieziony na roboty przymusowe do Gdańska, a następnie przeniesiony do Pelplina. Zginął w czasie nalotu bombowego w 1945 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.174.

Mączyński Jan, ur. 6 października 1910 roku, s. Antoniego, mieszkał w Kiełpinach, pow. Rypin. We wrześniu 1939 roku jako żołnierz polski dostał się do niewoli niemieckiej, a następnie jako jeniec wojenny wysłany na przymusowe roboty do miejscowości Wustrow, okręg Donnenberg. W dniu 25 czerwca 941 roku zawiadomiono żonę, że mąż utonął.

*Tamże.

Mątowski Stanisław, nauczyciel szkoły powszechnej w Dobrzyniu/Wisłą. Zaginął w nieznanych okolicznościach.

*M.Krajewski, W cieniu wojny, s.320; M.Walczak, Ludzie nauki, s.501, M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.190.

Meier Rudolf, ur. 27 grudnia 1913 roku w Hroschuw (Mahren), mieszkał w Pininie, pow. Rypin, zegarmistrz. Aresztowany przez Niemców i osadzony został w obozie koncentracyjnym Stutthof, gdzie zmarł 19 maja 1943 roku.

*Straty.pl; http://stutthof.org.

Meler Bronisława, ur. 1 lipca 1909 roku, c. Leona, mieszkała w Obrowie, pow. Lipno. Wywieziona na roboty przymusowe do Gdańska, gdzie zginęła prawdopodobnie w czasie nalotu bombowego, 22 marca 1945 roku.

* A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Bronisław Meler, sygn. IPN By 115/751.

Meler Jan, ur. 26 listopada 1913 roku, s. Juliana, mieszkał w Okalewku, pow. Rypin.  Robotnik, członek KPP, PPR i żołnierz AL, pseudonim „Kozioł”. Zamordowany przez Jagdkommando 14 stycznia 1945 roku w Młyńskach, gm. Świedziebnia. Według innej wersji popełnił samobójstwo w chwili aresztowania przez żandarmerię.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Meler, sygn. IPN By 161/436.

Meller ( imienia nieudało się ustalić)z Ławiczka, pow. Lipno nie zgodził się na przyjęcie obywatelstwa niemieckiego, za co osadzono go w obozie koncentracyjnym w Dachau, w którym został zamordowany.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.21.

Meller Jan, ur. 8 grudnia 1908 roku, s. Józefa, mieszkał w Ławiczku, pow. Lipno. Rozstrzelany przez Niemców w Pile 14 grudnia 1943 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Meller, sygn. IPN By 115/451.

Meller Józefa, ur. 4 lipca 1910 roku, c. Jakuba, mieszkała w Łowiczku, pow. Lipno. Podejrzana o udzielanie pomocy partyzantom. Rozstrzelana w Ligowie, pow. Lipno 22 grudnia 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.175.

Meller Stanisława, ur. 1 lutego 1903 roku, c. Józefa, mieszkała we wsi Grabal, pow. Rypin. Rozstrzelana 19 sierpnia 1944 roku w Bliźnie, prawdopodobnie przez Jagdkommando.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisława Meller, sygn. IPN By 161/491.

Mesztak Teofil, ur. 16 marca 1886 roku, mieszkał w Kukowie, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i tam zamordowany 25 września 1940 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.176.

Metylewski Bolesław, ur. 8 września 1900 roku, s. Józefa, mieszkał w Adamowie, pow. Rypin. We wrześniu 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej i osadzony został w obozie jenieckim. Następnie aresztowany i przewieziony do obozu koncentracyjnego Flossenburg, gdzie zginął 29 października 1941 roku.

*Tamże.

Michalski Jan, ur. 13 czerwca 1897 roku, s. Józefa, zamieszkały w Białowieżynie, pow. lipnowski. Aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Grudziądzu. Stracony w 1942 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Michalski, sygn. IPN By 115/803.

Michalski Wincenty, ur. 27 stycznia 1901 roku, s. Antoniego, mieszkał w Karasinie. Zmarł w 1944 roku będąc na robotach przymusowych w Niemczech.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Wincenty Michalski, sygn. IPN By 115/715.

Michałowski Konstanty, ur. 14 lipca 1890 roku w Petersburgu, s. Antoniego i Marii Michałowskich herbu Raróg. Był nauczycielem gimnazjum w Lipnie oraz członkiem powiatowego komitetu PW i WF. Zajmował się harcerstwem, sportem i fotografią. W początkowym okresie wojny ukrywał się. Aresztowany 10 kwietnia 1940 roku został osadzony w obozie w Dachau, gdzie zmarł w dniu 28 marca 1941 roku.

*Z.Góźdź, T.Pawłowski, Bogu i Ojczyźnie, s.28; D.Kostecka, Wielcy ludzie, s.150.

Michałowski Stanisław Władysław, ur. w 1884 roku, nauczyciel gimnazjum w Lipnie.Uczył historii i geografii. Aresztowany przez Selbstschutz 17.10.1939 roku, osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau i tam zamordowany 10 maja 1940 roku przez hitlerowskiego „blokowego”, który uderzył go pałką i pchnął na posadzkę, w wyniku czego jego czaszka pękła na dwie części.

*Z.Góźdź, T.Pawłowski, Bogu i Ojczyźnie, s.28; D.Kostecka, Wielcy ludzie, s.150.

Michlewicz Władyslaw, ur. 28 lipca 1928 roku. Mieszkał w Dulsku, za ucieczkę z robót przymusowych został aresztowany przez gestapo w dniu 11 grudnia 1942 roku i osadzony w obozie Stutthof, gdzie zmarł 5 maja 1943 roku.

*Stutthof.org; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Dulsk); http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: Baza danych ITS Arolsen); http://www.parafiadulsk.pl.

Mieczyński Jan, ur. 24 października 1879 roku, syn Andrzeja i Marii z Czermińskich. W wyniku małżeństwa z Wandą, córką Jana Pruskiego, wszedł w posiadanie majątku Strużewo, którym zarządzał samodzielnie po śmierci żony, w latach 1924-1939. Członek lipnowskiego oddziału Związku Ziemian. Aresztowany przez Niemców 24 października 1939 roku na fikcyjnym zebraniu ziemian w Lipnie. Wywieziony w okolice Królewca (Rudau), gdzie zginął bez wieści.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Mieczyński, sygn. IPN By 115/134; P.Gałkowski, Ziemianie, s.384; K.Jasiewicz, Lista, s.655.

Mierzejewski Tadeusz, mieszkał w Łąkiem koło Skępego. Za udzielenie pomocy zbiegłym angielskim jeńcom wojennym, został rozstrzelany przez Jagdkommando 12 grudnia 1944 roku.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.12.

Mierzejewski Tomasz, mieszkał w Tłuchowie, pow. Lipno. Rozstrzelany w Ligowie 5 stycznia 1945 roku. za pomoc w ukrywaniu osób poszukiwanych przez Niemców.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.14.

Mierzwicki Dionizy, ur. 8 kwietnia 1914 roku, s. Antoniego, mieszkał w Grodzeniu, pow. Lipno. Wywieziony na roboty przymusowe w okolice Malborka. Zmarł w obozie w Gdańsku w kwietniu 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Dionizy Mierzwicki, sygn. IPN By 115/837.

Mieszczyński Jan, ur. w 1914 roki, rolnik, mieszkał we wsi Mileszewy pow. Lipno. Powieszony 27 kwietnia 1944 roku przez gestapo z Grudziądza we wsi Nowogród, pow. Lipno.

*R.Piotrowski, Słownik, s.177.

Mieszkowski Stefan, ur. 30 lipca 1896 roku, s. Józefa, nauczyciel szkoły powszechnej w Osieku, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 16 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany 2 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Ludwik Bejgrowicz, sygn. IPN By 161/103; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.224; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.195; R.Piotrowski, Słownik, s.177.

Milewski Klemens, ogrodnik, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku w miejscu zamieszkania. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i tam zamordowany w 1941 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.177.

Milewski Stanisław, ur. 17 lutego 1887 roku, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo 10.04.1940 roku w miejscu zamieszkania. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen, gdzie zmarł 16 czerwca 1940 roku Rodzina otrzymała telegram zawiadamiający o śmierci.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Milewski, sygn. IPN By 161/458.

Miłkowski Dominik z Ławiczka, pow. Lipno. Osadzony w 1944 roku w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.27.

Miłkowski Dominik, ur. 2 sierpnia 1905 roku, s. Jana, mieszkał we wsi Łowiczki, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany 10 października 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.178.

Miłkowski Stanisław, ur. w 1926 roku mieszkał we wsi Wierzchowiska, pow.Rypin. Rozstrzelany przez Jagdkommando w Czumaku Dużym 22 sierpnia 1944 roku.

*P.Gałkowski, R.Piotrowski, Rogowo, s.266.

Mirosławski Tadeusz, ur. 6 września 1910 roku, nauczyciel szkoły powszechnej w Chraponi, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 22 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszewskiej 20 i tam zamordowany 2 listopada 1939 roku.

*MZD-Arch.144; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.224; R.Piotrowski, Słownik, s.177; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.195.

Mister Józef, mieszkał we wsi Józefowo, gm. Lubraniec, pow. Lipno. Rozstrzelany przez żandarmerię w 1942 roku, podczas próby ucieczki. Podejrzanu o nielegalny ubój.

*R.Piotrowski, Słownik, s.178.

Morawski Jan, ur. 18 maja 1908 roku, s. Mateusza, mieszkał w m. Białowieżyn. Aresztowany przez Niemców i rozstrzelany w lesie koło Karnkowa, pow. Lipno 3 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Morawski, sygn. IPN By 115/103.

Morganiec Stanisław, ur. 17 sierpnia 1902 roku, s. Karola, mieszkał w Ostrowitem. Aresztowany przez Niemców 23 września 1939 roku i wywieziony do Rypina. Zginął 25 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Morganiec, sygn. IPN By 161/193.

Mosakowski Czesław, ur. 24 lutego 1912 roku, s. Władysława, mieszkał w Rogowie, pow. Rypin. W roku 1940 wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. 10 października 1943 roku, aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany 6 stycznia 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.178.

Mostek Zbigniew, uczeń gimnazjum lipnowskiego. Zatrudniony przy kopaniu okopów. Rozstrzelany w Tłuchowie przez Jagdkommando w 1944 roku.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.14

Motylewski Bolesław, ur. 8 września 1900 roku, s. Józefa, mieszkał w Adamowie, gm. Chrostkowo. Żołnierz Wojska Polskiego, we wrześniu 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej i osadzony został w obozie jenieckim. Następnie osadzony w obozie koncentracyjnym Flossenburg, gdzie zginął w dniu 29 października 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Bolesław Motylewski, sygn. IPN By 35/22.

Motylewski Bronisław, ur. 1914 roku, mieszkał we wsi Narty, pow. Rypin. Rozstrzelany przez Jagdkommando w miejscu zamieszkania, w sierpniu 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Narty); R.Piotrowski, Słownik, s.179, gdzie podano, że Bronisław Motylewski został rozstrzelany koło leśniczówki w Czumsku Dużym.

Motylewski Stanisław, ur. w 1919 roku, rolnik, mieszkał we wsi Narty, pow. Rypin. Podejrzany o kontakty z partyzantami. Rozstrzelany przez Jagdkommando w miejscu zamieszkania w sierpniu 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Narty); R. Piotrowski, Słownik, s. 179, gdzie podano, że Bronisław Motylewski został rozstrzelany koło leśniczówki w Czumsku Dużym.

Motylewski Zygmunt, ur. 3 lutego 1919 roku w Czumsku i tamże zamieszkały. Został aresztowany przez gestapo za wysadzenie niemieckiego pociągu i 15 kwietnia 1943 roku osadzony w obozie Stutthof, gdzie zmarł 6 czerwca 1943 roku.

*http://stutthof.org; http://www.straty.pl/en/szukaj.

Motyliński Zbigniew, ur. 9 czerwca 1911 roku, s. Karola,mieszkał w Skępem, członek POZ. Aresztowany przez Niemców 26 czerwca 1941 roku Osadzony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie, tam zamordowany.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Zbigniew Motyliński, sygn. IPN By 115/846; R.Lewandowski, Martyrologia, s.27.

Mync Ignacy, ur. 1902 roku, mieszkał we wsi Lenie Wielkie, pow. Lipno. Rozstrzelany przez Jagdkommando w Łagiewnikach, pow. Lipno 17 grudnia 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.180.

Mync Kazimierz, ur. w 1914 roku, mieszkał we wsi Lenie Wielkie, pow. Lipno. Rozstrzelany przez Jagdkommando w Łagiewnikach, pow. Lipno 17 grudnia 1944 roku.

*Tamże.