Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

NNacfalski Bolesław, ur. 14 czerwca 1913 roku, mieszkał w Kikole, pow. Lipno. 7 listopada 1939 roku aresztowany przez Niemców i wywieziony w nieznanym kierunku. Prawdopodobnie rozstrzelany w lesie koło Karnkowa pow. Lipno. W roku 1948 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Bolesław Nacfalski, sygn. IPN By 115/388

Nadolski Kazimierz, ur. 16 stycznia 1923 roku, rolnik, mieszkał we wsi Księte, pow. Rypin. Podejrzany o przynależność do tajnej organizacji. Aresztowany przez gestapo został osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof  pod nr 12013 i tam zamordowany w dniu 3 listopada1941 roku.

*MZD-Arch.149; Stutthof.org; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Świedziebnia).

Nadolski Teodor, ur. ok. 1879 roku, rolnik, mieszkał w Księtem, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 r. Zginął w więzieniu w Koronowie k/Bydgoszczy w dniu 12 sierpnia 1942 roku.

*MZD-Arch.150, http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: A. Perlińska, Ciężkie więzienie karne w Koronowie w latach 1939-1945, Bydgoszcz 1997); R. Piotrowski, Słownik, str. 180 (gdzie błędnie podano, że zginął jesienią 1939 r. w Rypinie w domu przy ul. Warszawskiej 20; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Świedziebnia).

Nagiewicz Władysław, rolnik, mieszkał w Makówcu, pow. Lipno. Rozstrzelany przez Jagdkommando w miejscu zamieszkania jesienią 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.180.

Nagórnewicz Roman, ur. 19 stycznia 1921 roku, robotnik, mieszkał w Rypinie. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany 29 kwietnia 1943 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.181.

Nagórska Maria, mieszkała w Skępem, bibliotekarka w klasztorze Ojców Bernardynów. Łączniczka oddziału partyzanckiego operującego w okolicy Skępego. Kolportowała konspiracyjną prasę warszawską. Zimą 1943/44 roku aresztowana i osadzona w więzieniu w Lipnie.W styczniu 1945 roku przewieziona do Brodnicy i tam zamordowana.

M.Krajewski, W cieniu wojny, s.286.

Naklicki Czesław, ur. 8 kwietnia 1907 roku, zamieszkały w Piasecznie, gm. Wielgie, pow. lipnowski. Wywieziony przez Niemców na roboty przymusowe do Piły. Zmarł 21 sierpnia 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Czesław Naklicki, sygn. IPN By 115/851.

Napiórkowski Henryk, 12 czerwca 1883 roku. Od 1909 roku nauczyciel, a następnie kierownik szkoły powszechnej w Rogowie. W pierwszych tygodniach drugiej wojny światowej był członkiem i współorganizatorem Tajnego Związku Młodzież Wiejskiej Młody Las. Aresztowany przez Selbstschutz 23 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany 2 listopada 1939 r.

*Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.224; P.Gałkowski, Rogowo, s.266; M.Krajewski, Nowy Słownik, s.82; R.Piotrowski, Słownik, s.181; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.195.

Napiórska Maria, Podejrzana o współprace z partyzantami. Jesienią 1944 roku, aresztowana i rozstrzelana przez Jagdkommando i żandarmerie.

*R.Piotrowski, Słownik, s.181.

Narcińczuk Kazimierz, ur. 4 marca 1911 roku, s. Józefa, rolnik, mieszkał w Zasadkach, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 23 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany 5 listopada 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.181.

Narczewski Czesław, ur. 15 sierpnia 1908 roku, s. Piotra, mieszkał w Lipnie. Aresztowany przez Niemców w 1944 roku. W 1949 roku sąd uznał go za zmarłego.

*Tamże.

Narożny Józef Teofil, ur. 11 lutego 1897 roku, s. Józefa, nauczyciel Szkoły Powszechnej w Czermnie, pow. Lipno. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Hehenbruch i tam zamordowany 11 listopada 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.181-182; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.222, M.Walczak, Ludzie nauki, s.525; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.190, gdzie podano datę śmierci 19.04.1940 rok.

Neubauer Franciszek, ur. 9 października 1891 roku w Nadrożu, nauczyciel szkoły powszechnej w Dobrzyniu n/Drwęcą, pow. Rypin do poł. Lat 30-tych XX w. Następnie, do 1939 roku pracujący na tym samym stanowisku w szkole w Toruniu. Aresztowany przez policję niemiecką zesłany został do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen-Oranienburg, nr 23086, gdzie zginął zamordowany w dniu 15 marca 1941 roku. Rodzina sprowadziła jego prochy. Pogrzeb odbył się na cmentarzu w Dobrzyniu nad Drwęcą.

*http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: Gedenkstätte Sachsenhausen); M.Walczak, Ludzie nauki, s.527, (gdzie autor błędnie wymienia dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku. Jedną pracującą w Dobrzyniu nad Drwęcą, drugą w Toruniu);List Jana Jagodzińskiego z Golubia-Dobrzynia do muzeum w Rypinie. Wcześniejsza literatura jako miejsce śmierci wskazywała więzienie w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i datę śmierci 02.11.1939 r. (Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s. 224; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.195; R.Piotrowski, Słownik, s.182.).

Niedzielski Wincenty, ur. 1 lipca 1913 roku, s. Jana, mieszkał w Głogowie, pow. Lipno, Wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, pracował w firmie Bauzug. Zginął we Włoszech w dniu 20 stycznia 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Wincenty Niedzielski, sygn. IPN By 115/761.

Niedźwiedzki Władysław, ur. 18 czerwca 1902 roku, s. Romualda, mieszkał w Wierznicy, pow. Lipno. Aresztowany przez Niemców w październiku 1939 roku. Właściciel majątku Wierznica. Członek lipnowskiego oddziału Związku Ziemian. Aresztowany przez Niemców 24 października 1939 roku na fikcyjnym zebraniu ziemian w Lipnie. Wywieziony w okolice Królewca (Rudau), gdzie zaginął bez wieści. Według innej wersji rozstrzelany przez Selbstschutz w lasach koło Karnkowa, pow. Lipno. W roku 1955 sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Władysław Niedźwiedzki, sygn. IPN By 115/812; P.Gałkowski, Ziemianie, s.384; K.Jasiewicz, Lista, s.707.

Niździński Grzegorz, ur. 26 października 1893 roku, s. Jana, mieszkał w Tłuchowie, pow. Lipno.Wysiedlony przez Niemców do wsi Lisewo pow. sierpecki, tam aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany 20 listopada 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Grzegorz Niździński, sygn. IPN By 115/611.

Niździński Kazimierz, ur. 21 lutego 1891 roku w Tłuchowie, s. Jana, nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Jastrzębiu, pow. Lipno. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 roku Osadzony w obozie koncentracyjnym Hohenbruch, gdzie polewany był wodą podczas 15- stopniowego mrozu, zamordowany 20 lutego 1940 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Kazimierz Niździński, sygn. IPN By 115/236; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.222; Z. Góźdź, T. Pawłowski, Bogu i Ojczyźnie, s. 28; D.Kostecka, Wielcy ludzie, s.150; M Krajewski, Przerwana lekcja, s.190; M.Walczak, Ludzie nauki, s.531.

Noskowski Stefan, ur. 18 września 1907 roku, robotnik, mieszkał w Okalewie, pow. Rypin. Od 1929 roku członek KPP i sekretarz komórki partyjnej w Okalewie. Działacz Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej „Samopomoc” W 1940 roku był jednym z aktywistów i organizatorów Rewolucyjnych Rad Robotniczo-Chłopskich Młot i Sierp w pow. rypińskim. Aresztowany przez gestapo w 1943 roku w miejscu zamieszkania. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof pod numerem 100844 i tam zamordowany 1 grudnia 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.183; Stuthof. org; Rel. Janusza Noskowskiego (syn).

Nowak Lucjan, ur. 16 listopada 1916 roku, s. Antoniego, mieszkał w Czarni Dużej, pow. Rypin. W dniu 15 lipca 1942 roku wywieziony na przymusowe roboty do Olsztyna. W styczniu 1944 roku został aresztowany w miejscu pracy i osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof. Od maja 1944 roku nie dał o sobie znaku życia. W roku 1946 sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Lucjan Nowak, sygn. IPN By 161/280.

Nowak Stanisław, ur. 4 listopada 1895 roku, s. Szymona, ksiądz, mieszkał w Dulsku, pow. Rypin. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku.  Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1921 roku. W 1930 roku otrzymał probostwo w Dulsku. W sierpniu 1939 roku powołany został jako kapelan do Wojska Polskiego. Po kapitulacji uniknął niewoli i powrócił w październiku 1939 roku na stanowisko proboszcza do Dulska. Tu został aresztowany przez Selbstschutz 21 października 1939 roku. Więziony w Rypinie, Oborach i Grudziądzu, następnie przebywał w obozach koncentracyjnych Stutthof i Sachsenhausen.Od 14 grudnia 1940 roku więziony w Dachau, jako nr obozowy 22462. W dniu 12 sierpnia 1942 roku wywieziony z obozu do zakładu eutanazji Hartheim i tego dnia zamordowany.

*MM.Grzybowski, Martyrologium, s.107; J.Adamska, J.Sziling, Polscy Księża, s.90; M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 2, s.98.

Nowakowski Antoni, ur. w 1893 roku, rolnik, mieszkał we wsi Somsiory, pow. Rypin. Przed wybuchem wojny wszedł w konflikt z kierownikiem miejscowej szkoły Augustem Nikolai, dotyczącym sposobu prowadzenia zajęć szkolnych. Prawdopodobnie w odwecie aresztowany 7 października 1939 roku przez miejscowego Niemca, Hugona Heisego, członka Selbstschutzu. Rozstrzelany w lasku rusinowskim koło Rypina 11 października 1939 roku.

*P.Gałkowski, Brzuze, s.288; R.Piotrowski, Słownik, s.184; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Somsiory).

Nowakowski Feliks, ur. w 1886 roku, mieszkał we wsi Lenie Małe, pow. Lipno. Rozstrzelany przez Jagdkommando w Łagiewnikach, pow. Lipno 17 grudnia 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.184.

Nowakowski Franciszek, ur. 3 lipca 1910 lub 11 lipca 1910 roku, s. Aleksandra. Mieszkał w Janowie, gm. Świedziebnia. Został zastrzelony przez żandarmerię 7 sierpnię 1944 roku w Janowie.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Franciszek Nowakowski, sygn. IPN By 161/453.

Nowakowski Konstanty, ur. 8 października 1897 roku w Agnieszkowie, pow. Sierpc, mieszkał w Szczerbach, pow. Rypin, robotnik. Aresztowany przez gestapo za wysadzenie pociągu niemieckiego i okolicach Szczutowa i 15 kwietnia 1943 roku osadzony w obozie Stutthof, gdzie zmarł 08 czerwca 1943 roku.

*http://stutthof.org.

Nowański Antoni, ur. 21 lipca 1900 roku, w Buczku, w powiecie łaskim. Wyższe Seminarium Duchowne ukończył w Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał 16 czerwca 1929 roku. Był wikarym w kilku parafiach. W 1934 roku został proboszczem w Działyniu. Tu zastał go wybuch wojny. Aresztowany przez Selbstschutz i gestapo 23 października 1939 roku. Więziony w Lipnie, Toruniu Forcie VII i Gdańsku. Przebywał w obozie koncentracyjnym Stutthof, a od 12 stycznia 1940 roku w Sachsenhausen, gdzie zmarł w połowie 1940 roku.

*W.Jacewicz, J.Woś, Martyrologium, s.485; Z.Góźdź, T.Pawłowski, Wierni Bogu, s.42; M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 2, s.101.

Nowatkowski Mieczysław, ur. 27 maja 1920 roku, s. Wacława, mieszkał w Rypinie. Aresztowany w dniu 18 kwietnia 1941 roku przez gestapo za przynależność do tajnej organizacji i posiadanie broni. Osadzony w więzieniu w Rypinie, Bydgoszczy, Poznaniu, i Rawiczu. Skazany na śmierć, następnie wyrok zamieniono na pięć lat więzienia. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen, gdzie zmarł w dniu 29 czerwca 1943 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: KZ-Gedenkstätte Mauthausen); A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Rypin).

Nowiak Leszek, ur. 18 lipca 1922 roku, mieszkał w Rypinie, uczeń gimnazjum. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen, gdzie został zamordowany 21 stycznia 1941 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj; R.Piotrowski, Słownik, s.184.