Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

OOgińska Helena (z domu Lulińska) ur. 22 października 1899 roku, c. Wojciecha, nauczycielka szkoły powszechnej w Rypinie. Aresztowana przez Selbstschutz 20 października 1939 roku. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowana 2 listopada 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.186; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.195.

Ogiński Józef, mąż Heleny, ur. 29 marca 1902 roku, pracownik umysłowy, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 r. Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau i tam zamordowany w 1943 r.

*R.Piotrowski, Słownik, s.186-187,

Okonowski Wincenty, ur. 25 maja 1897 roku, s. Jana, mieszkał we wsi Modrzewie, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i tam zamordowany 30 marca 1943 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Wincenty Okonowski, sygn. IPN By 115/474.

Okoński Stanisław, ur. 28 października 1907 roku w Woli Starej, pow. Rypin, s. Józefa, robotnik, mieszkał we wsi Dąbkowa Parowa tegoż powiatu. W dniu 13 września 1939 roku jako żołnierz Wojska Polskiego biorący udział w obronie ojczyzny dostał się w okolicach miejscowości Łętownica do niewoli niemieckiej i został osadzony w Stalagu I A. Następnie zwolniony powrócił w rodzinne strony. Został aresztowany przez gestapo za wysadzenie niemieckiego pociągu w okolicach Szczutowa i 15 kwietnia 1943 roku osadzony w obozie Stutthof, gdzie zmarł 3 czerwca 1943 roku.

*http://stutthof.org; straty.pl.

Olejniczak Jan, ur. 1919 roku, rolnik, mieszkał we wsi Źródła, pow. Lipno. Podejrzany o utrzymywanie kontaktów z partyzantami, rozstrzelany w miejscu zamieszkania 12 listopada 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.187.

Olkowski Leon, rolnik, mieszkał we wsi Makówiec, pow. Lipno. Rozstrzelany przez Jagdkommando w miejscu zamieszkania jesienią 1944 roku.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.11.

Olszawiec Jan, ur. 19 stycznia 1900 roku, s. Wawrzyńca, mieszkał we wsi Józefkowo, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany 13 stycznia 1945 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.187.

Olszewska Leokadia, ur. 22 grudnia 1905 roku, c. Aleksandra, mieszkała w Rokitnicy, pow. Rypin. W 1942 roku wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec. Zginęła w okolicach Hannoweru 4 marca 1945 roku w czasie nalotu bombowego.

*Tamże.

Olszewski Antoni, ur. ok. 1919 roku, robotnik, mieszkał w Rypinie. Rozstrzelany przez Selbstschutz w lasku koło Rypina w końcu października 1939 roku.

*Tamże.

Olszewski Józef, ur. 28 kwietnia 1903 roku, s. Bronisława, mieszkał w Lipnie Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i tam zamordowany 1 kwietnia 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Olszewski, sygn. IPN By 115/393.

Olszewski Józef, ur. 4 sierpnia 1884 roku, s. Franciszka, mieszkał w Osówce, pow. Lipno. Za udzielanie pomocy zbiegłym z obozu z Nowogródka n/Wisłą jeńcom angielskim, został wraz z żoną Janiną rozstrzelany przez żandarmerię 13 listopada 1944 roku w Wilczych Kątach koło Czernikowa.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Olszewski, sygn. IPN By 115/ 896; R. Lewandowski, Martyrologia, s.11-12.

Olszewski Szczepan, ur. 24 listopada 1904 roku, s. Wojciecha, mieszkał w Żuchowie, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof. Zmarł w czasie ewakuacji obozu 22 lutego 1945 roku w miejscowości Ganz.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Szczepan Olszewski, sygn. IPN By 115/313.

Olszewski Eugeniusz, ur. 1889 roku, syn Józefa i Zofii z Sokolnickich. W latach 1920-1939 właściciel majątku Ciełuchowo, pow. Lipno. Członek Związku Ziemian. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 4 pułku ułanów. Aresztowany przez Niemców 24 października 1939 roku na fikcyjnym zebraniu ziemian w Lipnie. Wywieziony w okolice Królewca (Rudau), gdzie zaginął bez wieści.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.384; K.Jasiewicz, Lista, s.707.

Opolski Józef, ur. 20 lipca 1899 roku w Kozienczynku, s. Macieja, nauczyciel Gimnazjum Ogólnokształcącego w Wymyślinie, pow. Lipno. W czasie kampanii wrześniowej walczył w 14.I.R. W dniu 27 września 1939 roku pod Warszawą dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał w Oflagu XI A. W dniu 14 listopada 1940 roku skierowany do Oflagu II B. zaginął w nieznanych okolicznościach.

*http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: Polski Czerwony Krzyż); M.Krajewski, W cieniu wojny, s.320; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.190.

Ornowski Czesław, ur. ok. 1923 roku, robotnik, mieszkał we wsi Szucie, pow. Rypin. Zmarł w więzieniu w Koronowie w 1943 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.188.

Orzechowski Adam, ur. w 1908 roku, s. Józefa, rolnik, mieszkał w Okalewie, pow. Rypin. Aresztowany przez żandarmerię. Osadzony w areszcie w Skrwilnie i tam zamordowany.

*Tamże.

Orzechowski Wincenty, ur. 22 stycznia 1909 roku, s. Franciszka, zamieszkały w Szczawnie, gm. Skrwilno. Zginął podczas nalotu 7 września 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Wincenty Orzechowski, sygn. IPN By 161/366.

Orzeszkowski Mieczysław Seweryn, urodzony 30 listopada 1892 roku w majątku Leszczyno Szlacheckie, pow. Płock, syn Stanisława i Stanisławy z Budnych. Właściciel majątku Marianki, pow. Rypin. Aresztowany we własnym majątku przez Selbstschutz 9 listopada 1939 roku. Więziony w rypińskim Domu Kaźni. W dniu 15 listopada rozstrzelany w lasach skrwileńskich.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Mieczysław Orzeszkowski, sygn. IPN By 161/489; P.Gałkowski, Ziemianie, s.384; K.Jasiewicz, Lista, s.742.

Osiecki Jan, mieszkał we wsi Sitno, pow. Rypin. Rozstrzelany przez Selbstschutz w lasku rusinowskim koło Rypina w październiku 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.189.

Ostrowski Kazimierz, nauczyciel szkoły powszechnej w Litosławiu, pow. Lipno. Aresztowany w październiku 1939 roku, został osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i tam zamordowany 12 grudnia 1941 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s. 222; M.Walczak, Ludzie nauki, s.547; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.190.

Ostrowski Wiktor, ur. 5 lutego 1904 roku, s. Antoniego, mieszkał w Osieku, pow. Rypin. We wrześniu 1939 roku jako żołnierz WP dostał się do niewoli niemieckiej. Z obozu jenieckiego wysłany został na przymusowe roboty, następnie aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym Flossenburg i tam zamordowany 19 stycznia 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Wiktor Ostrowski, sygn. IPN By 161/246.

Ośmiałowski Bolesław, ur. 24 sierpnia 1901 roku, s. Wincentego, mieszkał w Lipnie. Wywieziony na roboty przymusowe Gdyni, następnie został skazany i stracony wiosną 1943 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Bolesław Ośmiałowski, sygn. IPN By 115/581.