Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

PPaćkowski Józef, ur. w 1906 roku, s. Józefa, robotnik, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez żandarmerię niemiecką wiosną 1941 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany w 1942 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Paćkowski, sygn. IPN By 161/303.

Pacanowski Marceli, ur. 15 stycznia 1910 roku w Radzynku, pow. Rypin, s. Andrzeja i Franciszki z Borowskich, zamieszkały w Rypinie. Aresztowany przez Niemców w czerwcu 1942 roku i osadzony w więzieniu w Grudziądzu. Przy aresztowanym znaleziono broń, w wyniku czego, został on skazany na śmierć. Wyrok wykonano w Grudziądzu przez powieszenie w sierpniu 1942 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Marceli Pacanowski, sygn. IPN By 161/16.

Page Tadeusz, ur. w 1920 roku, ślusarz, mieszkał w Lipnie. Oskarżony niesłusznie o napad na funkcjonariusza SS. Rozstrzelany w Lipnie na Rynku w egzekucji publicznej 03 listopada 1940 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.189.

Paliński Jan, ur. w 1926 roku mieszkał w Brzeszczach Małych. Członek Tajnego Związku Młodzieży Wiejskiej Młody Las.Podejrzany okontakty z partyzantami. Rozstrzelany przez Jagdommando w Czumsku Dużym 22 sierpnia 1944 roku.

*N.Kozłowski,Tajny Związek Młodzieży Wiejskiej – Młody Las, Gdańsk1995; M.Krajewski, W cieniu wojny, s.284; Tablica nagrobna na cmentarzu w Rogowie.

Paliński Kazimierz, ur. ok. 1922 roku, rolnik, mieszkał w Okalewie, pow. Rypin. Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachu, zamordowany w listopadzie 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.190.

Paluch Ignacy, ur. 23 kwietnia 1908 roku w miejscowości Zawada, pow. włoszczowski. Ksiądz, adm. parafii Bobrowniki, pow. Lipno. Seminarium Duchowne kończył we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 czerwca 1933 roku. Był wikarym w kilku parafiach. W 1939 roku został administratorem parafii w Bobrownikach. Aresztowany 23 października 1939 roku. Więziony w Lipnie, Toruniu w Forcie VII i Gdańsku. Przeszedł przez kilka obozów koncentracyjnych. Od 14 grudnia 1940 roku przebywał w Dachau jako numer obozowy 22524. Zamordowany w transporcie inwalidów w miejscowości Hartheim w dniu 20 maja 1942 roku.

*Z.Góźdź, T.Pawłowski, Wierni Bogu, s.42; W.Jacewicz, J.Woś, Martyrologium, s.487; http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: IPN Szczecin); M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 2, s.137.

Panek Józef, ur. 13 lutego 1901 roku, ksiądz, proboszcz w parafii Osiek, pow. Lipno. Wyższe Seminarium Duchowne kończył we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 stycznia 1927 roku. Był wikariuszem w Goszczanowie i Ciechocinku. Od 1933 roku został administratorem, a potem proboszczem parafii w Osieku n/Wisłą. Tu zastał go wybuch II wojny światowej. Aresztowany 23 października 1939 roku. Więziony w Lipnie, Toruniu w Forcie VII i Gdańsku. Przeszedł przez kilka obozów koncentracyjnych. Od 14 listopada 1940 roku przebywał w Dachau jako numer obozowy 22332. Zamordowany w transporcie inwalidów w miejscowości Hartheim w dniu 14 października 1942 roku.

*Z.Góźdź, T.Pawłowski, Wierni Bogu, s.43; W.Jacewicz, J.Woś, Martyrologium, s.487; http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: IPN Szczecin); M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 2, s.137.

Pankowski Adam, ur. ok. 1920 roku, pracownik umysłowy, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo w maju 1943 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Buchenwald i tam zamordowany w 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.190.

Pankratz Wilhelm, ur. w 1916 roku, robotnik rolny, mieszkał w powiecie rypińskim. Wyrokiem Sądu Specjalnego w Bydgoszczy skazany na karę śmierci i rozstrzelany 14 czerwca 1940 roku.

*W.Jastrzębski, Terror i zbrodnia, s.242.

Paprocki Czesław, mieszkał we wsi Moczydła, pow. Lipno. Rozstrzelany w Ligowie 24 grudnia 1944 roku. za niesienie pomocy partyzantom.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.14.

Paprocki Stanisław, ur.1919 roku, robotnik, mieszkał w Rypinie.Aresztowany 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau i tam zamordowany w lipcu 1940 r.

*R.Piotrowski, Słownik, s.191.

Paprocki Tadeusz, ur. 18 listopada 1911 roku, s. Stanisława, mieszkał we wsi Kamień Kotowy, pow. Lipno. Aresztowany w październiku 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany prawdopodobnie w dniu 23 grudnia 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Tadeusz Paprocki, sygn. IPN By 115/871.; Straty.pl.

Paprocki Wacław, ur. w 1916 roku, mieszkał w Osieku, pow.Lipno. Podejrzany o utrzymywanie kontaktów z partyzantami. Rozstrzelany przez Jagdkammando w Ligowie, pow. Lipno 23 grudnia 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.191.

Pasiński Michał, ur. 25 września 1900 roku, s. Józefa, mieszkał w Pokrzywnie, pow. Lipno. Aresztowany 16 czewca 1943 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof. W roku 1947 sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Michał Pasiński, sygn. IPN By 115/264.

Paszkie Julian, ur. ok. 1905 roku, mieszkał w Szczawnie, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany w listopadzie 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.192.

Paterkowski Julian, ur. ok. 1897 roku, właściciel majątku Zakrzewo, pow. Lipno. Członek lipnowskiego oddziału Związku Ziemian. Aresztowany przez Niemców 24.10.1939 roku na fikcyjnym zebraniu ziemian w Lipnie. Wywieziony w okolice Królewca (Rudau), gdzie zaginął bez wieści.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.385; K.Jasiewicz, Lista, s.758.

Pawłowski Feliks, ur. 2 lutego 1913 roku, s. Stanisława, mieszkał we wsi Ostrowite, pow. Lipno. Wywieziony na roboty przymusowe do miejscowości Landsdorf, gdzie zmarł 30 czerwca 1941 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.192.

Pawłowski Jan, ur. 17 października 1891 roku, s. Franciszka, rolnik, sołtys, mieszkał we wsi Kamienie Brody, pow. Lipno. W dniu 18 października 1939 roku został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu we Włocławku, a następnie wywieziony został do obozu pod Królewcem, skąd w końcu 1939 roku napisał jeszcze list do rodziny. Prawdopodobnie wkrótce później został zamordowany. W roku 1962 sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Pawłowski, sygn. IPN By 115/873.

Pawłowski Stanisław, ur. 15 kwietnia 1917 roku, s. Józefa, zamieszkały w Jarczewie. Aresztowany przez Niemców we wrześniu 1939 roku i rozstrzelany prawdopodobnie w lesie pod Karnkowem.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Pawłowski, sygn. IPN By 115/894.

Pączkowska Maria, mieszkała we wsi Żuchowo, pow.Lipno. Została rozstrzelana 22 grudnia 1944 roku w lesie pod Karnkowem.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.14.

Pączkowski Jan, ur. 24 kwietnia 1902 roku, s. Antoniego, mieszkał we wsi Rumunki Jastrzębie, pow. Lipno. Dnia 16 kwietnia 1940 roku został aresztowany przez gestapo. Osadzony w obozie koncentracyjnymMauthausen-Gusen zmarł dnia 2 lutego 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Pączkowski, sygn. IPN By 115/118.

Pączkowski Jerzy, mieszkał we wsi Żuchowo, pow. Lipno. Został rozstrzelany 22 grudnia 1944 roku w lesie po Karnkowem.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.14

Perlikowski Stanisław, ur. ok. 1904 roku, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo 05.05.1941 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i tam zamordowany.

*R.Piotrowski, Słownik, s.193.

Petlik Stanisław Roman, ur. 1 sierpnia 1892 roku, s. Józefa, dzierżawca majątku w Wolęcinie, pow. Lipno. Aresztowany 24 listopada 1939 roku. Osadzony w obozie w Rudau koło Królewca i tam prawdopodobnie zamordowany. W roku 1948 sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Petlik, sygn. IPN By 115/266.

Pęcherek Wawrzyniec, ur. 13 sierpnia 1887 roku w Wesołej Wiosce, pow. Brzozów, woj. Lwowskim s. Wojciecha i Marianny ze Skibów zamieszkały w Ruszkowie, nauczyciel szkoły powszechnej w Gulbinach, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany 2 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Wawrzyniec Pęcherek, sygn. IPN By 161/70; P.Gałkowski, Brzuze, s.288; M.Krajewski, W cieniu wojny, s.322; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.195 (gdzie podana data urodzenia 13 sierpnia 1897 roku.); R.Piotrowski, Słownik, s.193.

Pędzik de Chateux Stanisław, ur. ok. 1890 roku, administrator majątku ziemskiego w Skrwilnie, pow. Rypin. Aresztowany przez gestapo wiosną 1943 roku. Więziony w Grudziądzu, a następnie osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany w końcu 1943 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.193.

Pędzich Bolesław, ur. 5 października 1909 roku, s. Bronisława, ksiądz, prefekt w parafii Rypin. Wyższe Seminarium Duchowne ukończył w Płocku w 1936 roku przyjmując jednocześnie święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął w parafii Osiek, w powiecie Rypin. Pracował tu tylko kilka miesięcy. Następnie został przeniesiony do parafii św. Trójcy w Rypinie na stanowisko prefekta szkół powszechnych. Tu zastał go wybuch II wojny światowej. Aresztowany przez Selbstschutz i gestapo 20 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul Warszawskiej 20. W ostatnim dniu października 1939 roku wywieziony został do klasztoru OO. Karmelitów i tu internowany. W dniu 4 grudnia 1939 roku został przewieziony do Rypina i powtórnie osadzony w piwnicach domu przy ul Warszawskiej 20. Następnie, 7 grudnia 1939 r. wywieziony został do Lubawy i tego samego dnia rozstrzelany.

*M.M.Grzybowski, Martyrologium, s.110; M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 2, s.148-149; A.Korecki, Lubawa w czasie wojny (1939 – 1945), [w:] Lubawa. Dzieje miasta i regionu, pod red. K. Grążawskiego, Lubawa 2016, s.326.

Pęszyński Marian, ur. 7 sierpnia 1897 roku w Górznie. Mieszkał w Czumsku Małym, pow. Rypin. Aresztowany przez gestapo i w dniu 15 kwietnia 1943 roku uwięziony w obozie Stutthof, gdzie zmarł 13 czerwca 1943 roku.

*Stutthof.org; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Czumsk Mały); http://stutthof.org; http://www.straty.pl/en/szukaj.

Piasecki Władysław, ur. 27 czerwca 1911 roku, s. Adama, mieszkał we wsi Łączonek, pow. Rypin. W sierpniu 1942 roku wywieziony na przymusowe roboty do Gdańska. W styczniu 1945 roku osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof. Zginął w czasie przymusowej ewakuacji więźniów 8 maja 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Władysław Piasecki, sygn. IPN By 161/258; P.Gałkowski, Brzuze, s.288.

Pilarski Antoni, ur. ok. 1905 roku, rolnik, mieszkał w Głowińsku, pow. Rypin. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i tam zamordowany 11 kwietnia 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Głowińsk).

Pilewski Wacław, ur. w 1899 roku, s. Stanisława, mieszkał w Tłuchowie, pow. Lipno. Podejrzany o utrzymywanie kontaktów z partyzantami. Rozstrzelany przez Jagdkommando w Ligowie, pow. Lipno 24 grudnia 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Wacław Pilewski, sygn. IPN By 115/593.

Piotrowski Bolesław, ur. 19 kwietnia 1908 roku, s. Wincentego, robotnik, mieszkał w Bobrownikach, pow. Lipno. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę w Obronie Narodowej, za co został aresztowany przez Selbstschutz i rozstrzelany 11 października 1939 roku. w lesie koło Radomic, pow. Lipno.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Bolesław Piotrowski, sygn. IPN By 115/591.

Piotrowski Henryk, ur. ok. 1900 roku, malarz, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i tam zamordowany jesienią 1940 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.194-195.

Piotrowski Klemens, ur. w 1914 roku, robotnik, mieszkał w Bobrownikach pow. Lipno. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę w Obronie Narodowej, za co został aresztowany przez Selbstschutz i rozstrzelany 11 października 1939 roku w lesie koło Karnkowa, pow. Lipno.

*Tamże, s. 195.

Piotrowski Stanisław Lucjan, ur. 14 kwietnia 1912 roku w Warszawie, s. Jana, mieszkał w Radzikach Dużych, pow. Rypin. Aresztowany w Osieku, rozstrzelany przez Selbstschutz w lasku rusinowskim koło Rypina w październiku 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Piotrowski, sygn. IPN By 161/346.

Piotrowski Stanisław, ur. w 1907 roku, mieszkał w Kretkach Dużych. Rolnik, aresztowany w czasie okupacji został wywieziony do aresztu w Grudziądzu. Od tego czasu ślad po nim zaginął.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Kretki Duże).

Piotrowski Zygmunt, ur. 25 kwietnia 1920 roku, s. Jana, mieszkał w Lipnie.Aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Królewcu, gdzie zmarł 22 listopada 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Zygmunt Piotrowski, sygn. IPN By 115/306.

Piórkowski Roman, ur. 17 sierpnia 1902 roku, s. Franciszka, robotnik, mieszkał w Osieku, pow. Rypin. We wrześniu1939 roku jako żołnierz dostał się do niewoli niemieckiej. Z obozu jenieckiego wysłany został na przymusowe roboty do Bawarii, gdzie przystąpił do tajnej organizacji przeciwko Niemcom. Jesienią 1944 roku gestapo wykryło jej działalność, a Piórkowskiego aresztowano i osadzono w obozie koncentracyjnym Flossenburg, gdzie po dwóch tygodniach został zamordowany 31 października 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Roman Piórkowski, sygn. IPN By 161/467.

Piwowarski Stanisław, ur. 17 stycznia 1908 roku, s. Franciszka, mieszkał w Skrwilnie. Zginął 26.03.1945 roku w Gdańsku podczas bombardowania miasta.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Piwowarski, sygn. IPN By 161/284.

Płoski Aleksander, ur. w 1897 roku w Sokołowie, pow. Rypin, syn Bolesława. Właściciel majątków Bocheniec, Sokołowo i Kamionka, pow. Rypin. We wrześniu 1939 roku był poszukiwany przez Niemców. Wraz z całą rodziną opuścił Sokołowo i wyjechał do jednego z majątków w kutnowskiem, a następnie do Warszawy. Był członkiem ZWZ-AK. W pierwszych dniach Powstania Warszawskiego został aresztowany przez Niemców i umieszczony w więzieniu na Szucha, gdzie prawdopodobnie został zamordowany.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.387; K.Jasiewicz, Lista, s.789.

Płotkowski Stanisław, ur. ok. 1919 roku, mieszkał w Nowej Wsi, pow. Rypin. Aresztowany przez żandarmerię niemiecką w końcu października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany 31 października 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.196.

Płotkowski Stanisław, ur. 27 kwietnia 1913 roku, młynarz, mieszkał w Żuchowie, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, gdzie zmarł 14 stycznia 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Płotkowski, sygn. IPN By 115/310.

Płukarski Michał, ur. 1895 roku, s.Józefa, rzeźnik, mieszkał w Wąpielsku, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Prawdopodobnie rozstrzelany w lasku rusinowskim koło Rypina.

*R.Piotrowski, Słownik, s.196; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Wąpielsk).

Płusa Józef, ur. 27 sierpnia 1907 roku, s. Mariana, rolnik, mieszkał we wsi Kujawa, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 11 listopada 1939 roku. Prawdopodobnie rozstrzelany w lasach skrwileńskich. Według innej wersji przedstawionej w ankiecie OKBZH Płusa Józef, ur. 1907 roku, mieszkał we wsi Kretki Duże. Aresztowany w czasie okupacji spędził dwa miesiące w więzieniu w Grudziądzu. Następnie został zwolniony. Po pewnym czasie ponownie aresztowany, zaginął bez wieści.

*R.Piotrowski, Słownik, s.196; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Kretki Duże).

Podszucki Franciszek, ur. 24 sierpnia 1909 roku w Rypałkach, s. Andrzeja, rolnik, mieszkał w Nadrożu, pow. Rypin. Aresztowany przez hitlerowców w dniu 8 kwietnia 1943 roku został osadzony w obozie Stutthof, gdzie zmarł w dniu 4 czerwca 1943 roku.

* A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Franciszek Podszucki, sygn. IPN By161/341: http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: Baza danych ITS Arolsen), stutthof.org.

Poliński Szczepan, ur. ok. 1900 roku, rolnik, mieszkał w Okalewie, pow. Rypin. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i tam zamordowany 1 kwietnia 1943 roku.

*R.Piotrowski. Słownik, s.197.

Politowska Stanisława (z domu Rupińska), ur. 21 stycznia 1917 roku w Suminie, gm. Strzygi i tam zamieszkała, c. Józefa i Marty z Paprockich. Zginęła w czasie działań wojennych w dniu 21 stycznia 1945 roku w Suminie wraz z dwuletnim synem Józefem.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisława Politowska, sygn. IPN By 161/164.

Politowski Jan, ur. 28 czerwca 1917 roku, mieszkał w powiecie lipnowskim. Aresztowany przez Gestapo, został osadzony w obozie Stutthof, gdzie zmarł w dniu 10 czerwca 1943 roku.

*Stutthof. org; http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: Baza danych ITS Arolsen)

Politowski Józef, ur. 22 lipca 1942 roku w Suminie, gm. Strzygi i tam zamieszkały, s. Józefa i Stanisławy z Rupińskich. Zginął w czasie działań wojennych na terenie rodzinnej wsi wraz ze swą matką Stanisławą w dniu 21 stycznia 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Politowski, sygn. IPN By 161/163.

Połczyński Janta Tadeusz, ur. 1889 roku, syn Władysława i Róży z Paruszewskich, właściciel majątku w Sosnowie, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 roku, więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w lasach skrwileńskich.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.387; K.Jasiewicz, Lista, s.806; M.Krajewski, W cieniu wojny, s.63; R.Piotrowski, Słownik, s.175.

Ponczyński Józef, ur. w 1898 roku, nauczyciel szkoły powszechnej w Lipnie. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen – Gusen i tam zamordowany w 1940 roku.

*Z.Góźdź, T.Pawłowski, Wierni Bogu, s.28; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.190.

Porębski Witold, mieszkał w powiecie lipnowskim. Aresztowany za nasłuch radiowy. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany w 1941 roku.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.27.

Portalski Ludwik, mieszkał we wsi Staszewy,pow. Lipno. Rozstrzelany 17 grudnia 1944 rokuw Łagiewnikach przez żandarmów z posterunku w Dobrzyniu n/Wisłą.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.12.

Potwardowski Józef, mieszkał we wsi Łączonek, pow. Rypin. Rozstrzelany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku na stadionie sportowym w Rypinie.

*P.Gałkowski, Brzuze, s.288.

Potorecki Henryk, ur. 6 października 1911 roku, s. Stefana, mieszkał w Lipnie. Od 1943 roku robotnik przymusowy w Berlinie, gdzie zmarł dnia 22 kwietnia 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Henryk Potorecki, sygn. IPN By 115/83.

Prejs Antoni, ur. 16 kwietnia 1903 roku, s. Antoniego, nauczyciel w miejscowości Jasień, pow. Lipno. W 1941 roku został wywieziony na przymusowe roboty do Gdańska, a następnie do Gdyni, gdzie zmarł w dniu 30 listopada 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Antoni Prejs, sygn. IPN By 161/196; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.190.

Prusiewicz Jan, ur. 23 czerwca 1922 roku, s. Franciszka, mieszkał w Lipnie. Wywieziony na roboty przymusowe do Elbląga, zmarł podczas bombardowania miasta 9 lutego1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Prusiewicz, sygn. IPN By 115/511.

Pruski Stefan, ur. w 1904 roku w Stróżewie, pow. Lipno, syn Karola. W 1934 roku ożenił się z Ireną Toczkowską i objął rodzinny majątek Złowody, pow. Lipno. Dobrami tymi zarządzał do wybuchu wojny. We wrześniu 1939 roku zgłosił się ochotniczo do wojska. Dostał się do niewoli pod Modlinem. Do grudnia 1940 roku przebywał w stalagu, a następnie wyraził zgodę na pozostanie w Niemczech na robotach. Pracował w gospodarstwie rolnym k/Bonn. Podjął wówczas współpracę z wywiadem AK na terenie Niemiec. Jesienią 1942 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu w Moabicie. W przesłanym w styczniu 1943 roku liście do rodziny poinformował, że zostanie wysłany do Sachsenhausen. Kilka tygodni później nadeszło powiadomienie z obozu, że zmarł na gruźlicę 6 lutego1943 roku.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.389.

Pruśkiewicz Eugenia, ur. 6 stycznia 1910 roku, c. Juliana. Zginęła 16 lutego 1945 roku na polu minowym w miejscowości Źródła w gm. Ligowo.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Eugenia Pruśkiewicz, sygn. IPN By 115/703.

Pruśkiewicz Teofil, ur. w 1919 roku, mieszkał we wsi Źródła, pow. Lipno. Rozstrzelany przez żandarmerię i Jagdkommando w Grzeszynie, pow. Lipno 18 września 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.199.

Przedźwiękowski Franciszek, ur. w 1898 roku, s. Antoniego, rolnik, mieszkał we wsi Wysokie Pole, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 1 listopada 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i po kilku dniach zamordowany.

*Tamże.

Przedźwiękowski Teodor, ur. 2 grudnia 1895 roku, s. Antoniego, mieszkał w Borzyminie, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 30 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany 2 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Borzymin).

Przemieniecki Leon, nauczyciel Państwowego Gimnazjum w Lipnie. Aresztowany 17 października  l939 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Hohenbruk, gdzie zmarł w 1940 roku

*Z.Góźdź, T.Pawłowski, Wierni Bogu, s.53; D.Kostecka, Wielcy ludzie,, s.158; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.190; M.Walczak, Ludzie nauki, s.592.

Przybylski Wincenty, ur. 21 lutego 1901 roku w Rypałkach, pow. Rypin i tamże zamieszkały. Aresztowany przez hitlerowcow, na przełomie 1939/1940 roku w miejscu zamieszkania, został osadzony w obozie Mauthausen, gdzie zmarł w dniu 13 września 1940 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: KZ-Gedenkstätte Mauthausen); A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Rypałki).

Przybyłowski Stanisław, ur. 25 maja 1908 roku, w Suminie, pow. Rypin, s. Antoniego. Gimnazjum ukończył w Rypinie. Liceum i Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1936 roku. Był wikariuszem w Tłuchowie, następnie prefektem w Wyszkowie. Wojna zastała go w rodzinnym Suminie. Zaraz też włączył się do pracy duszpasterskiej w rodzinnej parafii Strzygi i parafiach sąsiednich. 2 listopada 1939 roku został aresztowany przez dwóch członków Selbstschutzu w swym domu. Uwięziony na posterunku żandarmerii w sąsiedniej wsi Michałki. Miejsce śmierci i pochówku ks. Przybyłowskiego nie jest znane. Prawdopodobnie został zamordowany we wsi Michałki. Według innej wersji został rozstrzelany w piwnicy plebani w Strzygach.

*M.M.Grzybowski, Martyrologium, s.112; W.Jacewicz, J.Woś, Martyrologium, s.318; Z.Góźdź, T.Pawłowski, Wierni Bogu, s.45-46; M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 2, s.219; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Sumin).

Przybyszewski Antoni, ur. 27 kwietnia 1907 roku, s. Teofila, mieszkał w Lubinie, pow. Lipno. Aresztowany 7 października 1939 roku. Prawdopodobnie rozstrzelany w lesie koło Karnkowa, pow. Lipno. W 1948 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Antoni Przybyszewski, sygn. IPN Byd 115/904; IPN By 115/390.

Ptaszyński Bolesław, ur. w 1883 roku w Osieku, pow. Rypin. Był sekretarzem gminy Wąpielsk w latach 1920-1939. W okresie swojego urzędowania ogromne zasługi położył w dziedzinie rozwoju gospodarczego i kulturalno-oświatowego na terenie zarządzanej przez siebie gminy. Dostrzegał antypolską działalność kolonistów niemieckich, zamieszkujących okolice Wąpielska. Na zebraniach publicznych otwarcie wystepował przeciwko ich wrogiej działalności. Z chwilą wybuchu wojny pozostał w miejscu swojego wieloletniego urzędowania i zamieszkania. Został aresztowany przez znanych sobie kolonistów niemieckich, członków Selbstschtzu. Przewieziony do Rypina, osadzony w piwnicach domu przy ul Warszawskiej 20 i tam zamordowany.

*P.Gałkowski, Z.Żuchowski, Wąpielsk, s.400.

Ptaszyński Piotr, ur. 9 września 1908 roku, s. Jana, mieszkał w Dobrzyniu n/Drwęcą, pow. Rypin. We wrześniu 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej. Zginął w obozie jenieckim Dammlager XII B.

*R.Piotrowski, Słownik, s.200.

Pupkowski Tadeusz, ur. w 1919 roku, rolnik, mieszkał w Bobrownikach, pow. Lipno. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę w Obronie Narodowej, za co został aresztowany przez Niemców i rozstrzelany w lesie koło Karnkowa, pow. Lipno.

*Tamże.

Puszewski Władysław, ur. 30 czerwca 1894 roku, kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Gójsku. Aresztowany przez policję niemiecką, osadzony w obozie koncentracyjnym Mathausen, gdzie zmarł w 1940 roku.

*J. Szatkowski, Okupacyjna droga mojego ojca Stanisława Szatkowskiego [w:] Notatki Płockie 44/2-179, 36-39, 1999; M.Walczak, Ludzie nauki, s. 597 (gdzie podano jako miejsce śmierci obóz Mauthausen-Gusen); Tablica nagrobna na cmentarzu w Gójsku (gdzie prawdopodobnie błędnie podano jako miejsce śmierci obóz Dachau).

Puszkiewicz Antoni, ur. 10 maja 1881 roku, s. Walentego, mieszkał we wsi Bógzapłać, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym i tam zastał zamordowany 16 października 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.201.

Pydyszewski Mieczysław, ur. ok. 1919 roku, mieszkał we wsi Blizno, pow. Rypin. Podejrzany o udzielanie pomocy partyzantom, rozstrzelany przez Jagdkommando w okolicach Szczutowa, pow. Rypin 19 sierpnia 1944 roku. Po wojnie zwłoki jego ekshumowano i pochowano na cmentarzu w Szczutowie.

*Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939 – 1945. Województwo włocławskie, Warszawa 1981, s.91; Tablica nagrobna na cmentarzu w Szczutowie, pow. Sierpc.

Pypkowski Tadeusz, lat około 20, mieszkał w gminie Bobrowniki, pow Lipno. Rozstrzelany przez Selbstschutz 8 października 1939 roku, w lesie pod Ośmiałowem, za to że, z polecenia policji, brał udział w konwojowaniu do Włocławka kolonistów niemieckich.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.6.