Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

RRadkowski Józef, ur. 18 marca 1895 roku, s. Antoniego, mieszkał w Rypinie. Latem 1944 roku wywieziony do Niemiec, gdzie zmarł 31 grudnia 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Radkowski, sygn. IPN By 161/260.

Radzimiński Antoni, ur. 15 lipca 1875 roku w Chromakowie, pow. Sierpc, mieszkał w Bliźnie, pow. Rypin. Został aresztowany przez gestapo za wysadzenie niemieckiego pociągu i 15 kwietnia 1943 roku osadzony w obozie Stutthof, gdzie zmarł 05 czerwca 1943 roku.

*http://stutthof.org; http://www.straty.pl/en/szukaj.

Radzymiński Jan, ur. w 1921 roku, rolnik, mieszkał we wsi Blizno, pow. Rypin. Podejrzany o udzielanie pomocy partyzantom. Rozstrzelany przez Jagdkommando w miejscu zamieszkania 19 sierpnia 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, k.118, sygn. IPN BY 26/40; Tablica nagrobna na cmentarzu w Szczutowie.

Radzyniak Włodzimierz, ur. 20 października 1907 roku, s. Bazylego, mieszkał w Chodorążku, pow. lipnowski. Aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof został zamordowany 12 lutego 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Włodzimierz Radzyniak, sygn. IPN By 115/319.

Rajskowski Kazimierz, ur w 1904 roku, krawiec, mieszkał w Lipnie. Oskarżony niesłusznie o napad na członka SS. Rozstrzelany w egzekucji publicznej w Lipnie na Rynku 3 listopada 1940 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.201.

Rakoczy Józef, ur. ok. 1917 roku, rolnik, mieszkał we wsi Granaty, pow. Rypin. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany w 1941 roku.

*Tamże.

Rasiewicz Adam, robotnik ur. 24 grudnia 1879 roku w Zakrzewie, mieszkał w miejscowości Jeleniec pow. rypiński. Aresztowany za wysadzenie pociągu niemieckiego na trasie Sierpc-Rypin w okolicach Szczutowa i osadzony w obozie Stutthof, gdzie zmarł w dniu 7 lipca 1943 roku.

*Stutthof.org; http://www.straty.pl/en/szukaj.

Redecki Stanisław, ur. 17 kwietnia 1924 roku, s. Władysława, mieszkał we wsi Wólka, pow. Lipno. Wywieziony na przymusowe roboty do Gdyni, gdzie zginął 10 stycznia 1945 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.202.

Reński Stanisław, ur. 10 listopada 1901 roku w Rypałkach, s. Leonarda i Heleny z Tęgowskich, nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Karwie, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w Rypałkach, pow. Rypin 22 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w lasach skrwileńskich 2 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Reński, sygn. IPN By 161/6; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.224; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.195; R. Piotrowski, Słownik, s. 202 ( gdzie jako datę śmierci podano dzień 31 października1939 roku.).

Robaczewski Stanisław, ur. 11 sierpnia 1911 roku, mieszkał we wsi Cyprianka, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau. W roku 1948 sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Robaczewski, sygn. IPN By 115/468.

Rogowski Czesław, zamieszkały w Rypinie, członek Związku Strzeleckiego „Strzelec”, harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego, aresztowany w 1940 r. i zamordowany w 1941 roku w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen – Oranienbburg, jako nr obozowy 22736.

*MZD-Arch. 114.

Rogowski Jan, ur. w 1898 roku, mieszkał w Rypinie. Aresztowany w 1941 roku. Więziony w Sierpcu, a następnie osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Guseni tam zamordowany 9 stycznia 1943 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.202.

Rogowski Kazimierz, ur. 14 września 1905 roku w Rypinie. Syn Władysława (piekarza) i Franciszki z Gutkowskich. Aresztowany w 1940 roku i osadzony w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen – Oranienburg i tam zamordowany jako nr obozowy 22758. W wyniku postanowienia Sądu Powiatowego w Rypinie z dnia 27 października 1953 roku został uznany za zmarłego, a datę jego śmierci ustalono na dzień 2 stycznia 1942 roku.

*MZD-Arch.114; APTOW, Akta metrykalne Parafii Rypin, akt ur. 181/1905, sygn. 212.

Rogowski Stefan, ur. 26 marca 1904 roku, s. Franciszka, mieszkał we wsi Szustek, pow. Rypin. Aresztowany we wrześniu 1943 roku. Więziony w Koronowie, a następnie w Starogardzie. W roku 1952 sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stefan Rogowski, sygn. IPN By 161/516.

Rokicka Sabina, mieszkała w Rypinie. Rozstrzelana przez Selbstschutz w lasku rusinowskim koło Rypina w październiku 1939 r.

*R.Piotrowski, Słownik, s.202.

Romanowska Helena, ur.w 1923 roku, mieszkała w Radominie, pow. Rypin. Zamordowana 13 lutego 1940 roku przez niemieckiego nauczyciela Brunona Formelli z Gdańska za to, że nie udało mu się zmusić ją do odbycia z nim stosunku fizycznego, z powodu jej oporu.

*R.Piotrowski, Słownik, s.202-203; E.Zarzycki, Eksterminacyjna i dyskryminacyjna działalność hitlerowskich sądów, s.162; tablica nagrobna na cmentarzu w Radominie.

Romanowski Henryk, ur. 11 lutego 1908 roku, s. Jana, mieszkał we wsi Żuchowo, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany 25 stycznia 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Henryk Romanowski, sygn. IPN By 115/311.

Romanowski Józef Bronisław, ur. 19 marca 1906 roku w Chicago (USA), syn Bronisława i Stanisławy z Napiórkowskich, nauczyciel szkoły powszechnej w Gójsku, mieszkał w Szczutowie, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany 2 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Romanowski, sygn. IPN By 161/14; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.224; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.195; R.Piotrowski, Słownik, s.203.

Roszczynialski Ignacy, ur. we wsi Piekiełko, pow. rypiński. W okresie międzywojennym mieszkał w mieście Chodczu koło Włocławka. Jako podejrzany politycznie został aresztowany 26 czerwca 1944 roku przez gestapo w Radogoszczy i przewieziony do obozu koncentracyjnego Mauthausen – Gusen nr 108908. Według postanowienia Sądu Grodzkiego w Chodczu, zmarł w obozie w dniu 20 grudnia 1944 roku o godz. 8:00. Z dokumentów PCK wynika jednak, że zmarł w dniu 8 grudnia 1944 roku.

*MZD-Arch.159/10, MZD-Arch.159/11, Straty.pl.

Różański Edmund, ur. 3 listopada 1925 roku, s. Jana, rolnik, mieszkał w Rokitnicy, pow. Rypin.W 1944 roku wywieziony na przymusowe roboty. W roku 1960 sąd uznał go za zmarłego.

*R.Piotrowski, Słownik, s.204.

Ruda Ignacy, ur. 7 września 1893 roku, s. Jana, mieszkał w Czermnie, pow. Lipno. Zmarł w obozie w Potulicach 3 lutego 1944 roku.

*Tamże.

Rudnicki Antoni Marian, ur. 1 maja 1888 roku w Mroczkach Dużych, pow. Kalisz, s. Antoniego i Kazimiery z Gnoińskich, w okresię międzywojennym włąsciciel majątku Radomin, pow. Rypin. Na początku wojny nie został rozstrzelany w Lasku Rusinowskim koło Rypina jak mówiła dotychczasowa literatura, lecz wyjechał do Płocka, gdzie ukrywał się przed okupantem. W latach 1941 – 1943 był czynnym członkiem Polskiej Organizacji Zbrojnej na terenie miasta. Występował pod przybranym nazwiskiem Gumowski i imieniem Józef praz pseudonimem „Wilk”. Przechodził kolejne stanowiska, Komendanta Miasta w P.O.Z. i członka Komendy Powiatu w Polskim Związku Powstańczym (P.Z.P.). W walce przeciwko okupantowi niemieckiemu wykazywał pełnię odwagi i poświęcenia. Doskonale zakonspirowany pracował w charakterze niepiśmiennego woźnicy z brodą w tartaku przy ul. Dobrzyńskiej. W 1943 roku został rozpracowany przez gestapo i aresztowany, a następnie zamordowany w Płocku w końcu 1943, lub na początku 1944 roku, przeszedłwszy wcześniej całą serię tortur.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Antoni Rudnicki, sygn. IPN By 161/348.

Rudowski Jan, urodzony 17 lipca 1891 roku w Kłuśnie, pow. Rypin, syn Edwarda. Właściciel majątku Półwiesk Mały i Tomkowo, pow. Rypin. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, walcząc w 201 szwadronie 1 pułku szwoleżerów. W latach dwudziestych był aktywnym działaczem Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Warszawie. W grudniu 1927 roku został członkiem prezydium CTR, a w 1928 r.jego wiceprezesem. W latach 1931-1935 był posłem na Sejm RP. W 1935 r. został mianowany przez Prezydenta Mościckiego senatorem. Był aktywnym działaczem społeczno-politycznym ziemi dobrzyńskiej. Na początku lat dwudziestych zorganizował Rypińskie Okręgowe Towarzystwo Rolnicze. W styczniu 1926 roku został przewodniczącym Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej ROTR, a w 1927 roku prezesem Rady Nadzorczej Młyna Spółdzielczego w Rypinie. We wrześniu 1939 roku nie został aresztowany dzięki wspólnej fotografii z Hermanem Göringiem, zrobionej na zawodach lotniczych. Wysiedlony jednak został z Półwieska i zatrudniony jako zarządca pobliskiego majątku Łubki. Wkrótce wstąpił w szeregi ZWZ, a potem AK. Jako rotmistrz rezerwy wchodził w skład struktur Okręgu Pomorze AK. Używał pseudonimu „Czarny”. Współpracował z siatką wywiadowczą „Zagajnik”. W maju 1943 roku został aresztowany za działalność konspiracyjną i osadzony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie. Oznaczony został numerem 23747. Dnia 2 lutego 1945 roku, w czasie ewakuacji obozu, osłabiony czerwonką, został zastrzelony przez gestapowca koło wsi Sierakowo pod Lęborkiem i pogrzebany w przydrożnym rowie. Po zakończeniu wojny córka Zofia pochowała ojca na cmentarzu w Sierakowie.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.391-392.

Rumianek Bolesław, ur. 19 sierpnia 1904 roku w Krępskiej Osadzie, gm. Maciejowice, pow. garwoliński s. Pawła i Franciszki z Niewczasów. Od dnia 1 września 1924 roku nauczyciel, a następnie kierownik szkoły powszechnej w Nadrożu, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 24 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany 2 listopada 1939 roku.

*MZD-Arch./1/26; MZD-Arch./1/13; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.195; R.Piotrowski, Słownik, s.203.

Rumianowski Jan, ur. 14 marca 1905 roku, s. Jana, nauczyciel szkoły powszechnej w Rudzie koło Skrwilna. Aresztowany przez Selbstschutz 20 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany 2 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Rumianowski, sygn. IPN By 161/177; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.195; R.Piotrowski, Słownik, s.205.

Rumiński Franciszek, ur.w 1904 roku, rolnik, mieszkał w Nowogrodzie, pow. Lipno. Powieszony przez gestapo w miejscu zamieszkania 27 kwietnia 1942 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.206.

Rupiński Franciszek, Mieszkał w Godziszewach, pow. Rypin. Aresztowany przez hitlerowców został umieszczony w obozie Stutthof, gdzie zmarł.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Godziszewy).

Rupiński Hieronim, ur. 13 września 1900 roku, s. Jana, mieszkał w Karbowiźnie, pow. Rypin. We wrześniu 1939 roku jako żołnierz WP dostał się do niewoli niemieckiej, a następnie został skierowany na roboty przymusowe. W 1944 roku był na urlopie w domu i nie powrócił do miejsca pracy. W związku z tym został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany w końcu 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.206.

Ruszkowski Edmund, pseudonim Serb, ur. 8 lutego 1917 roku, nauczyciel szkoły powszechnej w Żagnie. Aresztowany 5 maja 1943 roku. Zamordowany następnego dnia w więzieniu w Lipnie.

*http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: dane zebrane w ramach konkursu dla szkół NKS-0426); Z.Góźdź, T.Pawłowski, Wierni Bogu, s. 29; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.190.

Rutkowska Kamila, ur. 1919 roku, krawcowa, mieszkała w Osówce, pow.Lipno. Podejrzana o udzielanie pomocy partyzantom. Rozstrzelana przez gestapo we wsi Rozstrzały, pow. Lipno 13 października 1944 roku.

*R.Piotrowska, Słownik, s.206.

Rutkowski Antoni, ur. 15 stycznia 1910 roku w Czerminie, s. Antoniego i Rozalii z Kasprowiczów, mieszkał w Rypinie. W 1941 roku został przez Niemców zabrany na roboty do Rosji. Prawdopodobnie zginął w wyniku nalotów bombowych w 1943 roku. W 1949 roku został uznany przez sąd za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Antoni Rutkowski, sygn. IPN By 161/335.

Rutkowski Artur, ur. w 1889 roku, syn Zdzisława. Ukończył Uniwersytet w Lipsku. Właściciel majatku Szpetal, pow. Lipno. Brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej 1920 roku, walcząc w 1 pułku Ułanów Krechowieckich. W latach trzydziestych pełnił funkcję prezesa Okręgowego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych powiatu lipnowskiego. Był aktywnym działaczem BBWR w lipnowskiem, członkiem Związku Ziemian. Należał także do Związku Zachodniego. Aresztowany przez Niemców na zebraniu ziemian w Lipnie 24 października 1939 roku. Po krótkim pobycie w więzieniu we Włocławku, wywieziony został do obozu Rudau II k. Królewca, skąd przesłał ostatnią wiadomość. Prawdopodobnie został zamordowany przez Niemców.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.393.

Rutkowski Bronisław, ur. 1893 roku, mieszkał we wsi Staszewo, pow. Lipno. Rozstrzelany przez Jagdkommando w Łagiewnikach, pow. Lipno 17 grudnia 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.206.

Rutkowski Roman, rozstrzelany przez Jagdkommando w Łagiewnikach, pow Lipno 17 grudnia 1945 roku.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.12.

Rutkowski Jan, ur. 23 kwietnia 1896 roku, s. Mariana, nauczyciel szkoły powszechnej w Mokowie, pow. Lipno. Aresztowany 17 października 1939 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Hohenbruch gdzie zmarł 31 stycznia 1940 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Rutkowski, sygn. IPN By 115/74; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.191; M.Walczak, Ludzie nauki, s.617.

Rutkowski Józef, ur. w 1890 roku, mieszkał we wsi Staszewo, pow. Lipno. Rozstrzelany przez Jagdkommando w Łagiewnikach, pow. Lipno 17 grudnia 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.207.

Rutkowski Szczęsny, ur. 15 sierpnia 1887 roku w Szpetalu Górnym, pow. Lipno, syn Zdzisława. Własciciel majątku Kulin, pow. Lipno. Znany artysta plastyk. Opublikował wiele artykułów z dziedziny kultury i sztuki oraz kilka książek. Po wybuchu II wojny światowej zamieszkał w Kulinie. W kwietniu 1940 roku został aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zmarł na zapalenie płuc 2 grudnia 1940 roku. Symboliczny grób znajduje się na cmentarzu w Szpetalu.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.393-394; K.Jasiewicz, Lista, s.903.

Rutkowski Teofil, ur. 26 lutego 1892 r, s. Stanisława, mieszkał we wsi. Makówiec, pow. Lipno. Aresztowany jesienią 1939 roku. Prawdopodobnie rozstrzelany w lesie koło Karnkowa, pow. Lipno, w październiku względnie na początku listopada 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.207.

Rutkowski Władysław, rolnik, mieszkał w Rudzie koło Skrwilna, pow. Rypin. Rozstrzelany przez Selbstschutz w Kwiatkowie, pow. Rypin jesienią 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, k.118, sygn. IPN BY 26/40

Rycharski Stanisław, ur. w 1919 roku, robotnik rolny z Półwieska. Aresztowany w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w końcu października 1939 roku w lasach skrwileńskich.

*R.Piotrowski, Słownik, s.319.

Ryglewicz Jan, ur. 5 lutego 1869 roku w Płońsku. Ksiądz. Uczył się w szkole średniej w rodzinnym Płońsku, potem w Płocku. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Święcenia kapłańskie przyjął 6 lutego 1892 roku. Był wikarym w Brańszczyku i Rosochatem. Od 1904 roku był proboszczem w Bożewie, Działyniu i Rogowie. W 1924 roku został dziekanem i proboszczem w Lipnie. Aresztowany 23 października 1939 roku. Więziony w Lipnie, Toruniu i Stutthofie, następnie przewieziony do KL Sachsenhausen, gdzie zmarł 29 czerwca 1940 roku.

*Z.Góźdź, T.Pawłowski, Wierni Bogu, s.43;W.Jacewicz, J.Woś, Martyrologium, s.496; MZD-Arch.177.

Rygiel Henryk, ur. 15 lipca 1884 roku, s. Adama, mieszkał w Osieku. Aresztowany przez Niemców i wywieziony do Rypina, zginął 24 października 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Henryk Rygiel, sygn. IPN By 161/395.

Rykaczewski Leon, ur. 1886 roku, syn Cypriana i Marii z Nadratowskich. W czasie I wojny światowej podejrzany o działalność niepodległościową, został aresztowany przez niemieckie władze okupacyjne i osadzony w więzieniu w Płocku. W 1920 roku wstąpił jako ochotnik do 201 pułku Szwoleżerów Mazowieckich. Brał udział w działaniach osłonowych od Bugu aż po przedmieścia Warszawy. W przełomowym momencie bitwy warszawskiej uczestniczył w szarży pod Żurominkiem. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej ożenił się z Heleną Maciejowską i wszedł w ten sposób w posiadanie majątku Suszewo, pow. Lipno. Prowadził aktywną działalność społeczną. Był prezesem kółka rolniczego w Ostrowitem, pow. Lipno, członkiem Związku Ziemian. Aresztowany przez Niemców 24 października 1939 roku na fikcyjnym zebraniu ziemian w Lipnie. Wywieziony w okolice Królewca (Rudau), gdzie zaginął bez wieści.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.393-394; K.Jasiewicz, Lista, s.905.

Rynkiewicz Ignacy, ur. 29 stycznia 1895 roku, s. Józefa, mieszkał w Dobrzyniu/Wisłą, pow. Lipno. Rozstrzelany w Obrowie pow. Lipno 5 czerwca 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Ignacy Rynkiewicz, sygn. IPN By 115/263.

Rynkowski Jan, ur. 18 sierpnia 1923 roku w Lisinach koło Rogowa, pow. Rypin i tam zamieszkały. W 1941 roku zabrany z domu i skierowany na roboty przymusowe w majątku ziemskim koło Elbląga. Aresztowany za ucieczkę z miejsca pracy w okolicach własnego domu został w dniu 21 września 1943 roku osadzony w obozie Stutthof, a następnie w dniu 14 kwietnia 1944 roku w obozie Mauthausen, gdzie prawdopodobnie zmarł.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Lisiny).

Rzepkowska Bogumiła,mieszkała w Ostrowitem. Zginęła w czasie nalotu bombowego w Ostrowitem 7 września 1939 roku.

*M.Krajewski, W cieniu wojny, s.47, 368; P.Gałkowski, Brzuze, s.288.

Rzepkowska Irena, mieszkała w Ostrowitem. Zginęła w czasie nalotu bombowego na Ostrowite 7 września 1939 roku.

*M.Krajewski, W cieniu wojny, s.368; P.Gałkowski, Brzuze, s.288.

Rzepkowska Maria, mieszkała w Ostrowitem. Zginęła w czasie nalotu bombowego na Ostrowite 7 września 1939 roku.

*M.Krajewski, W cieniu wojny, s.368; P.Gałkowski, Brzuze, s.288.

Rzeszotarski Piotr, ur. 13 lipca 1896 roku, s. Franciszka, rolnik, mieszkał we wsi Suradówko, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthofi i tam zmordowany 19 listopada 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Piotr Rzeszotarski, sygn. IPN By 115/734.

Rzeszotarski Józef, ur. 3 października 1897 roku, s. Adama, mieszkał we wsi Źródła, pow. Lipno. Rozstrzelany przez Niemców we wsi Malanowo Stare 12 listopada 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Rzeszotarski, sygn. IPN By 115/699.