Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

ŚŚniaga Kazimierz, ur. 1915 roku, robotnik, mieszkał we wsi Kłokock, pow. Lipno. Rozstrzelany przez Selbstschutz w Radomicach, pow. Lipno 8 października 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.228.

Śniegocki Józef, ur. 25 października 1919 roku w Podolu, mieszkał w Rypałkach, pow. Rypin. Aresztowany na przełomie 1942/1943 roku i osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, gdzie zmarł w dniu 15 maja 1943 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: Baza danych ITS Arolsen); Stutthof. org; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Sumówko), gdzie podane, że mieszkał przed zatrzymaniem w miejscowości Sumówko, pow. Rypin.

Śpiewakowski Jan, ur. ok. 1922 roku, mieszkał w Ostrowitem, pow. Rypin. Zastrzelony przez Niemców w 1942 roku na drodze wiodącej z Trąbina do Ostrowitego.

*P.Gałkowski, Brzuze, s.289.

Świderski Adam, ur. 9 lipca 1908 roku, s. Leonarda, mieszkał w Kijaszkowie, pow. Lipno. Aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen, zamordowany 14 stycznia 1943 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Adam Świderski, sygn. By 115/824.; Straty.pl.

Świderski Józef, nauczyciel i kierownik szkoły powszechnej w Starej Woli, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku, więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany 2 listopada 1939 roku.

*M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.196; R.Piotrowski, Słownik, s 229.

Świderski Leonard, ur. 5 stycznia 1876 roku, s. Jakuba, mieszkał w Kijaszkowie, pow. Lipno. Powieszony przez gestapo we wsi Mazowsze, pow. Lipno w egzekucji publicznej 20 kwietnia 1942 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.229.

Święcicki Andrzej, ur.8 lipca 1903 roku w Nowej Wsi, gm. Chrostkowo, s. Mieczysława i Zofii z Mostowskich. Przed wybuchem wojny zamieszkał w miejscowości Trabinek, pow. Śrem w woj. poznańskim, gdzie był właścicielem ziemskim lub agronomem. W dniu 20 października 1939 r. został aresztowany i rozstrzelany w publicznej egzekucji na Rynku w Książu Wielkopolskim. Tego dnia członkowie Einsatzkommando  rozstrzelało publicznie przed uprzednio zbudowana „ścianą śmierci” 17 Polaków wskazanych przez miejscowych Niemców, oskarżonych o działalność antyniemiecką. Po egzekucji zwłoki przewieziono na miejscowy cmentarz i tam pochowano w zbiorowej mogile. Miejsce egzekucji upamiętnione.

*http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939 – 1945. Województwo poznańskie, Warszawa 1982); MZD-Arch. 63/35.

Święcicki Jerzy, ur. 1912 roku w Nowej Wsi, pow. Rypin, gm. Chrostkowo, s. Mieczysława i Zofii z Mostowskich. Właściciel majątku Nowa Wieś. Zamordowany w obozie koncentracyjnym Mauthausen w 1940 roku.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.402; K.Jasiewicz, Lista, s.1050.

Święcicki Józef, ur. 21 grudnia 1910 roku w Nowej Wsi, pow. Rypin, gm. Chrostkowo, s. Mieczysława i Zofii z Mostowskich. Właściciel majątku Nowa Wieś. Zmarł w obozie koncentracyjnym Mauthausen w dniu 25 czerwca 1940 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: KZ-Gedenkstätte Mauthausen); P. Gałkowski, Ziemianie, s.402; K.Jasiewicz, Lista, s.1050; R.Piotrowski, Słownik, s.229.

Święcicki Witold, ur. 19 marca 1911 roku, s. Tadeusza, mieszkał w Radomicach. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Wywieziony przez Niemców do obozu koncentracyjnego w Mauthausen. Zmarł 27 grudnia 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Witold Święcicki, sygn. IPN By 115/215.

Świtalska Kazimiera Antonina, ur. 28 lutego 1897 roku, c. Antoniego, mieszkała w Lipnie. Od jesieni 1939 roku przebywała w szpitalu dla psychicznie chorych w Gostyninie. Prawdopodobnie została zamordowana. W roku 1957 sąd uznał ją za zmarłą.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Kazimiera Świtalska, sygn. IPN By 115/841; IPN By 115/291.

Świtalski Marceli, ur. 16 stycznia 1887 roku nauczyciel szkoły powszechnej nr 1 w Rypinie. Aresztowany przez Selbstschutz 20 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany 2 listopada 1939 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.224; R.Piotrowski, Słownik, s.229; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.196.