Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

S

Sugalski-SzymczakSugalski Tadeusz, ur. 30 stycznia 1920 roku, s. Adama, mieszkał w Rypinie. Więziony w kilku obozach koncentracyjnych. Rodzina otrzymała ostatnią wiadomość w styczniu 1945 roku. W roku 1957 sąd uznał go za zmarłego.

*R.Piotrowski, Słownik, s.219; Straty.pl.

Sujkowski Kazimierz, ur. 28 lutego 1907 roku,s. Teodora, mieszkał w Skępem, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany 29.01.1942 roku.

* A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Kazimierz Sujkowski, sygn. IPN By 115/713.

Sujkowski Teodor, ur. 1879 roku, s. Mikołaja, mieszkał w Czernikowie. Aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Koronowie. Zamordowany w kwietniu 1943 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Teodor Sujkowski, sygn. IPN By 115/666.

Suliński Józef, ur. w 1903 roku, syn Konstantego, administrator majątku ziemskiego Ostrowite, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskie j 20, zamordowany w kilka dni po uwięzieniu.

*P.Gałkowski, Brzuze, s.289.

Suliński Konstanty, ur. 25 lutego 1875 roku, s. Stanisława, administrator majątku ziemskiego w Długiem, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Wieziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam prawdopodobnie zamordowany.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Długie).

Sulkowski Jan, ur. 4 czerwca 1914 roku, s. Tomasza, robotnik, mieszkał w Dobrzyniu n/Drwęcą, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 20 listopada 1939 roku. Więziony w Wąbrzeźnie. Prawdopodobnie rozstrzelany w lasach koło Wąbrzeźna.

*R.Piotrowski, Słownik, s.220.

Sumeracki Bolesław, ur. w 1916 roku, s. Jana, mieszkał w Okalewku, pow. Rypin. Aresztowany przez żandarmerię niemiecką 13.01.1944 roku, więziony w Górznie. Rozstrzelany w okolicznych lasach 28 sierpnia 1944 roku.

* M.Krajewski, W cieniu wojny, s.359.

Sumeracki Bronisław, ur. w 1922 roku, rolnik, mieszkał w Janowie, pow. Rypin. Rozstrzelany przez żandarmów ze Świedziebni w lasach koło wsi Okalewko 13 stycznia 1944 roku.

*M.Krajewski, W cieniu wojny, s.359.

Sumerecki Stefan, ur. 17 kwietnia 1924 roku, mieszkał w Janowie, pow. Rypin. Rozstrzelany przez żandarmów w lasach koło Okalewka, pow. Rypin 2 października 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.221.

Surowiak Bronisław, nauczyciel geografii i biologii w Gimnazjum Ogólnokształcącym wWymyślinie w latach 1936-1939. Zginął w nieznanych okolicznościach.

*Z.Góźdź, T.Pawłowski, Wierni Bogu, s. 29; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.191; M.Walczak, Ludzie nauki, s.671.

Suski Jan, ur. 28 sierpnia 1902 roku, w Lipnie, s. Teofila i Leokadii z domu Krentowicz. Nauczyciel szkoły powszechnej w Czernikowie, pow. Lipno. Ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski w Warszawie. Uczył matematyki, historii i wychowania fizycznego. Aresztowany 16 października 1939 roku w Lipnie, osadzony w obozie koncentracyjnym Działdowie, tam zamordowany 15 sierpnia 1940 roku. Świadkowie zeznali, że został rozstrzelany.

*http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: Kwestionariusz); IPN By 115/6; Z Góźdź, T.Pawłowski, Wierni Bogu, s.29, gdzie podano, że zginął w Dachau.

Swinarski Zenon, mieszkał w Skępem, pow. Lipno. Skazany przez Sąd Specjalny w Toruniu na trzy lata obostrzonego obozu karnego za handel artykułami spożywczymi. Zamordowany w listopadzie 1943 r.

*E.Zarzycki, Eksterminacyjna, s.142.

Symoni Wiktor, ur. 2 września 1909 roku, nauczyciel szkoły powszechnej w Świedziebni, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam też zamordowany 2 listopada 1939 roku.

*MZD-Arch./134/; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.224; R.Piotrowski, Słownik, s.222; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.196.

Szablewski Wacław, ur. 3 lipca 1929 roku, s. Juliana, mieszkał w Steklinie, pow. Lipno. W styczniu1945 roku został zabrany jako furman przez uciekających Niemców i prawdopodobnie zginął w czasie działań wojennych.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Wacław Szablewski, sygn. IPN By 115/840.

Szalkowski Józef, ur. 9 marca 1889 r. w Sierpcu, mieszkał we wsi Blizno, pow. Rypin. Został aresztowany przez gestapo za wysadzenie pociągu w okolicach Szczutowa i 15 kwietnia 1943 roku osadzony w obozie Stutthof, gdzie zmarł 11 maja 1943 rokku.

*http://stutthof.org.

Szalkowski Stanisław, ur. ok. 1894 roku, mieszkał w Suminie, pow. Rypin. Rozstrzelany przez Niemców z Gorczenicy, pow. Brodnica, w październiku 1939 roku.

*Rel. Lecha Szalkowskiego.

Szałkowski Czesław, ur. ok. 1924 roku, mieszkał w Skępem, pow. Lipno. Niesłusznie oskarżony o ubój jednej świni. Wyrokiem Sądu Specjalnego w Grudziądzu, 13.03.1942 roku skazany wraz ze swą matką Leokadią na 2 lata obostrzonego obozu karnego. Zmarł w więzieniu 19 września 1942 roku.

*E.Zarzycki, Eksterminacyjna, s.134.

Szałkucki Bronisław, ur. 15 sierpnia 1904 roku, s. Macieja, mieszkał we wsi Blizno, pow. Rypin. Wywieziony na przymusowe roboty w okolice Gdańska. Tam został aresztowany 15 listopada 1944 roku i wywieziony do Drezna, gdzie pracował w fabryce amunicji. Ok. 15 marca 1945 roku został przez Niemców pobity i po trzech dniach zmarł.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Bronisław Szałkucki, sygn. IPN By 161/102.

Szałwiński Antoni, ur. 23 stycznia 1903 roku, s. Stanisława, mieszkał Wąpielsku, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 28 października 1939 roku, za udział w tzw. Obronie Narodowej we wrześniu 1939 roku. Więziony przy ul. Warszawskiej 20.Prawdopodobnie w kilka dni po aresztowaniu wywieziony do lasów skrwileńskich i rozstrzelany. W roku 1957 sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Wąpielsk).

Szarwacki Jan, ur. 12 marca 1904 roku, s. Jana. Mieszkał w Dobrzyniu nad Drwęcą. Zmarł 25 września 1941 roku w Friesack na terenie Niemiec.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Szarwacki, sygn. IPN By 161/281.

Szczepański Józef, ur. 24 stycznia 1912 roku, s. Maksymiliana, mieszkał w Lipnie. Oskarżony niesłusznie o napad na członka SS. Rozstrzelany przez gestapo na Rynku w Lipnie w czasie egzekucji publicznej 3 listopada 1940 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Szczepański, syg  IPN By 115/778.

Szcześniak Aniela, nauczycielka, kierownik szkoły powszechnej w Stępowie, pow. Rypin. Aresztowana przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowana 2 listopada 1939 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.224; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.196; R.Piotrowski, Słownik, s.223.

Szczygliński Stanisław, ur. 25 stycznia 1911 roku, s. Bolesława, kupiec, mieszkał w Trąbinie, pow. Rypin. We wrześniu 1939 roku jako żołnierz WP dostał się do niewoli niemieckiej. Z obozu jenieckiego wysłany na przymusowe roboty. W listopadzie 1944 roku aresztowany i osadzony w obozie Herzbrück. Ślad po nim zaginął. W roku 1951 sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Szczygliński, sygn. IPN By 161/479; P.Gałkowski, Brzuze, s.289.

Szefler Antoni, ur. w 1917 roku, w Kalejach, s. Antoniego i Marianny. Aresztowany przez Selbstschutz z całą rodziną 1 listopada 1939 roku. Rozstrzelany w lasach skrwileńskich w kilka dni po aresztowaniu.

*Archiwum MZD w Rypinie, Teczka z korespondencją. Oświadczenie Jana Szeflera syna Antoniego z Ustki z dnia 21 września 1990 roku; R.Piotrowski, Słownik, s.185.

Szefler Antoni, ur. w 1889 roku w Kalejach, rolnik. Aresztowany przez Selbstschutz w miejscu zamieszkania 9 listopada 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w lasach skrwileńskich w kilka dni po aresztowaniu.

*Archiwum MZD w Rypinie, teczka z korespondencją. Oświadczenie Jana Szeflera, syna Antoniego z Ustki z dnia 21 września 1990 roku; R.Piotrowski, Słownik, s.185.

Szefler Kleofas, ur. w 1920 roku w Kalejach, syn Antoniego i Marianny. Aresztowany przez Selbstschutz wraz z rodziną 9 listopada 1939 roku. Rozstrzelany w lasach skrwileńskich kilka dni po aresztowaniu.

*Archiwum MZD w Rypinie, teczka z korespondencją. Oświadczenie Jana Szeflera, syna Antoniego z Ustki z dnia 21 września 1990 roku; R.Piotrowski, Biogramy, s.186.

Szefler Marianna, ur. w 1892 roku, w Zdrojkach. Mieszkała z całą rodziną we wsi Kaleje. Aresztowana przez Selbstschutz z mężem i synami 9 listopada 1939 roku. Rozstrzelana w lasach skrwileńskich kilka dni po aresztowaniu.

*Archiwum MZD w Rypinie, teczka z korespondencją. Oświadczenie Jana Szeflera, syna Antoniego z Ustki z dnia 2 września 1990 roku.

Szkopański Leonard, ur. 1906 roku, robotnik, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen, tam zamordowany w 1942 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.224.

Szmulewicz Czesław, mieszkał we wsi Józefowo, pow. Lipno. W dniu22 grudnia 1944 rokuzostał rozstrzelanyw lesie pod Karnkowem.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.14.

Szmyciński Stefan, ur. 15 lipca 1901 roku w Gołkowie, mieszkał we wsi Firany, pow. Rypin. Aresztowany przez Gestapo został osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, gdzie zmarł w dniu 28 listopada 1941 roku.

*R.Piotrowski, Słownik; s.224; http://www.straty.pl/en/szukaj; Stutthof.org; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Świedziebnia).

Szolc Franciszek, mieszkał w gm. Bobrowniki, pow. Lipno. Z polecenia policji,we wrześniu 1939 roku brał udział w konwojowaniu kolonistów niemieckich do Włocławka, za co został aresztowany przez Selbstschutz i rozstrzelany w lasach koło Karnkowa.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.5-6.

Szpejna Stanisław, ur. ok. 1904 roku, robotnik, mieszkał w Kretkach Małych, pow. Rypin. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany w 1942 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.225.

Szpurek Czesław, ur. 14 lipca 1914 roku, s. Jana, robotnik, mieszkał we Frankowie Dulskim, pow. Rypin. Aresztowany przez Niemców w grudniu 1942 roku, wywieziony do Królewca, gdzie zmarł w kwietniu 1943 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Czesław Szpurek, sygn. IPN By 161/267.

Szprengel Stanisław, ur. 1899 roku, s. Bartłomieja, mieszkał w Zakrzewie. Wywieziony na roboty przymusowe do Pelplina, zginął podczas bombardowania w lutym 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Szprengel, sygn. IPN By 115/695.

Sztamborski Czesław, ur. 1894 roku, rolnik, mieszkał we wsi Rembiocha, pow. Lipno. Ujęty przez policję niemiecką w czasie łapanki ulicznej. Powieszony we wsi Mazowsze, pow. Lipno w czasie egzekucji publicznej przeprowadzonej przez gestapo 20 kwietnia 1942 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.226.

Sztuczyńska Maria, mieszkała w Żuchowie, pow. Lipno.Rozstrzelana w grudniu 1944 roku. w lesie pod Karnowem.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.14.

Szubert Michał, ur. 25 października 1909 roku, s. Stanisława, mieszkał we wsi Morgowo, pow. Lipno. Aresztowany przez Niemców jesienią 1939 roku. Wywieziony w nieznanym kierunku. Prawdopodobnie rozstrzelany w lesie koło Karnkowa, pow. Lipno. W roku 1951 sąd uznał go za zmarłego.

*R.Piotrowski, Słownik, s. 226-227.

Szulc Gustaw, ur. 15 maja 1913 roku, s. Fryderyka, mieszkał w Zakrzewie. Zginął w miejscowości Tupadły 22 stycznia 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Gustaw Szulc, sygn. IPN By 115/575.

Szulc Jan, ur. ok. 1900 roku, zdun, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany w maju 1943 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.227.

Szulc Stanisław, ur. ok. 1910 roku, mieszkał w Mościskach, pow. Rypin. Wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec, gdzie zginął 2 lutego 1942 roku.

*Tamże.

Szwaczkowski Józef, ur. ok. 1924 roku, mieszkał we wsi Górki, pow. Rypin. Aresztowany przez Jagdkommando za udzielanie pomocy partyzantom. Rozstrzelany 19 sierpnia 1944 roku koło leśniczówki w Czumsku Dużym, pow. Rypin.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Kosiory); Tablica nagrobna na cmentarzu w Rogowie.

Szwankowski Walenty, ur. 7 lutego 1914 roku w Chrostkowie, mieszkał w Rogówku, pow. Rypin. Brał udział w kampanii wrześniowej w trakcie której dostał się do niewoli Niemieckiej. Zwolniony ze Stalagu, został skierowany na roboty przymusowe. Za działalność antyniemiecką resztowany przez hitlerowców w 1940 roku i osadzony w obozie Gross-Rosen, gdzie zmarł w dniu 11 stycznia 1942 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj; (Źródło: Księga więźniów KL Gross Rosen Część I, Państwowe Muzeum Gross Rosen, 1992); A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Rogówko).

Szwaracki Jan, ur. 12 marca 1904 roku, s. Jana, robotnik, mieszkał w Dobrzyniu n/Drwęcą, pow. Rypin. W 1940 roku wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec, gdzie zmarł 25 września 1941 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.227.

Szydłowska Agnieszka z Waliszewa, rozstrzelana w rodzinnej wsi, prawdopodobnie w grudniu 1944 roku za ukrywanie partyzantów.

*M.Krajewski, W cieniu wojny, s.286

Szyguła Bartłomiej, ur. 21 sierpnia 1897 roku, s. Karola. Zarządca majątku ziemskiego w Wąkolu k. Lipna. W dniu 24 października 1939 roku aresztowany i wywieziony przez Niemców w okolice Królewca.W roku 1946 sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Bartłomiej Szyguła, sygn. IPN By 115/5.

Szymański Stanisław, ur. ok. 1902 roku, rolnik, mieszkał we wsi Czumsk Mały, pow. Rypin. Podejrzany o udzielanie pomocy partyzantom. Rozstrzelany przez Jagdkommando 19 sierpnia 1944 roku w miejscu zamieszkania.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Czumsk Mały); Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939 – 1945. Województwo włocławskie, Warszawa 1981, s.16, gdzie podano informację, że zwłoki ekshumowano i przeniesiono na cmentarz w Rogowie.

Szymczak Andrzej, ur. 26 listopada 1891 r., ksiądz, proboszcz parafii Wielgie, pow. Lipno. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 czerwca 1923 roku. Aresztowany przez gestapo i Selbstschutz 24 października 1939 r. Więziony w Lipnie i Toruniu w Forcie VII. Przeszedł przez kilka obozów koncentracyjnych. Od 10 stycznia 1940 roku przebywał w obozie Stutthof roku, następnie od 10 kwietnia 1940 roku w Sachsenhausen, a od 14 grudnia 1940 r. w Dachau–nr obozowy 22717. W dniu 28 maja 1942 r. wywieziony z obozu do zakładu eutanazji Hartheim i zamordowany.

*E.Chart E., Spis pomordowanych Polaków, s.251; W.Jacewicz, J.Woś, Martyrologium, s.505; J.Adamska, J.Sziling, Polscy księża, s.105; M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 2, s.400.