Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

T


do U


Termiński Adam, ur. 9 czerwca 1905 roku, s. Grzegorza, szewc zamieszkały w Kikole, pow. Lipno. W 1942 roku aresztowany przez gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Guseni, gdzie zmarł 20 kwietnia 1943 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Adam Termiński, sygn. IPN By 115/156.

Ternersonówna Faiga, nauczycielka szkoły powszechnej nr 1 w Lipnie. Zginęła w 1943 roku w getcie warszawskim.

*Z.Góźdź, T.Pawłowski, Wierni Bogu, s.29; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.191; M.Walczak, Ludzie nauki, s.704.

Teska Adam, ur. 3 maja 1903 roku w Bradoks w USA, mieszkał w Szczechowie, pow. Rypin. Został aresztowany przez gestapo za wysadzenie niemieckiego pociągu i 15 kwietnia 1943 roku osadzony w obozie Stutthof, gdzie zmarł 12 stycznia 1944 roku.

*http://stutthof.org; http://www.straty.pl/en/szukaj.

Teska Aleksander, ur. 12 sierpnia 1901 roku, s. Franciszka, rolnik, mieszkał w Zasadkach, pow. Rypin. W okresie międzywojennym sympatyk Komunistycznej Partii Polski, od 1942 roku członek PPR. Jego dom był punktem kontaktowym i miejscem spotkań aktywu partyjnego oraz partyzantów Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. W sierpniu 1944 roku został wybrany przewodniczącym konspiracyjnej Powiatowej Rady Narodowej. Zginął na własnym polu, zastrzelony przez Niemców 1 listopada 1944 roku.

*A OKŚZpNP G-B, Zbrodnie w Okalewku, pow. Rypin, sygn. Ds. 24/67, Protokół przesłuchania Cecylii Teska z domu Mączkowskiej.

Tęgowski Józef, ur. 14 lipca 1876 roku, s. Antoniego, rolnik, mieszkał w Rypałkach, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 20 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Prawdopodobnie rozstrzelany w lasach skrwileńskich. W roku 1958 sąd uznał go za zmarłego.

*R.Piotrowski, Słownik, s.230.

Tęgowski Kazimierz, ur. 12 września 1912 roku, s. Józefa, rolnik, mieszkał w Rypałkach, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 20 września 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Prawdopodobnie rozstrzelany w lasach skrwileńskich. W roku 1958 sąd uznał go za zmarłego.

*Tamże.

Tęgowski Leon, 25 października 1914 roku, s. Józefa, rolnik, mieszkał w Rypałkach, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 20 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Prawdopodobnie rozstrzelany w lasach skrwileńskich. W roku 1951 sąd uznał go za zmarłego.

*Tamże.

Tomaszewska Franciszka, mieszkała w Karnkowie, pow. Lipno. Rozstrzelana przez hitlerowców jesienią 1944 roku za niesienie pomocy partyzantom.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.14

Tomaszewski Adam, mieszkał w Karnkowie. Prawdopodobnie mąż Franciszki. Rozstrzelany przez hitlerowców jesienią 1944 roku.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.14.

Tomaszewski Józef, ur. 19 marca 1914 roku, s. Mariana, mieszkał w Kotowach, pow.Rypin. W czasie wojny pracował u Niemca, na terenie powiatu rypińskiego. Uciekając przed wojskami radzieckimi w 1945 roku, pracodawca zmusił Tomaszewskiego do wyjazdu na zachód. Ślad po nim zaginął. W roku 1950 sąd uznał go za zmarłego.

*R.Piotrowski, Słownik, s.231.

Topolewska Stanisława, mieszkała we wsi Żagno, pow. Lipno.Rozstrzelana przez hitlerowców 25 grudnia 1944 roku.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.14.

Topolewski Bogdan, ur. 25 czerwca 1925 roku, s. Czesława, robotnik rolny, mieszkał w Starorypinie. Aresztowany w marcu 1943 roku z ojcem Czesławem, za skuteczny opór przeciw niemieckiemu napastnikowi. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany 4 kwietnia 1943 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj; stutthof.org.

Topolewski Czesław, ur. 8 września 1894 roku w Skudzawach, robotnik rolny, mieszkał w Starorypinie. Aresztowany w marcu 1943 roku z synem Bogdanem, za skuteczny opór przeciw niemieckiemu napastnikowi. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, i tam zamordowany 10 kwietnia 1943 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj; Stutthof. org.

Topolewski Władysław, ur. 28 marca 1902 roku, w Sosnowie, s. Stanisława, rolnika, mieszkał we wsi Korzeniewo, pow. Rypin. Aresztowany przez żandarmerię niemiecką 28 sierpnia 1944 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany w dniu 6 stycznia 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Władysław Topolewski, sygn. IPN By 161/108; Straty.pl; stutthof.org.

Torzewski Stefan, ur. 20 września 1905 roku, s. Józefa, mieszkał w Skrwilnie, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 23 listpada 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Prawdopodobnie rozstrzelany w lasach skrwileńskich. W roku 1948 sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stefan Torzewski, sygn. IPN By 161/282.

Trojanowski Władysław, ur. w 1910 roku rolnik, mieszkał w Likcu, pow. Rypin. Był członkiem Tajnego Związku Młodzieży Wiejskiej Młody Las.Rozstrzelany przez Jagdkommando we wrześniu 1944 r. Podejrzany o kontakty z partyzantami.

*P.Gałkowski, R.Piotrowski, Rogowo, s.269.

Tuchewicz Władysław, ur. 28 lutego1886 roku, s. Szczepana, felczer weterynarii, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 r. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen, tam zamordowany we wrześniu 1940 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.232.

Tucholski Stanisław, ur. 24 lutego 1903 roku, s. Józefa, mieszkał w Rypinie. W 1940 roku osadzony przez władze Niemieckie i osadzony w obozie Mauthausen – Gusen, gdzie zmarł 16 sierpnia 1940 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Tucholski, sygn. IPN By 161/449.

Tułodziecki Kazimierz, ur. 4 marca 1887 roku, s. Franciszka, mieszkał w Rypinie, ogrodnik. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Oranienburg, a następnie w Mauthausen-Gusen, gdzie został zamordowany 6 czerwca 1940 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.232.

Turant Bronisław, właściciel majątku Bałdowo, pow. Lipno, w latach 1922-1939. Członek lipnowskiego oddziału Związku Ziemian. Aresztowany przez Niemców 24 października 1939 r. na fikcyjnym zebraniu ziemian w Lipnie. Wywieziony w okolice Królewca (Rudau), gdzie zaginął bez wieści.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.403; K.Jasiewicz, Lista, s.1075.

Turant Wincenty, ur. 3 lutego 1896 roku, syn Bronisława, właściciela majątku Bałdowo. Aresztowany przez Niemców 24 października 1939 roku na fikcyjnym zebraniu ziemian w Lipnie. Wywieziony w okolice Królewca (Rudau), gdzie zaginął bez wieści. W roku 1946 sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Wincenty Turant, sygn. IPN By 115/112; P.Gałkowski, Ziemianie, s.403.

Turkot Antoni, ur. ok. 1895 roku, kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Łukomiu, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez Gestapo 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i tam zamordowany w 1941 roku.

*R. Piotrowski, Słownik, s.233; M.Walczak, Ludzie nauki, s. 713 (gdzie podano informację, że A. Turkot został zamordowany na początku listopada w lesie skrwileńskim).

Turski Ignacy, ur. 18 października 1916 roku, s. Antoniego, mieszkał we wsi Borki, pow. Rypin. Wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec, z których nie powrócił. W roku 1957 sąd uznał go za zmarłego.

*R.Piotrowski, Słownik, s.233.

Twarogowski Wacław, ur. 28 września 1921 roku w Świedziebni, pow. Rypin i tam zamieszkały. Aresztowany przez gestapo i w dniu 3 października 1941 roku osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, gdzie zmarł w dniu 21 stycznia 1942 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj ( Źródło: Muzeum Stutthof w Sztutowie); stutthof.org (gdzie podana data śmierci 24.01.1942 r.; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Świedziebnia).

Tybuszewska Aniela, ur. w 1904 roku mieszkała w Likcu, pow. Rypin. Rozstrzelana przez Jagdkommando we wrześniu 1944 roku. Podejrzana o utrzymywanie kontaktów z partyzantami.

*P.Gałkowski, R.Piotrowski, Rogowo,s.268.

Tyburski Stanisław, ur. 7 października 1896 roku, s. Wojciecha, zamieszkały w Okalewie, gm. Skrwilno. Robotnik przymusowy w Gdańsku. Tam zginął 1 kwietnia 1945 roku podczas ataku lotniczego wojsk radzieckich.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Tyburski, sygn IPN By 161/290.

Tykarski Jan Józef, ur. 7 lutego 1904 roku w Rogowie, s. Franciszka i Leonardy z Witkowskich nauczyciel szkoły powszechnej w Rogowie, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 23 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam też zamordowany 2 listopada 1939 roku. W dniu 16 października 1947 roku. Sąd Grodzki w Rypinie uznał go za zmarłego i oznaczył datę jego śmierci na dzień 4 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Tykarski, sygn. IPN By 161/13; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.224; R.Piotrowski, Słownik, s.234; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.196.

Tymieniecki Janusz, ur. 24 kwietnia 1885 roku, s. Jana i Zofii, właściciel majątku Brzeźno w latach 1917-1939. Członek lipnowskiego oddziału Związku Ziemian. Aresztowany przez Niemców 24 października 1939 roku na fikcyjnym zebraniu ziemian w Lipnie. Osadzony w obozie koncentracyjnym w Mauthausen, zmarł 14 marca 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Janusz Tymieniecki, sygn. IPN By 115/357; P.Gałkowski, Ziemianie, s.403; K.Jasiewicz, Lista, s.1078.

Tymieniecki Wojciech, ur. ok. 1919 roku, s. Janusza, właściciela majątku Brzeźno. Aresztowany przez Niemców 24 października 1939 roku na fikcyjnym zebraniu ziemian w Lipnie. Wywieziony w okolice Królewca (Rudau), gdzie zaginął bez wieści.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.403; K.Jasiewicz, Lista, s.1078.

Tymiński Antoni, ksiądz, ur. 9 stycznia 1892 roku, we wsi Białe Ziele, w powiecie ostrowsko-mazowieckim. Szkołę średnią ukończył w Pułtusku, następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1915 roku. Był wikarym w kilku parafiach. W 1925 r. został proboszczem w Dobrzyniu n/Wisłą. W 1933 roku przeniesiony został na probostwo w Działyniu. Od 1937 roku został proboszczem i dziekanem w Czernikowie, pow. Lipno. Aresztowany przez gestapo 23 października 1939 roku. Więziony w Lipnie, Toruniu Forcie VII i Gdańsku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof. Od 10 kwietnia 1940 roku przebywał w Sachsenhausen, gdzie zmarł 5 czerwca 1940 roku .

*W.Jacewicz, J.Woś, Martyrologium, s.508; Z.Góźdź, T.Pawłowski, Wierni Bogu, s43-44; M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 2, s.440-441.

Tyszka Feliks, ur. 11 lutego 1901 roku, s. Józefa, właściciel majątku ziemskiego w Wildnie,pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Prawdopodobnie rozstrzelany w lasach skrwileńskich w końcu października 1939 roku. W roku 1948 sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Feliks Tyszka, sygn. IPN By 161/216; P.Gałkowski, Ziemianie, s.403; K.Jasiewicz, Lista, s.1079; MZD/146/3-146/4.