Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

W

Walczak-WłodarczykWalczak Józef, ur. 26 stycznia 1904 roku, nauczyciel Szkoły Powszechnej w Nasięgniewie, pow. Lipno. Jako oficer rezerwy w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej. Zmarł 4 lutego 1945 roku w czasie ewakuacji obozu (Oflag 2 C) jenieckiego z Waldenbergu w Hochenholz koło Szczecina.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Urbański, sygn. IPN By 115/24; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.222, M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.191.

Warawan Mieczysław, robotnik, mieszkał w Nowogrodzie, pow. Lipno. Aresztowany przez gestapo za przechowywanie zbiegłego z obozu jeńca angielskiego. Rozstrzelany w lesie koło wsi Osówka, pow. Lipno 27 kwietnia 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.235.

Wardzyński Józef, ur. 7 kwietnia 1901 roku, s. Franciszka, nauczyciel szkoły powszechnej w Skrwilnie, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w miejscu zamieszkania 22 lub 23 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany 2 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Wardzyński, sygn. IPN By 161/107; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.224; R.Piotrowski, Słownik, s.235; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.196.

Warnel Kazimierz, ur. 21 sierpnia 1913 roku, s. Franciszka, mieszkał we Frankowie Dulskim, pow. Rypin. W końcowej fazie wojny został zmuszony przez niemieckiego gospodarza u którego pracował do pomocy w ewakuacji. W okolicach Frankfurtu n/Menem poniosł śmierć w dniu 30 marca 1945 roku od ran, które otrzymał w czasie działań wojennych.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Kazimierz Warnel, sygn. IPN By 161/211; M.Krajewski, Okolica Chopina, Dąbrowskiej i Dziewanowskich, Brodnica 2018, s.312; www.parafiadulsk.pl; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Dulsk).

Warzyński Stanisław, żołnierz AK, zastrzelony przez Niemców 12 września 1944 roku, na drzewie kasztanowca, na który się ukrywał.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.10.

Wasilewski Adam, ur. ok. 1912 roku, rolnik, mieszkał w Skrwilnie, pow. Rypin. Zamordowany w więzieniu w Koronowie w 1942 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.236.

Wasilewski Aleksander, ur. 22 sierpnia 1909 roku, s. Antoniego, nauczyciel Szkoły Powszechnej w Karnkowie, pow. Lipno. Wywieziony na roboty przymusowe do Hamburga, gdzie zmarł 30 września 1940 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.236; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.222.

Wasilewski Roman, ur. ok. 1922 roku, uczeń gimnazjum, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany 7 listopada 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.236.

Waśniewski Zygmunt, ur. ok. 1910 roku, robotnik, mieszkał w Rypinie. Rozstrzelany przez Selbstschutz w lasku rusinowskim koło Rypina w końcu października 1939 roku.

*Tamże, s.237.

Wawrzyński Roman, ur. ok. 1910 roku, rządca majątku ziemskiego w Pręczkach, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam też zamordowany.

*Tamże.

Ważbiński Dionizy, ur. 9 października 1907 roku, s. Władysława, nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Czarnem, pow. Lipno. Aresztowany 17 października 1939 roku i uwięziony w Działdowie. Data śmierci nie jest pewna, wg. Dziennika Urzędowego KOSP, zmarł 26 stycznia 1941 roku w Działdowie. W roku 1946 sąd ustalił datę zgonu na 3l maja 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Dionizy Ważbiński, sygn. IPN By 115/84; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.222. M.Walczak, Ludzie nauki, s.729, gdzie podano datę śmierci 26.01.1941 roku.

Wąsicki Jan, ur. 29 sierpnia 1909 roku, s. Antoniego, mieszkał w Skępem. Aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie, został zamordowany 29 stycznia 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Wąsicki, sygn. IPN By 115/318.

Wąsicki Zygmunt, ur. 2 kwietnia 1900 roku, s. Antoniego, rolnik, mieszkał w Ławiczku, pow. Lipno. W połowie grudnia 1944 roku został aresztowany przez Niemców pod zarzutem współpracy z partyzantami polskimi i najprawdopodobniej wkrótce rozstrzelany. W 1960 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Zygmunt Wąsicki, sygn. IPN By 115/856.

Wąsowicz Hipolit, s. Hipolita, urodzony 16 września 1874 roku w Kamieniu Kmiecym, pow. Lipno. Właściciel majątku Jasień, pow. Lipno w latach 1907-1939. Po wkroczeniu Niemców na teren powiatu lipnowskiego, został aresztowany jako jeden z pierwszych i osadzony w więzieniu w Sierpcu. Po kilku dniach zwolniony, dzięki interwencji ludności niemieckiej z Jasienia i okolicy. Nie został również wywieziony po zebraniu właścicieli ziemskich, zorganizowanym przez władze niemieckie w październiku 1939 roku, ze względu na ukończone 65 lat. W końcu października opuścił majątek i wyjechał do Warszawy. W okresie okupacji był członkiem ZWZ-AK, ps. „Dziadek”. W nocy z 10 na 11 listopada 1942 roku został aresztowany jako zakładnik i osadzony w więzieniu na Pawiaku, skąd następnie został zwolniony. Aresztowany ponownie w 1943 roku, a w tydzień później wywieziony do obozu na Majdanku, gdzie otrzymał numer 3887. Zamordowany 2 marca 1943 roku. Miał żonę Helenę z Doruchowskich. Pozostawił syna Tadeusza i dwie córki: Jadwigę i Marię.

*http://www.straty.pl/en/szukaj; P.Gałkowski, Ziemianie, s.404-405; K.Jasiewicz, Lista, s.1099.

Wdowiak Wacław, mieszkał w gminie Bobrowniki, pow. Lipno.We wrześniu 1939 roku, z polecenia policji brał udział w konwojowaniu kolonistów niemieckich do Włocławka. Za to został aresztowany przez Selbstschut i rozstrzelany 8 października 1939 roku w lesie pod Ośmiałowem.

*R.Lewandowski,Martyrologia, s.6.

Wegner Wacław, ur. 5 stycznia 1923 roku, s. Józefa, mieszkał w Michałkach, pow. Rypin. Aresztowany przez gestapo pod zarzutem utrzymywania stosunków cielesnych z Niemką. Powieszony w więzieniu w Gdańsku. Daty egzekucji nie podano. W roku 1957 sąd ustalił datę zgonu na dzień 31 maja 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.238.

Welenc Marian, ur. 13 stycznia 1896 roku, s. Mariana, policjant, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez Selbstschutz 8 października 1939 roku. Po kilku dniach rozstrzelany w lasku rusinowskim koło Rypina.

*Tamże.

Wenderlich Franciszek, ur. w 1909 roku, oficer WP, mieszkał w Lipnie. Oskarżony niesłusznie o napad na członka SS. Rozstrzelany w Lipnie na rynku, w egzekucji publicznej 3 listopada 1940 roku.

*Tamże.

Wesołowski Leopold, ur. 5 listopada 1911 roku w Zasadach koło Świedziebni i tam zamieszkały. Aresztowany przez Niemców, został osadzony w obozie w Stutthofie pod numerem 21582, gdzie zmarł w dniu 30 czerwca1943 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: Muzeum Stutthof w Sztutowie); Stutthof.org; Rel Janusza Noskowskiego.

Węgierski Roman, ur. 27 lutego 1901 roku, nauczyciel szkoły powszechnej w Woli, pow. Lipno. Aresztowany 17 października 1939 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau, gdzie został zamordowany 15 grudnia 1940 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.238; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.269; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.191, M.Walczak, Ludzie nauki, s.732.

Wichrowski Józef, ur. w 1907 roku, s. Władysława. Mieszkał w Skępem, aresztowany przez Niemców we wrześniu 1940 r., zmarł w 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Wichrowski, sygn. IPN By 115/796.

Wierzchowski Franciszek, mieszkał we wsi Źródło lub Moczadle, pow. Lipno. Wspierał polskie podziemie. Rozstrzelany 12 października 1944 roku.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.11.

Wierzbicki Leon, ur. 11 kwietnia 1884 r.oku, urzędnik pocztowy, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau, gdzie zmarł 21 listopada 1940 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.239.

Wielgus Stanisław Hubert, ur. 3 listopada 1893 roku, syn Ludwika i Marty ze Stankiewiczów. Administrator i mąż właścicielki majątku Maliszewo, Anny ze Starzyńskich. Członek lipnowskiego oddziału Związku Ziemian. Aresztowany przez Niemców 24 października 1939 roku na fikcyjnym zebraniu ziemian w Lipnie. Wywieziony w okolice Królewca (Rudau), gdzie zaginął bez wieści.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Wielgus, sygn. IPN By 115/289; P.Gałkowski, Ziemianie, s.406; K.Jasiewicz, Lista, s.1108.

Więcławski Wincenty, ur. 18 lipca 1905 roku,syn Jana i Teofili, mieszkał w Rypinie. Zamordowany przez hitlerowców 12 sierpnia 1940 roku w więzieniu w Rypinie.

*MZD-Arch.50.2, Kopia zaświadczenia wystawionego przez IPN w Bydgoszczy z dnia 20 września 1991 roku.

Więciarska Blina, ur. 3 marca 1905 roku, c. Jakuba, mieszkała w Skępem. Od września 1939 roku ukrywała się u rodziny Walentyny Serwach w Zajezierzu koło Narutowa. Aresztowana przez Niemców i zamordowana w lesie karnkowskim w czerwcu 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Blina Więciarska, sygn. IPN By 115/473.

Wilczyński Adam, ur. 11 marca 1916 roku, mieszkał w Lipnie. Żołnierz Wojska Polskiego, podczas działań wojennych we wrześniu 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej, następnie wysłano go na roboty przymusowe. Utonął w lipcu 1942 roku podczas próby ucieczki w okolicach miejscowości Malchow.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Adam Wilczyński, sygn. IPN By 115/513.

Wilczyński Kazimierz, ur. ok. 1923 roku, uczeń gimnazjum, członek ZHP, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku, więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, po kilku dniach rozstrzelany w lasku rusinowskim koło Rypina.

*R.Piotrowski, Słownik, s.239.

Wilhelm (brak imienia), mieszkał w Rypinie. Ciężko chory, został zamordowany przez hitlerowców we własnym łóżku za odmowę podpisania folkslisty.

*MZD-Arch.60/4.

Wilk Stefan, ur. 2 września 1895 roku, ksiądz, administrator parafii Chełmica Duża, pow. Lipno. Święcenia kapłańskie otrzymał 13 czerwca 1921 roku. Aresztowany przez gestapo 23 października 1939 roku, więziony w Lipnie, Toruniu Forcie VII i Gdańsku. Przeszedł przez kilka obozów koncentracyjnych. Od 12 stycznia 1940 roku przebywał w obozie Stutthof, następnie od 10 kwietnia 1940 roku w Sachsenhausen, a od 14 grudnia 1940 roku w Dachau, gdzie zmarł 9 lutego 1943 roku.

*W.Jacewicz, J.Woś, Martyrologium, s.511; Z.Gódź., T.Pawłowski, Wierni Bogu, s.44 i 55; J.Adamska, J.Sziling, Polscy księża, s.110; M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 2, s.476.

Wilski Stanisław, ur. 5 lutego 1874 roku w Popowie, pow. Łowicz, s. Daniela i Adeli z Sadkowskich. Ukończył studia handlowe w Antwerpii. Po powrocie do kraju objął majątek Wilczkowice (pow. kozienicki). Po zawarciu małżeństwa sprzedał Wilczkowice i kupił majątek Wielgie i Bętlewo, pow. Lipno. Na poczatku lat 30-tych nabył także Wielgie (pow. rypiński). Był aktywnym członkiem Związku Ziemian i prezesem Straży Pożarnej w Wielgiem. Aresztowany przez Niemców w majątku Wielgie 10 kwietnia 1940 roku. Wywieziony do obozu Sachsenhausen, następnie do Mauthausen-Gusen, wreszcie do Dachau, gdzie został zamordowany 27 kwietnia 1942 roku (prawdopodobnie wykorzystywany przez Niemców przy próbach z cyklonem B).

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.406-407; K.Jasiewicz, Lista, s.1118-1119.

Winnicka Franciszka, ur. 27 listopada 1905 roku, c. Jana, mieszkała we wsi Maliszewo, pow. Lipno. Jesienią 1939 roku aresztowana przez Niemców i więziona w Lipnie. Prawdopodobnie rozstrzelana w lesie koło Karnkowa, pow. Lipno. W roku 1949 sąd uznał ją za zmarłą.

*R.Piotrowski, Słownik, s.240.

Winnicki Wincenty, ur. 22 stycznia 1885 roku w Tłuchowie, s. Jana i Bolesławy z Kownackich. Był kierownikiem Męskiej Szkoły Powszechnej nr 1 w Lipnie. Aresztowany 17 października 1939 roku, więziony był w kilku obozach koncentracyjnych. Początkowo w Hohenbruch, później w Stuthoff i Sachsenhausen (Oranienburg), gdzie zmarł 23 lipca 1940 roku jako numer obozowy 27140.

*Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.222.; Z.Góźdź, T.Pawłowski, Wierni Bogu, s.56; D.Kostecka, Wielcy ludzie, s.158-168; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.191.

Wiśniewski Andrzej, ur. 30 listopada 1889 roku, s. Józefa, mieszkał we wsi Cząpienica, pow. Rypin. W 1942 roku wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Zginął w czasie nalotu bombowego 14 września 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.240.

Wiśniewski Bolesław, ur. w 1904 roku, rolnik, mieszkał we wsi Paliwodzizna, pow. Lipno. Aresztowany przez gestapo z Grudziądza. Powieszony w egzekucji publicznej we wsi Nowogród, pow. Lipno 27 kwietnia 1944 roku.

*Tamże, s.241.

Wiśniewski Bronisław, ur. 2 lutego 1881 roku, s. Jana, mieszkał we wsi Suminek, pow. Lipno. Podejrzany o współpracę z partyzantami, rozstrzelany przez Jagdkommando w Ligowie, pow. Lipno 12 grudnia 1944 roku.

*Tamże.

Wiśniewski Bronisław, ur. 8 lipca 1901 roku, s. Jana, mieszkał w Czerminie, pow. Rypin. W 1940 roku wysiedlony przez Niemców do Skierniewic. W lipcu tego roku opuścił Skierniewice i usiłował wrócić do Czermina. Zatrzymany w Sierpcu i osadzony w obozie karnym w Działdowie. Ślad po nim zaginął.W roku 1947 sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Bronisław Wiśniewski, sygn. IPN By 161/64.

Wiśniewski Feliks, mieszkał w powiecie lipnowskim. Przebywał na roborach przymusowych, z których zabrany został do obozu koncentracyjnego w Stutthofie, zgiął 4 marca 1945 roku.

M.Krajewski, W cieniu wojny, s.187.

Wiśniewski Franciszek, ur. ok. 1892 roku, mieszkał w Strzygach. Podejrzny o działalność w organizacji niepodległościowej został aresztowany w 1942 roku w miejscu zamieszkania, a następnie przewieziony do Płocka. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Strzygi).

Wiśniewski Jan, nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Radominie, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku, więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam też zamordowany 2 listopada 1939 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.224; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.196; R.Piotrowski, Słownik, s.241.

Wiśniewski Jan, ur. 13 grudnia 1924 roku w Starorypinie. Robotnik, mieszkał w Kowalkach, członek PPR. Aresztowany przez gestapo 7 lutego 1944 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen, gdzie zmarł 2 marca 1945 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: KZ-Gedenkstätte Mauthausen); A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Kowalki).

Wiśniewski Józef, ur. ok. 1895 roku, rolnik, mieszkał w Balinie, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, po kilku dniach zamordowany.

*R.Piotrowski, Słownik, s.241.

Wiśniewski Józef, ur. 8 maja 1904 roku, mieszkał w Bielawkach pow. Rypin. Aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, gdzie zmarł 18 czerwca 1943 roku.

*http://stutthof.org.

Wiśniewski Kazimierz, ur. 31 października 1914 roku, robotnik, mieszkał w Rypinie. Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau. Zamordowany 11.06.1942 roku jako numer obozowy 22030.

*E.Chart, Spis pomordowanych Polaków, s.273.

Wiśniewski Stanisław, ur. 13 grudnia 1890 roku, s. Antoniego, rolnik, mieszkał w Zasadkach, pow. Rypin. Prawdopodobnie w listopadzie 1939 roku został aresztowany przez Selbstschutz i rozstrzelany w lasach skrwileńskich. Po wojnie, uznany za zmarłego przez Sąd Grodzki w Rypinie.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Wiśniewski, sygn. IPN By 161/518.

Wiśniewski Stanisław, mieszkał w Kowalkach, pow Rypin. Aresztowany w 1943 roku zginął w Oświęcimiu.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Kowalki).

Witecki Ignacy, mieszkał w Lipnie. Aresztowany przez gestapo w 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen i tam zamordowany 28 października 1940 roku.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.25.

Witkowski Czesław, ur. 1894 roku, robotnik, mieszkał w Nowogrodzie, pow. Lipno. Powieszony przez gestapo z Grudziądza w egzekucji publicznej, w miejscu zamieszkania, 27 kwietnia 1942 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.242.

Witkowski Józef, ur. 20 października 1907 roku, s. Stanisława, rolnik, mieszkał w Kretkach Małych, pow. Rypin. Aresztowany w styczniu 1942 roku przez żandarmerię niemiecką za posiadanie broni. Został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 2 lutego 1942 roku, co zostało podane do publicznej wiadomości na rozlepionych plakatach w Rypinie. Nie podano, przez jaki sąd został skazany i gdzie wyrok wykonano.

*Tamże.

Witkowski Kazimierz, ur. ok. 1917 roku, mieszkał w Rogowku, pow. Rypin. Wywieziony na roboty przymusowe w okolice Grudziądza, gdzie pracował u niemieckiego ogrodnika. Aresztowany przez gestapo, za działalność antyniemiecką został osadzony w obozie Stutthof, gdzie zmarł.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Rogówko).

Witzka August, ur. 2 lipca 1882 roku we wsi Lisiaki koło Ostrowitego, pow. Rypin. Mieszkał w Okoninie koło Obór. Za odmowę podpisania narodowościowej listy niemieckiej został aresztowany przez gestapo i w dniu 16 czerwca 1942 roku osadzony w obozie Stutthof, gdzie zmarł w dniu 1 listopada 1942 roku.

*Stutthof.org; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Okonin).

Wiwatowska Irena, ur. 10 maja 1914 roku. Rozstrzelana przez Niemców ok. 15 stycznia 1945 roku w okolicach Brodnicy za działalność podziemną w Armii Krajowej.

*R.Piotrowski, Słownik, s. 242; A-MZD, Legitymacja służbowa Ireny Wiwatowskiej.

Wiwatowski Nikodem, ur. 21 września 1908 roku, s. Jana, lekarz medycyny, chirurg, żołnierz AK. W pierwszych latach okupacji pracował w szpitalu w Rypinie. W końcu 1942 roku przeniesiony przez władze niemieckie do Brodnicy. Aresztowany 26 grudnia 1944 roku wraz z żoną Ireną. Rozstrzelany ok. 15 stycznia 1945 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.242-243; AMZD, Legitymacja służbowa Nikodema Wiwatowskiego.

Włodarczyk Piotr, ur. w 1879 roku, mieszkał w Chalinie, pow. Lipno. Rozstrzelany przez Jagdkommando w Łagiewnikach, pow. Lipno 17 grudnia 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.243.