Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

W

Wojciechowska-Wysocki


do Z


Wojciechowska Eufemia, ur. w 1902 roku, nauczycielka szkoły powszechnej w Rypinie. Aresztowana przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej, zamordowana 2 listopada 1939 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.224; R.Piotrowski, Słownik, s.243; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.196.

Wojciechowski Czesław, kierownik szkoły powszechnej w Skępem. Zamordowany w 1943 roku w Oświęcimiu.

*Z.Góźdź, T.Pawłowski, Wierni Bogu, s.30; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.191.

Wojciechowski Czesław, ur. 18 lutego 1920 roku, mieszkał w Lipnie. Aresztowany przez Niemców za rzekomy sabotaż i osadzony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie. Zamordowany w czasie ewakuacji obozu w styczniu 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Czesław Wojciechowski, sygn. IPN By 115/335.

Wojciechowski Józef, ur. 15 marca 1882 roku, s. Franciszka, mieszkał w Gołkowie, pow. Rypin. W 1941 roku wysiedlony do Skierniewic. W marcu tegoż roku usiłował powrócić do Gołkowa. W drodze został aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu w Sieradzu. W roku 1953 sąd uznał go za zmarłego.

*R.Piotrowski, Słownik, s.243.

Wojciechowski Julian, ur. w 1907 roku, rolnik, mieszkał w Kosiorach, pow. Rypin. Podejrzany o kontakty z partyzantami, rozstrzelany przez Jagdkommando w miejscu zamieszkania w sierpniu 1944 roku. Po wojnie zwłoki ekshumowano i pochowano na cmentarzu w Rogowie.

*Tamże.

Wojciechowski Kazimierz, rolnik, mieszkał we wsi Sumin, pow. Lipno. Oskarżony przez miejscowych Niemców o to, że brał udział w ewakuowaniu kolonistów niemieckich w dniu 3 września 1939 roku. Aresztowany przez gestapo. Rozstrzelany w Lipnie za szpitalem przy ul. Włocławskiej 27 października 1939 roku.

*Tamże.

Wojciechowski Stanisław, ur. 1897 roku, robotnik, mieszkał w Skępem, pow. Lipno. Podejrzany o kontakty z partyzantami. Rozstrzelany przez żandarmerię niemiecką w Żagnie, pow. Lipno 12 września 1944 roki.

*Tamże.

Wojnowska Władysława, ur. w 1906 roku, nauczycielka szkoły powszechnej w Rypinie. Aresztowana przez Selbstschutz 20 października 1939 roku. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zamordowana 2 listopada 1939 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.224; R.Piotrowski, Słownik, s.244; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.197.

Wojnowski Jan, ur. 1913 roku, rolnik, mieszkał we wsi Źródła, pow. Lipno. Podejrzany o utrzymywanie kontaktów z partyzantami. Rozstrzelany przez Jagdkommando w Ligowie, pow. Lipno 23 grudnia 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.244.

Wojnowski Kazimierz, ur. 2 lutego 1916 roku, urzędnik, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo 29 grudnia 1942 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, gdzie zmarł 29 grudnia 1943 roku.

*Tamże.

Wojnowski Kazimierz, mieszkał w powiecie lipnowskim.Podejrzany o współpracę z podziemiem. Rozstrzelany przez Niemców we wsi Źródła lub Moczadle 17 października 1944 roku.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.11.

Wojtowicz (imienia nie udało się ustalić) z Waliszewa. Rozstrzelana w rodzinnej wsi w grudniu 1944 roku za niesienie pomocy partyzantom.

*M.Krajewski, Cieniu wojny, s.286.

Wojtycka Zenobia, ur. w 1897 roku, mieszkała we wsi Główina. Rozstrzelana 13 października 1944 roku przez żandarmerię i SA w parowie na zachodnim krańcu Dobrzynia n/Wisłą pow. Lipno.

*R.Piotrowski, Słownik, s.244-245.

Wojtycki Jan, ur. w 1894 roku, rolnik, mąż Zenobii, mieszkał we wsi Głowina, pow. Lipno. Rozstrzelany 13 października 1944 roku przez żandarmerię i SA w parowie na zachodnim krańcu Dobrzynia n/Wisłą, pow. Lipno.

*Tamże, s. 345.

Wojtylski Jan, ur. 23 października 1905 roku w miejscowości Dąbkowa Parowa, pow. Rypin i tamże zamieszkały. Został aresztowany przez gestapo za wysadzenie niemieckiego pociągu w okolicach Szczutowa i 15 kwietnia 1943 roku osadzony w obozie Stutthof, gdzie zmarł 05 czerwca 1943 roku.

*http://stutthof.org; http://www.straty.pl/en/szukaj.

Wolman Stefan, ur. 15 października 1904 roku, s. Władysława, mieszkał we wsi Barany, pow. Lipno. Aresztowany przez Niemców 19 września 1939 roku i wywieziony w nieznanym kierunku. Prawdopodobnie został rozstrzelany przez Selbstschutz. W roku 1949 sąd uznał go za zmarłego.

*Tamże.

Wołkiewicz Józef, rolnik z powiaru lipnowskiego, rozstrzelany przez Jagdkommando 12 września 1944 roku za współdziałanie z partyzantami.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.10

Wołowski Leon, ur. w 1882 roku, s. Teodora, robotnik, mieszkał we wsi Bobrowniki, pow. Lipno. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę w Obronie Narodowej, za co został przez Niemców aresztowany 10 października 1939 roku i rozstrzelany w październiku 1939 roku w lesie koło Radomic, pow. Lipno.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Leon Wołowski, sygn. IPN By 115/594.

Wołowski Teodor, ur. 6 stycznia 1908 roku, s. Jana, mieszkał w Maliszewie pod Lipnem. Aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Lipnie w budynku obecnego starostwa przy dawnej ul. Gdańskiej. Został zamordowany 10 listopada 1939 roku w lesie Karnkowskim.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Teodor Wołowski, sygn. IPN By 115/213; D.Kostecka, Maliszewo dawniej i dziś, Warszawa 2010, s.68.

Woźniak Józef, ur. 1894 roku, s. Andrzeja, mieszkał w Dobrzyniu nad Wisłą. Został zatrzelony przez Niemców we wrześniu 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Woźniak sygn. IPN By 115/509.

Woźniak Wacław, ur. 1900 roku, robotnik, mieszkał we wsi Bobrowniki, pow. Lipno. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę w Obronie Narodowej, za co został przez Niemców aresztowany i rozstrzelany w październiku 1939 roku w lesie koło Karnkowa, pow. Lipno.

*R.Piotrowski, Słownik, s.245.

Woźniakowski Mieczysław, ur. 23 czerwca 1898 roku, kowal-mechanik, pracował w folwarku w Ugoszczu, pow. Rypin. Aresztowany razem z Władysławem Golusem przez gestapo 10 czerwca 1941 roku za przynależność do Związku Walki Zbrojnej. Osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, nr obozowy 34809, gdzie został zamordowany w maju 1942 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s. 245; MZD–Arch.109/4, P.Gałkowski, Brzuze, s 290; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Ugoszcz).

Woźnicki Antoni, ur. 6 grudnia 1887 roku, s. Jana, rolnik, mieszkał we wsi Słupia, pow. Rypin. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen, gdzie został zamordowany w lipcu 1940 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.245.

Wójcikiewicz Stanisław Aleksander, ur. 22 stycznia 1902 roku w Krośnie, s. Franciszka, nauczyciel Szkoły Powszechnej w Świątkowiźnie, pow. Lipno. Aresztowany 17 października 1939 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau, gdzie zmarł 4 lipca 1940 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: Kwestionariusz); A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Wójcikiewicz, sygn IPN By 115/11,W dotychczas znanych dokumentach i literaturze podana była data śmierci 03.07.1941 roku, M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.191; M.Walczak, Ludzie nauki, s. 57.

Wójtewicz Apolonia, rolniczka z Maliszewa, za ukrywanie partyzantów została rozstrzelana przez Jagdkommando 24 grudnia 1944 roku.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.14; D.Kostecka, Maliszewo, s.68.

Wójtewicz Regina, rolniczka z Maliszewa, za ukrywanie partyzantów została rozstrzelana przez Jagdkommando 24 grudnia 1944 roku.

* R.Lewandowski, Martyrologia, s.14; D.Kostecka, Maliszewo, s.68.

Wójtowicz Apolonia, mieszkała we wsi Czarne, pow. Lipno.Rozstrzelana przez Jagdkommando 12 grudnia 1944 roku. za udzielenie pomocy zbiegłym z obozu jeńcom angielskim.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.12.

Wółkiewicz Józef, rolnik, mieszkał w Makówcu, pow. Lipno. Rozstrzelany przez Jagdkommando w miejscu zamieszkania jesienią 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.246.

Wróblewski Aleksander, ur. 5 lipca 1901 roku w Kronsztadzie w Rosji, nauczyciel szkoły powszechnej w Janowie, a później w Dobrzyniu n/Drwęcą, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku, w kilka dni później rozstrzelany w Łopatkach, pow. Wąbrzeźno. W dniu 22 stycznia 1946 roku Sąd grodzki w Golubiu uznał go za zmarłego i ustalił datę jego śmierci na dzień 12 listopada 1939 roku.

*MZD-Arch. 43/8; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.224; M.Krajewski, Wojenny tragizm zamieniony w pomoc drugiemu człowiekowi, Rocznik Dobrzyński, T. 3, Rypin 2010, s.271.

Wróblewski Jan, ur. 17 kwietnia 1914 roku, s. Feliksa, mieszkał we wsi Dąbrówka, pow. Rypin. We wrześniu 1939 roku wskazywał gospodarzy niemieckich, u których wojsko polskie mogło rekwirować konie. Za to został przez Niemców aresztowany i rozstrzelany w miejscowości Hornówek, pow. lipnowski w dniu 2 listopada 1943 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Wróblewski, sygn. IPN By 161/128; P.Gałkowski, Brzuze, s.290.

Wybawiński Zygmunt, ur. 6 kwietnia 1896 roku, s. Antoniego. W okresie międzywojennym kierownik szkoły w Strzygach. Jesienią 1939 roku uniknął aresztowania przez Niemców. Przez kolejne miesiące ukrywał się, jednak jego serce nie wytrzymało stresu z tym związanego. Zmarł w szpitalu św. Rocha w Warszawie w dniu 16 lipca 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Zygmunt Wybawiński, sygn. IPN By 161/124; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.197 (gdzie jako miejsce śmierci podano Przemyśl); M.Walczak, Ludzie nauki, s.760 (gdzie jako miejsce śmierci podano więzienie w Rypinie lub las skrwileński).

Wypijewski Julian, ur. 16 lipca 1899 roku w Karukowie, nauczyciel szkoły powszechnej w Głowinie, pow. Lipno. Aresztowany 17 października 1939 r. Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau i tam zamordowany 12 sierpnia 1942 roku, jako numer obozowy 16095.

*http://www.straty.pl/en/szukaj ( Źródło: Kwestionariusz); E Chart, Spis pomordowanych Polaków, s.279, gdzie podano datę śmierci 02.08.1942 roku; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.191, gdzie podano datę śmierci 19.09.1942 roku.

Wyskiel Stanisława, mieszkała w Rypinie. Aresztowana przez gestapo w 1944 roku, osadzona w obozie koncentracyjnym Stutthof, po kilku tygodniach zamordowana.

*R.Piotrowski, Słownik, s.247.

Wysocki Kazimierz, ur. 2 grudnia 1898 roku, s. Beniamina, nauczyciel i kierownik szkoły powszechnej w Płonnem, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 20 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w lasku rusinowskim koło Rypina w końcu października 1939 roku. Według wersji przedstawionej przez M. Krajewskiego zginął w końcu października 1939 roku. w Łopatkach koło Wąbrzeźna.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Kazimierz Wysocki, sygn. IPN By 161/105; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.197; M.Walczak, Ludzie nauki, s.762-763; R.Piotrowski, Słownik, s.247.

Wysocki Zygmunt, ur. 15 lutego 1915 roku, s. Władysława, mieszkał w Chełmicy Małej. Wywieziony na roboty przymusowe do Rygi, zginął na morzu podczas ewakuacji 9 października 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Zygmunt Wysocki sygn. IPN By 115/514.