Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

ZZabłocki Feliks, ur. l lutego 1912 roku, s. Feliksa, robotnik, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i tam zamordowany 8 stycznia 1942 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.247.

Zabłotny Stanisław, ur. ok. 1915 roku, mieszkał we wsi Kotowy, pow. Rypin. Rozstrzelany przez Jagdkommando w sierpniu 1944 roku.

*Tamże.

Zabłotny Władysław, ur. 7 listopada 1902 roku, s. Mariana i Józefy z Kozickich, nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Likcu, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 23 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam też zamordowany 2 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Władysław Zabłotny, sygn. IPN By 161/10; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.224; R.Piotrowski, Słownik, s.247; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.197.

Zabłotowicz Roman, ur. w 1894 roku, mieszkał w Chalinie, pow. Lipno. Rozstrzelany przez Jagdkommando w Łagiewnikach pow. Lipno 17 grudnia 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.247.

Zaborny Józef, ur. 24 lutego 1908 roku, s. Franciszka, kowal, mieszkał w Łapinóżku, pow. Rypin. We wrześniu 1939 roku dostał się jako żołnierz polski do niewoli niemieckiej. Przebywał w obozie jenieckim, z kórego skierowany został na roboty przymusowe w miejscowości Grevenbruck. Tam aresztowany 8 kwietnia 1944 roku i osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen. Ślad po nim zaginął. W roku 1949 sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Zaborny, sygn. IPN By 161/349.

Zaborowski Józef, ur. 19 lutego 1880 roku w Siecieniu koło Płocka, s. Aleksandra i Tekli z Michalskich, prowadził zakład stolarski w Lipnie. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Więziony w Lipnie. Według pierwszej wersji zmarł w toruńskim więzieniu, według drugiej został rozstrzelany w lesie koło Karnkowa, pow. Lipno. Wroku 1957 sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Zaborowski, sygn. IPN By 115//833; D.Kostecka, Wielcy ludzie. s.128.

Zaborowski Tadeusz, ur. 22 czerwca 1913 roku, s. Ignacego, mieszkał we wsi Bałdowo, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, gdzie zmarł w czasie ewakuacji 25 lutego 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Tadeusz Zaborowski, sygn. IPN By 115/348.

Zaborowski Władysław, ur. 15 września 1909 roku, s. Ignacego, mieszkał we wsi Bałdowo, pow. Lipno. Aresztowany 12 października 1944 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof. W roku 1947 sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Władysław Zaborowski, sygn. IPN By 115/895; IPN By 115/469.

Zagajewski Zygmunt, ur. 30 kwietnia 1911 roku, s. Stanisława, mieszkał w Dobrzyniu n/Wisłą, pow. Lipno. Rozstrzelany przez gestapo w Obrowie, pow. Lipno 5 czerwca 1942 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.248.

Zagrabski Szymon, ur. 18 lipca 1897 roku, s. Franciszka, mieszkał w Steklinie, pow. Lipno. W dniu 1 kwietnia 1941 roku aresztowany przez Niemców. Dnia 5 czerwca 1941 roku rozstrzelany wraz z 9 mieszkańcami powiatu lipnowskiego w lesie w Obrowie.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Szymon Zagrabski, sygn. IPN By 115/124.

Zakrzewski Władysław, ur. 8 czerwca 1888 roku, stolarz, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau. Zamordowany 11 grudnia 1940 roku jako numer obozowy 16585.

*R.Piotrowski, Słownik, s.248; tablica nagrobna na cmentarzu w Rypinie.

Zalewski Wacław, robotnik, mieszkał w Bobrownikach, pow. Lipno. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę w Obronie Narodowej, za co został aresztowany przez Niemców i rozstrzelany w lesie koło Karnkowa w październiku 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.249

Załuski Paweł, ur. 27 czerwca 1877 roku w miejscowości Godlewo-Cechy, pow. ostrowski. Ksiądz, proboszcz parafii Karnkowo, pow. Lipno. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 marca 1901 roku. Aresztowany 6 października 1941 roku i osadzony w obozie przejściowym Ląd n/Wartą. Od 30 października 1941 roku przebywał w obozie koncentracyjnym Dachau jako numer obozowy 28407. Zginął w transporcie inwalidów 11 czerwca 1942 roku.

*W.Jacewicz; J.Woś; Martyrologium, s.515 ( gdzie podano nazwisko Załuska).

Zarecki Adam Szczepan, ur. 18 grudnia 1906 roku, s. Stanisława, młynarz z Lipna. W kwietniu 1940 roku aresztowany przez policję niemiecką i osadzony w więzieniu w Bydgoszczy. Dnia 20 kwietnia 1941 roku skazany przez Sąd Specjalny na karę śmierci. Stracony wraz z czterema polakami dnia 22 kwietnia 1941 roku w Bydgoszczy. Dzień przed wykonaniem wyroku wysłał list do żony.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Adam Zarecki, sygn. IPN By 115/129.

Zarnach Paweł, ur. 6 października 1891 roku, s. Antoniego, mieszkał w Skępem, pow. Lipno. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 roku. Prawdopodobnie rozstrzelany w lesie koło Karnkowa, pow. Lipno, w kilka dni po aresztowaniu. W roku 1947 sąd uznał go za zmarłego.

*Tamże.

Zasadowska Halina, mieszkała we wsi Huta Skępska, pow. Lipno. Rozstrzelana 17. grudnia 1944 roku przez żandarmów z posterunku w Dobrzyniu n/Wisłą.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.12.

Zataj Stanisław, ur. 24 kwietnia 1893 roku w Mościskach, s. Andrzeja, nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Chalinie. Aresztowany 17 października 1939 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, gdzie zmarł 11 lipca 1940 roku.

*Stuffhof.org; A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Zataj, sygn. IPN By 115/278, gdzie data zgonu 22.07.1940 roku; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.191.

Zawadzki Jan, ur. w 1895 roku, robotnik, mieszkał w Lipnie. Oskarżony niesłusznie o napad na członka SS, rozstrzelany w egzekucji publicznej na Rynku w Lipnie 3 lipca 1940 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.250.

Zawadzki Piotr, ur. 18 stycznia 1899 roku, s. Józefa, mieszkał w Źródłach, gm. Tłuchowo, pow. Lipno. Podejrzany o utrzymywanie kontaktów z partyzantami. Rozstrzelany wmiejscu zamieszkania 12 listopada 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Piotr Zawadzki, sygn. IPN By 115/748.

Zawadzki Witold, ur. 2 kwietnia 1902 roku, s. Franciszka, nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Radomicach, pow. Lipno. Dnia 17 października 1939 roku aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu w Rudau koło Królewca. Następnie trafił do obozu Gross-Rosen. W którym prawdopodobnie zmarł. W roku 1947 sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Witold Zawadzki, sygn. IPN By 115/170; http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: Mueum Gross-Rosen w Rogoźnicy); M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.192; M.Walczak, Przerwana lekcja, s.773.

Zawicki Wacław, ur. 22 lutego 1904 roku, mieszkał w Zdrojkach, pow. Rynin. Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau. Zagazowany w Hatheim koło Linzu 3 marca 1942 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.250.

Zawistowski Aleksander, ur. 25 maja 1905 roku, s. Mariana, mieszkał w Lipnie. W czasie okupacji ukrywał się w Warszawie i w regionie Włocławka. Aresztowany w 1944 roku trafił do obozu w Radogoszczu, następnie do autheusen-Gusen, gdzie zmarł 16 grudnia 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Aleksander Zawistowski, sygn. IPN By 115/117.

Zawisza Walenty, ur. 7 lutego 1896 roku w miejscowości Krzemieniewice, pow. radomszczański. Ksiądz, proboszcz parafii Zaduszniki, pow. Lipno. Święcenia kapłańskie otrzymał 13 czerwca 1920 roku. Aresztowany w listopadzie 1939 roku. Więziony w Lipnie, Toruniu Forcie VII i Gdańsku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof od 12 stycznia 1940 roku. Od 10 kwietnia 1940 roku przebywał w Sachsenhausen, gdzie zmarł na wrzody i zapalenie płuc w grudniu 1940 roku.

*W.Jacewicz, J.Woś, Martyrologium, s.517; M.Krajewski, Eksterminacja duchowieństwa katolickiego, s.152; M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 2, s.531.

Zdrojewski Franciszek, ur. 11 września 1893 roku, s. Józefa i Józefy z Tuchewiczow, mieszkał w Starorypinie, pow. Rypin. Aresztowany przez żandarmerię ze Strzyg, został oskarżony o podpalenie i rozstrzelany w tej miejscowości przy plebanii 16 sierpnia 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Franciszek Zdrojewski, sygn. IPN By 161/131.

Zdanowski Zygmunt, ur. 11 października 1914 roku, mieszkał w Kosiorach, pow. Rypin. Aresztowany przez hitlerowców osadzony został w obozie Stutthof, gdzie zmarł w dniu 22 maja 1943 roku.

*Stutthof.org; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Kosiory).

Zdański Franciszek, ur. 22 maja 1891 roku, cieśla, mieszkał w Dobrzyniu n/Drwęcą, pow. Rypin. Skazany przez niemiecki sąd polowy w Wąbrzeźnie na karę śmierci za rzekomy napad na żołnierza niemieckiego. Wyrok wykonano natychmiast po rozprawie 4 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Franciszek Zdański, sygn. IPN By 161/326.

Zduński Jan, ur. 27 września 1906 roku, s. Wincentego, mieszkał we wsi Szembekowo, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen, gdzie zmarł 4 listopada 1943 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.251.

Zdziarski Szymon, ur. ok. 1900 roku, mieszkał w Radzynku, pow. Rypin. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i tam zamordowany w 1943 roku.

*Tamże.

Zdziarski Wacław Ignacy, ur. 13 sierpnia 1889 roku, s. Władysława, mieszkał w Sadłowie, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany w kilka dni po uwięzieniu.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Wacław Zdziarski, sygn. IPN By 161/73; P.Gałkowski, Ziemianie, s.407; K.Jasiewicz, Lista, s.1177.

Zdziarski Walentyn, ur. 14 lutego 1889 roku, s. Piotra, mieszkał w Czerminie, pow. Rypin. Aresztowany przez gestapo wiosną 1943 roku w odwecie za wykolejony pociąg na trasie Rypin-Sierpc. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, gdzie zmarł w dniu 15 maja 1943 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.251; http://stutthof.org.

Zdziebłowski Ignacy, ur. ok. 1900 roku, rolnik, mieszkał w Czumsku, pow. Rypin. Rozstrzelany przez Jagdkomnando w miejscu zamieszkania 11 sierpnia 1944 roku. Po wojnie zwłoki ekshumowano i pochowano na cmentarzu w Gójsku, pow. Sierpc.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, k.118, sygn. IPN BY 26/40.

Zeligówna Michla, ur. w 1900 roku, nauczycielka szkoły powszechnej nr 2 w Lipnie. Zginęła w 1943 roku w czasie powstania w getcie warszawskim.

*Z.Góźdź, T.Pawłowski, Wierni Bogu, s.30; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.192.

Zgliniecki (brak imienia), mieszakał we wsie Frankowo Dulskie. Aresztowany przez hitlerowców i osadzony w bliżej niokreślonym obozie koncentracyjnym, gdzie zmarł.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Frankowo Dulskie).

Zielińska Emilia ze wsi Pokrzywniki, pow. Lipno. Podejrzana o niesienie pomocy partyzantom. Została zamordowana przez Jagdkommando 24 grudnia 1944 roku.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.14.

Zieliński Bolesław, ur. 22 marca 1887 roku, s. Antoniego, mieszkał w Borkach, pow. Rypin. W 1942 roku wywieziony na przymusowe roboty na Łotwę. Zginął w czasie nalotu bombowego.

*R.Piotrowski, Słownik, s.252.

Zieliński Jan, ur. 24 maja 1910 roku, s. Franciszka, robotnik, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez Salbstschutz 15 listopada 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Prawdopodobnie rozstrzelany w lasach skrwileńskich. W roku 1952 sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Zieliński, sygn. IPN By 161/509.

Zieliński Józef, ur. 5 lutrgo 1895 roku w Szczechowie pow. rypiński i tamże zamieszkały. Zmarł w obozie w Stutthofie w dniu 24 grudnia 1943 roku.

*Stutthof. org.

Zieliński Stanisław, ur. ok. 1902 roku, rolnik, mieszkał w Janowie, pow. Rypin. Rozstrzelany przez żandarmerię niemiecką na własnym polu w czerwcu 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.252.

Ziółkowski Władysław, ur. 24 maja 1885 roku, s. Stanisława, mieszkał we wsi Cisse, gm. Szczutowo. Został osadzony przez Niemców w obozie Stutthof, gdzie zmarł 10 maja 1943 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Władysław Ziółkowski, sygn. IPN By 161/455; http://stutthof.org; http://www.straty.pl/en/szukaj.

Zmysłowski Zdzisław, ur. w 1904 roku, mieszkał w Lipnie. Oskarżony niesłusznie o napad na członka SS, rozstrzelany w egzekucji publicznej naRynku w Lipnie 3 listopada 1940 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.252.

Znajmiecki Stanisław, ur. 12 kwietnia 1904 roku, s. Tomasza i Marianny, mieszkaniec Szpetala Górnego, pow. Lipno. Aresztowany przez hitlerowców, przebywał w obozie Stutthof. Następnie w dniu 20 stycznia 1942 roku przewieziony do lasu w Księtem, pow Rypin i tam rozstrzelany w publicznej egzekucji wraz z 8 innymi Polakami. Zwłoki pochowano obok miejsca egzekucji. Po wojnie ekshumowane i przeniesione na cmentarz w Świedziebni jako osoba nieznana. Właściwa tablica z imieniem i nazwiskiem zawieszona została dopiero w 2014 roku.

*J.Nadolska, Ofiary drugiej wojny, s.189-190.

Zwierachowski Franciszek, ur. 1899 roku, rolnik, mieszkał we wsi Źródła, pow. Lipno. Podejrzany o utrzymywanie kontaktów z partyzantami. Rozstrzelany przez Jagdkommando w miejscu zamieszkania 12 listopada 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.253.