Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

ŻŻochowski Józef, sklepikarz i rzeźnik z Dulska. Przed rokiem 1939 jak również i po wybuchu wojny prowadził sklep spożywczy. Za nielegalną sprzedaż produktów został wiosną 1941 roku aresztowany przez żandarmerię niemiecką. Oskarżony i skazany na kilka lat więzienia, odsiadywał wyrok w Grudziądzckim więzieniu. Po wyzwoleniu nie powrócił do domu. Najprawdopodobniej został rozstrzelany w Grudziądzkim więzieniu.

*M.Krajewski, Okolica Chopina, s.312.

Żochowski Stanisław, ur. 4 lutego 1902 roku, s. Floriana, mieszkał we wsi Żuchowo, pow. Lipno. Aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof. Zginął podczas ewakuacji obozu 25 stycznia 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Żochowski, sygn. IPN By 115/353.

Żółtkowski Józef, ur. ok. 1879 roku, rolnik mieszkał we wsi Piskorczyn, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz jesienią 1939 roku i wywieziony do Rypina. Został zamordowany prawdopodobnie w lasach skrwilneńskich.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Piskorczyn).

Żarnoch Paweł Józef, nauczyciel gimnazjum w Wymyślinie. W kwietniu 1945 r. zatopiony przez Niemców w pobliżu Neustadt.

*M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.192.

Żbikowski Franciszek, ur. ok. 1896 roku, rządca, mieszkał w Wąpielsku, pow. Rypin. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany w1943 roku.

*MZD-Arch/88/2.

Żbikowski Wacław, ur. 16 września 1885 roku, s. Józefa, zam. w Górznie, pow. brodnicki. W październiku 1939 roku aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Brodnicy, a następnie w Grudziądzu. Zmarł w więzieniu w Warszawie w marcu 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Brodnicy 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Wacław Żbikowski, sygn. IPN By 153/123.

Żentarski Feliks, ur. w 1891 roku, mieszkał w Rypinie. Zginął podczas nalotu niemieckiego na Rypin 4 września 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.253; Tablica nagrobna na cmentarzu w Rypinie.

Żmijewski Józef, ur. 12 kwietnia 1912 roku, s. Longina, zamieszkały w Górznie, pow. brodnicki. W dniu 29 października aresztowany przez Selbstschutz i osadzony w Forcie VII w Toruniu i zamordowany.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Brodnicy 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Żmijewski, sygn. IPN By 151/116.

Żołnowski Aleksander, ur. 12 sierpnia 1912 roku, mechanik samochodowy, mieszkał w Rypinie. Prawdopodobnie rozstrzelany przez żandarmerię niemiecką we wsi Brzuze, pow. Rypin w 1942 roku. W roku 1967 sąd uznał go za zmarłego.

*R.Piotrowski, Słownik, s.253.

Żołnowski Franciszek, ur. 6 października 1886 roku, s. Michała, robotnik, mieszkał w Rusinowie, pow. Rypin. Wywieziony na przymusowe roboty do Gdańska, gdzie został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, tam zamordowany 7 kwietnia 1944 roku.

*Tamże.

Żołnowski Stanisław, ur. w 1896 roku, robotnik, mieszkał w Żagnie, pow. Lipno. Podejrzany o utrzymywanie kontaktów z partyzantami. Rozstrzelany przez Jagdkommando w miejscu zamieszkania 13 września 1944 roku.

*Tamże.

Żołnowski Władysław, ur. 11 lutego 1895 roku w Łempiczyźnie, nauczyciel i kierownik szkoły powszechnej w Wichowie, pow. Lipno. Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau i tam zamordowany 9 stycznia 1941 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: Kwestionariusz); Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s. 222; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.192 (gdzie występuje pod imieniem Stanisław).

Żółtowski Zygmunt, ur. 10 kwietnia 1903 r., s. Walentego, robotnik, mieszkał w Karnkowie, pow. Lipno. 5 lipca 1943 roku wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Ślad po nim zaginął.W roku 1950 sąd uznał go za zmarłego.

*R.Piotrowski, Słownik, s.254.

Żuchowski Wacław, ur. 17 września l886 roku, ksiądz, proboszcz w Rużu, pow. Rypin. Święcenia kapłańskie przyjął 10 czerwca 1911 roku. Pracował w Nasielsku, Płocku i Mochowie. Od 1 marca 1927 roku był proboszczem w Rużu. Aresztowany 21 października 1939 roku. Więziony w Zbójenku, a następnie w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, w Oborach i Grudziądzu. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof. Od 10 kwietnia 1940 roku przebywał w Sachsenhausen i tam zmarł na zapalenie opon mózgowych 13 maja 1940 roku.

*M.M.Grzybowski, Martyrologium, s.155-156; W.Jacewicz, J.Woś, Martyrologium, s.336.

Żuchowski Zygmunt, nauczyciel szkoły powszechnej w Dulsku, pow. Rypin. Aresztowany przez gestapo w końcu 1944 roku. Ślad po nim zaginał.

*R. Piotrowski, Słownik, s.216; M.Krajewski, Eksterminacja inteligencji, s.197; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.197 (gdzie podano datę śmierci rok 1944 i jako miejsce Lasek Rusinowski).

Żurawska Jadwiga, ur. w 1906 roku, mieszkała w Osieku, pow. Lipno.Podejrzana o utrzymywanie kontaktów z partyzantami. Rozstrzelana przez Jagdkommando w Ligowie, pow. Lipno 23 grudnia 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.254.

Żurawska Kazimiera, ur. w 1879 roku, mieszkała w Osieku, pow. Lipno. Podejrzana o utrzymywanie kontaktów z partyzantami. Rozstrzelana przez Jagdkommando w Ligowie, pow. Lipno 23 grudnia 1944 roku.

*Tamże, s. 255.

Żurawski Józef, ur. w 1915 roku, rolnik, mieszkał w Osieku, pow. Lipno. Podejrzany o utrzymywanie kontaktów z partyzantami. Rozstrzelany przez Jagdkommando w Ligowie, pow. Lipno 23 grudnia 1944 roku.

*Tamże.

Żurawski Kazimierz, ur. w 1916 roku, rolnik, mieszkał w Osieku, pow. Lipno. Podejrzany o utrzymywanie kontaktów z partyzantami. Rozstrzelany przez Jagdkommando w Ligowie, pow. Lipno 23 grudnia 1944 roku.

*Tamże.

Żychliński Józef Zygmunt, ur. 7 maja 1890 roku, s. Władysława. Właściciel majątku Płomiany w latach 1929-1939. Wiceprzewodniczący Związku Obrony Kresów Zachodnich w Lipnie, prezes w latach 1933-1939 Ochotniczej Straży Pożarnej, członek Sodalicji Ziemian (Katolickiego Stowarzyszenia Maryjnego), założyciel Spółdzielni Mleczarskiej w Płomianach, członek POW, pseud. „Szeliga”, ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej z 1920 roku, był w 203 pułku ułanów. Odznaczenia: Krzyż POW (1919), Virtuti Militari (1920), Krzyż Walecznych (1920), Medal Niepodległości (1933). Członek lipnowskiego oddziału Związku Ziemian. Aresztowany przez Niemców 24 października 1939 roku na fikcyjnym zebraniu ziemian w Lipnie. Wywieziony w okolice Królewca (Rudau), gdzie zaginął bez wieści.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Żychliński, sygn. IPN By 115/141; P.Gałkowski, Ziemianie, s.410; K.Jasiewicz, Lista, s.1197.